Tu Chính Án Thứ 25 và Ảo Tưởng Truất Phế TT Trump

Nguyễn Thị Bé Bảy: Không phải ngẫu nhiên mà quyển sách “Fear: Trump in the White House” của Bob Woodward được rầm rộ quảng cáo, cùng lúc với một bài báo nặc danh cũng nói về  TT Trump  trong Bạch Ốc,  đăng trên New York Times vào ngày 5/9/2018, kế tiếp theo đó là dự luật do dảng Dân Chủ soạn thảo để truất phế TT Trump dựa theo Tu Chính Án 25.

Bob Woodward, tác giả của quyển sách “Fear: Trump in the White House”, là điều tra viên, phóng viên và là liên chủ bút (associate editor) của tờ báo Washington Post, được giải Pulitzer vào năm 1973 do điều tra vụ Watergate  & TT Nixon và một lẩn nữa được giải này vào năm 2003 do làm trưởng nhóm điều tra vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001.

Nội dung của cuốn sách “Fear..” mô tả tình trạng hổn độn trong Bạch Ốc của ông Trump, vốn là một đề tài mà nhiều người đã đề cập và đồn đãi như:

– Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống Kelly 2 lần gọi ông Trump là “idiot”,

– ông Trump tính khí bất thường,

– có một lần, Cố Vấn Trưởng Kinh Tế Gary Cohn phải “ăn cắp” một dự thảo văn thư Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp Ước Thương Mai với Nam Hàn đang nằm trên bàn giấy của TT Trump và TT Trump không bao giờ nhìn thấy bản thảo văn thư đó nữa! (chắc ông quên luôn rồi, hú vía !!!)

– tốt hơn hết Trump không nên để cho Bob Mueller phỏng vấn nếu không thì ông Trump sẽ măc bộ đồ tù nhân màu cam.  Lý do: John Dowd, luật sư biện hộ của Trump đã cho ông thử trả lời trong một cuộc phỏng vấn giả định, nhưng ông Trump không “lọt” qua được cuộc phỏng vấn thử này.

– ông Trump gọi Tổng Trưởng Tư Pháp Jeff Session là người mắc bệnh tâm thần v.v…

Về bài báo nặc danh đăng trên New York Times, được cho là của một giới chức cao cấp trong nội các của TT Trump, lại cũng có những điều tương tự như quyển sách Fear, nhưng có một điều quan trọng là một số giới chức trong nội các có ý định  “đảo chánh hành chánh”  bằng cách viện dẫn Tu Chính Án 25 để truất phế TT Donald Trump. Tuy nhiên vì không muốn tạo một cuộc “khủng hoảng Hiến Pháp” , nên các vị này lèo lái ông Trump đi cho đúng đường lối có lợi cho nước Mỹ và đây là một sự cảnh báo, nếu không lèo lái đựợc thì chức vụ TT của ông Trump “coi như xong!” ( It’s over!)

Và như đã nói, lập tức ngay sau đó, một số nhà lập pháp của đảng Dân Chủ đã soạn một dự luật truất phế TT Trump, căn cứ theo Tu Chính Án 25!

Vậy Tu Chính Án 25 là gì?

Xin mở xem đường dẫn (link) dưới đây:

25th Amendment: Presidential disability and succession ***

Tóm tắt:

Sau cái chết của TT John F. Kennedy, Quốc Hội soạn thảo Tu Chính Án 25  với sự  phê chuẩn của các tiểu bang, nhằm  mục đích chính là ấn định thể thức kế nhiệm khi Tổng Thống hoặc Phó Tổng Thống đương nhiệm  từ trần, bị bãi nhiệm hoặc từ chức. Tu Chính Án 25 được Tổng Thống Lyndon Johnson  chuẩn nhận vào ngày 23 tháng 2 năm 1967.

Tu Chính Án 25 gồm có 4 điều khoản:

1/ Điều khoản 1: Phó Tổng Thống sẽ trở thành Tổng Thống nếu đương kim Tổng Thống từ trần, bị bãi nhiệm hay từ chức.

2/ Điều khoản 2: Nếu chiếc ghế Phó Tổng Thống bị trống,  Tổng Thống sẽ đề cử người kế nhiệm với sự chuẩn nhận bằng đa số phiếu của Lưỡng Viện Quốc Hội.

3/ Điều khoản 3: Nếu Tổng Thống bị bệnh, tạm thời không thể đảm đương trách vụ trong một thời gian, Tổng Thống sẽ gởi lên Quốc Hội bản tuyên cáo,  rằng Phó Tổng Thống sẽ đảm nhiệm Quyền Tổng Thống, cho đến khi Tổng Thống trở lại nhiệm sở cũng bằng một bản tuyên cáo gởi đến Lưỡng Viện Quốc Hội.

4/ Điều khoản 4: Nếu Tổng Thống hoàn toàn không còn khả năng điều hành nhiệm vụ như bị bệnh quá nặng, (seriously ill) Phó Tổng Thống và đa số nội các sẽ viết văn thư thông báo đến Lưỡng Viện Quốc Hội, cho biết Tổng Tống không thể đảm đương trách vụ của ông và Phó Tổng Thống trở thành Quyền Tổng Thống (Acting President). Khi tình trạng trở lại bình thường, Tổng Thống sẽ gởi văn thư  thông báo đến Lưỡng Viện Quốc Hội và trở về với trách vụ của ông.

Trong bối cảnh hiện nay, tất cả  mọi người đều nhìn thấy là đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi phương cách và mọi phương tiện để truất phế TT Trump, với sự tiếp sức của truyền thông dòng chính, mà Tu Chính Án 25 là một cố gắng mới nhất. Vậy thì, Tu Chính Án 25 có triển vọng gì không trong việc truất phế TT Trump?

Theo thiển ý của người viết bài này, thì điều kiện ắt có và đủ (bệnh nặng-seriously ill) trong điều khoản 4, khó có thể áp dụng cho ông Trump. Hiện nay TT Trump rất khoẻ mạnh, không ai có thể phủ nhận sự làm việc không ngưng nghỉ, mỗi ngày ông làm việc trên 12 tiếng đồng hồ, cùng với sức chịu đựng dẻo dai dưới những áp lực khủng khiếp từ mọi phía. Ở vào tuổi 72, xin hỏi bao nhiêu người có được sức khoẻ như ông Trump, hay là đã sụm bà chè từ khuya rồi? Còn cho rằng ông bị bệnh tâm thần, lại càng khó nghe hơn nữa!

Làm sao chứng minh TT Trump bị bệnh tâm thần trong lúc chỉ mới 2 năm cầm quyền đã đưa “nước Mỹ vĩ đại trở lại” như lời hứa?  Bị tâm thần mà khiến cho Trung Cộng hết dám còn xem thường Hoa Kỳ và phá tan “Giấc Mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình, khiến cho Trung Cộng lâm vào cảnh khốn đốn vì hàng loạt công ty ngoại quốc đang rút khỏi Hoa Lục kéo theo những hệ lụy của sự kiện này?

Đảng Dân Chủ cũng cần nhìn vào thực tế về thủ tục truất phế trong Tu Chính Án 25, là cần phải có Phó Tổng Thống Mike Pence và 8/15 Tổng Bộ Trưởng trong nội các của ông Trump  đồng lòng tiến hành thủ tục truất phế, sau khi chứng minh được rằng ông Trump không đủ khả năng điều hành quốc gia.

Nên biết,  Phó TT Mike Pence và nhiều Tổng Bộ Trưởng đã lên tiếng phủ nhận họ không phải là tác giả của bài báo nặc danh đăng trên New York Times, cho nên giấc mơ truất phế TT Trump bằng một cuộc “đảo chánh hành chánh” dựa vào Tu Chính Án 25, mà đảng Dân Chủ và nhóm Truyền Thông Thiên Tả trông cậy vào, hoàn toàn là một ảo tưởng!

Nguyễn Thị Bé Bảy

9/9/2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*