Tin 30/4/2022 các Đoàn Thể tổ chức Quốc Hận tại DFW

TGM -Trân Trọng Thông Báo đến quý đồng hương, độc giả:  Năm nay tại Địa Phương DFW có 5 địa điểm tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/2022, lần thứ 47, theo lịch trình dưới đây. Chúng tôi xin phổ biến theo thứ tự:

1) Hội Người Mỹ Qốc Việt Bắc Txas, tổ chức tại Bến Thành Plaza, TP. Arlington, TX vào lúc 11:00 AM ngày 30/4/2022

2) Cộng Đồng NVQG Hạt Tarrant, tố chức tại Asia Times Square, TP. Grant Parairie, TX vào lúc 5:30 PM ngày 30/4/2022

3) Cộng Đồng NVQG Dallas, tổ chức tại Trung tâm sinh hoạt CĐ Dallas

4) Ủy ban bảo tồn tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, tại Arlington Veterans Park: lúc 11 am Chủ Nhật 01 tháng 5 năm 2022