Vòng Quanh Thế Giới 21/11/2020

Tình hình Bầu Cử  Hoa Kỳ 21/11/2020

Đề tài Tóm Tắt:

1/Tình hình tổng quát chung quanh việc đếm phiếu (Ngắn) Dr Trọng trình bày mục này.

2/Luận cổ suy kim: Người ngay thẳng như Ô Trump bao giờ cũng thiệt thòi cho đến phút cuối cùng mới có thể tồn tại. Đó chính là những thử thách thử của một nhà lãnh đạo vì nước vì dân. Bởi vì người ngay, nói thật, nói thẳng khi đối đầu đám bất chánh… dễ mất lòng,  nên ô. mới bị “ma lực” bao vậy suốt 4 năm qua… Thế nhưng ông vẫn chống chọi sống chế để sinh tồn,  cố gắng, vượt qua mọi kế sách tàn bạo của đối phương để đưa con thuyền Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ… ra khỏi cơn bão cấp 5 tàn phá đất nước.

Ôn lại ngắn gọn…Phe tả đảng DC * Truyền Thông dòng chính + thế lực Trung Cộng, Thế lực nội thù + thế lực của Big Tech… trong suốt 4 năm chưa bao giờ ngưng đánh phá, nhưng ông Trump vẫn đứng vững trước bát quái trận đồ.

3/ Bọn này sử dụng  bửu bối đạo tặc 4 chữ L, tức là Láo, Lý, Lỳ Liều (Láo lường, Lý xạo, lì lợm, liều lĩnh trước mọi tình huống và hành động bạo lực bất chấp luật pháp quốc gia. Thậm chí có người cho rằng dây thần kinh mắc cở của bọn này đã bị dứt theo ma tâm, nên hết thuốc chữa.

4/Chúng ta có thể làm gì trong đại ma trận này…?

Trong thời gian hiện tại cho đến ngày N chúng sẽ chơi trò gì: Tuyên truyền xám, chận đứng tin tức có lợi cho TT Trump và đảng CH. Còn nhiều trò lắm… phải nghiên cứu ma trận độc hiểm này, nếu không TT Trump sẽ xiểng niểng,  cho dù ông có thế lực của 3 cơ quan: Thượng Viện, Hạ Viện và TCPV.  Nhưng rồi, cuối cùng,  sau cơn bão với ma tâm, gian ác, ông sẽ tạo được trời yên bể lặng vì ông chính là Thiền sứ của một giai đoạn lịch sử mà thế giới cần ghi nhớ.

Vòng quanh thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*