Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH & Tượng Đức Thánh Trần Họp Khoáng Đại

LTS: Chúng tôi nhận được một số video do ông Nguyễn Kinh Luân, Tổng Thư Ký của Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH và Tượng Đài Đức Thánh Trần, thông báo nội dung buổi họp khoáng đại ngày Chủ Nhật 1 tháng 8 năm 2021 để trả lời những thắc mắc của các ông Nguyễn Minh Huy,  ông Hồ Văn Điền, và ông Nguyễn Ngọc Quý. Những thắc mắc này được nêu ra trong buổi họp của Cộng Đồng Tarrant tố chức ngày 6 tháng 6 năm 2021.

Được biết buổi họp khoáng đại hôm Chủ Nhật 1/8/2021 không có đại diện báo chí truyền thông địa phương tham dự tường thuật. Tuy nhiên, qua nội dung mà chúng tôi nhận được,  trực tiếp qua màn hình,  là một sự kiện cần thiết đối chiếu để tìm hiểu sự thật của vấn đề.

Những điều minh xác và trình bày của các ông Nguyễn Hữu Duyệt, David Đặng, bà Lê Thị Kim Oanh trả lời theo từng thắc mắc, đặt vấn đề đối với các ông Hồ Văn Điền, Nguyễn Minh Huy và Nguyễn Ngọc Quý một cách rõ ràng và minh bạch.

Đặc biệt ông David Đặng, Chủ Nhân Bến Thành Plaza,  đã ưu ái dành một khu đất trong trung tâm thương mại của ông để dựng Kỳ Đài Việt Nam Cộng Hòa và Tượng Đức Thánh Trần là một nghĩa cử đáng được ghi nhận.  Do đó, sự hiện diện Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần,  còn hay mất, ngắn hay dài,  đều có thể do ông định đoạt.

Theo ông cho biết, nhờ thành phố Arlington “nể tình”,  ông đã cất công rất nhiều thời gian và vật chất, “đứng mũi chịu sào” cho công trình xây cất Kỳ Đài và Tượng Đài. Ông cũng nói thêm là rất cám ơn sự hiểu biết và tế nhị của ông Trưởng Ủy ban Nguyễn Hữu Duyệt; đồng thời ông cũng thách thức và sẵn sàng một cuộc đối đầu ăn thua đủ “vào cuộc chơi”- kẻ thua chung cho người thắng cuộc.

Rất nhiều vấn đề đã trình bày trong 6 đoạn video được phổ biến rộng rãi trước công luận.  Xin mời quý đồng hương theo dõi dưới đây:

Ngày Chủ Nhật, 1 tháng 8 năm 2021, Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần (gọi tắt là Ủy Ban) đã tổ chức một buổi họp khoáng đại để trả lời những vu cáo, thắc mắc, ý kiến … do ông Hồ Văn Điền (cựu Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Tarrant và VPC), anh Nguyễn Minh Huy (cựu Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị), ông Nguyễn Ngọc Quý (cựu Phó Ủy Ban) và một vài vị khác nêu ra trong buổi họp do ông Hồ Văn Điền tổ chức vào ngày 6 tháng 6 năm 2021.

Vì phiên họp khá dài nên chúng tôi phải cắt video ra từng phần để trả lời những cáo buộc, ý kiến, thắc mắc …. của các vị kể trên.

Kinh mời quý vị theo dõi phần 1 và 2 …. của buổi họp khoáng đại. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên những phần còn lại trong thời gian tới.

Trân trọng.

Nguyễn Kinh Luân

TTK Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH & Tượng Đức Thánh Trần

Lời phát biểu của các ông: Thị Trưởng Trương Minh Ẩn; Trần Hữu Bé và Phạm văn Tiền

Phần linh tinh cuối cùng:
Một sự kiện quan trọng cũng cần được thông báo đến mọi người là trong buổi họp khoáng đại do Ủy Ban tổ chức, một Ủy Ban Bảo Trì gồm 5 vị sau đây: 1. Ông Trần Hữu Bé 2. Ông Trần Trung 3. Ông Nguyễn Thanh Tấn 4. Ông Nguyễn Trọng Hiếu. 5 Ông Võ Tấn Y Được thành lập để lo chăm sóc Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần. Trong video này là phần phát biểu của quan khách liên quan đến cuộc bầu cử CĐ Tarrant sắp tới và lời cảm tạ của Ủy Ban.
Nguyễn K Luân