Trần Quốc Bảo: TỔ QUỐC LÂM NGUY!

Thơ: Trần Quốc Bảo

TỔ QUỐC LÂM NGUY!

Than ôi! vận Nước suy vi

“Việt Nam” Tổ Quốc lâm nguy mất rồi!

Quê hương gìn giữ bao đời

Hồn thiêng, xương máu, tài bồi giang san

 Image result for Biều tình hôm nay 24-6

Vào tay Cộng phỉ gian tham

Tới nay đất nước tan hoang thảm sầu,

Một lòng thờ Đảng, thờ Tầu

Buôn dân, bán nước, làm giầu cho nhanh

 

Phạm văn Đồng hiến biển xanh

Ký công hàm, nhận đường ranh “lưỡi bò”

Đàn em nó cũng một lò

Nam Quan, lùi đất nhượng cho giặc Tầu

 

Xâm lăng kiều tằm ăn dâu

Tung tiền, Tầu cộng “đấu thầu kinh doanh”

Mua phố xá, mua rừng xanh

Tường cao, rào kín, biến thành “đặc khu”

 

Những tên việt cộng chóp bu

Đô-la hàng tỷ, chúng thu đều đều …

Xây nhà đồ sộ, hạng “siêu”

Gửi tiền Thụy Sĩ dưới nhiều tên ma

 

Rõ ràng Tầu chiếm nước ta

Không cần súng đạn, thế mà thành công

Suốt ba miền Bắc Nam Trung

Tỉnh nào nó cũng có vùng “đặc khu”

 

Những tên việt cộng tham ngu

Vì tiền, nhắm mắt giả mù mất khôn

Vân phong, Phú quốc, Vân đồn

Đang bày ra luật, bán luôn cho Tầu!

 

Than ôi! Nước mất từ lâu

Sàigòn Hà Nội … cờ Tầu sáu sao!

Hãy vùng lên !!! Hỡi đồng bào!

Giặc vào nhà, có lẽ nào ngủ yên

 

Dẹp tan việt cộng đầu tiên

Toàn dân giành lại chủ quyền non sông

Trong Nước, ngoài Nước một lòng

Xứng danh nòi giống con rồng cháu Tiên

              ♦

XUỐNG ĐƯỜNG ĐI !!!  

 

XUỐNG ĐƯỜNG ĐI !!! 

 

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …

Xuống đường tranh đấu, quyết vì Giang san

Mất rồi! Bản Dốc, Nam Quan

Đảng hèn, dâng đất Việt Nam cho Tầu

Nước non như mất cái đầu!

Bản đồ Đại Việt có đâu thế này!

 

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …

Xuống đường tranh đấu, quyết vì Non sông

Hỏi tội –  tên Phạm Văn Đồng

Ký “công hàm” hiến biển Đông cho Tầu?

Hoàng Sa, Trường Sa nay đâu?

Rõ ràng bán Nước để cầu công danh!

 

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …

Xuống đường tranh đấu, quyết vì Quê Hương

Tấc đất, là tấc máu xương

Tham tiền, hiến đất cho phường xâm lăng

Vân đồn, Phú quốc, Vân phong

Của dân, Đảng lấy bán phăng cho Tầu?

 

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …

Xuống đường đòi lại những gì của dân

Bao năm Đảng ác muôn phần

Cướp vườn, cướp ruộng, cướp sân, cướp nhà

Dân oan cùng cực xót xa

Đường cùng! Thà chết, chúng ta xuống đường!

 

Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …

Xuống đường đòi phải thực thi nhân quyền

Xuống đường đòi sống bình yên

Xuống đường đòi lại chủ quyền non sông

Giơ cao khẩu hiệu lập trường

Tòan dân anh dũng xuống đường đấu tranh

Trần Quốc Bảo

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*