Trả lời thư mời họp khoáng đại lần 2 của ông Hồ văn Điền

Cựu Chủ Tịch CĐ-NVQG Hạt Tarrant và VPC

Theo lời yêu cầu của ông Nguyễn Kinh Luân, TTK BCH LT CĐNVQG HAT TARRANT VÀ VPC, chúng tôi phổ biến cả hai lá thư của ông Hồ văn Điền và Nguyễn Kinh Luân để quý độc giả tiện việc theo dõi.

www.baotgm.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*