Thuyền nhân: Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam

Thuyền nhân : Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam

“Một video clip thật công phu. Sự thật của lịch sử luôn luôn là sự thật.. Cảm ơn anh chị BDL đã gửi cho xem.”

Nhà thơ: Cung Thị Lan

“Chính chủ nghĩa Mác-Lênin và sự “ mù mờ”của định hướng XHCN đã gây ra những vấn đề trong xã hội Việt nam hiện nay trong đó có tham nhũng và “ bịt miệng”. tôi tin rằng đa số các đảng viên của đảng cộng sản nhìn thấy rõ và sự cần thiết là phải gạt bỏ học thuyết của Mác và Lênin.”

Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ

“Người mù, người điếc cũng đều biết ‘thành tích nằm vùng’ của Trịnh Công Sơn dưới thời VNCH. Đến lúc miền Nam rơi vào tay bọn phi nhân phi thú CSBV thì họ Trịnh đã hiện nguyên hình là một tên cán bộ tuyên vận quá rõ ràng. Cần gì phải bàn tới tên phản bội dân tộc này cho phí thì giờ.” Người có máu nghệ sĩ vốn sống lãng mạn với nhiều cảm tính nên rất dễ mềm lòng với dòng nhạc ru ngủ một cách khôn khéo của y, nhưng người nghệ sĩ có thái độ và ý thức chính trị rõ ràng với quê hương dân tộc,  dứt khoát họ không thể nào rơi vào cách suy nghĩ nông cạn để có thể binh vực, ngụy biện cho tay nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh, người đã gieo tai họa, phản bội… trước giai đoạn lịch sử đau thương này được.

Lão Gà Tre, Thế Giới Mới