Thư Mời: Yểm Trợ TT Trump Trong Cuộc Bầu Cử 3/11/2020

Kính thưa Quý Đồng Hương DFW và các thành phố lân cận: Houston – Austin – San Antonio – Oklahoma – New Orleans (Louisiana).

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, người Việt tỵ nạn chúng ta đã đến Hoa Kỳ và nhận nơi này làm quê hương đã hơn 45 năm… Nhưng suốt thời gian dài gần nửa thế kỷ, người Việt tỵ nạn chưa phải đối mặt với một tình huống khó khăn và nhiều biến loạn, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như hiện tại.

Trump vs Sanders 2020 Election Betting Odds - Bookmaker Disagreement

Cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ sắp tới 3 tháng 11 năm 2020 là một bước ngoặt có thể thay đổi đất nước Mỹ và sẽ ảnh hưởng cuộc sống của người tỵ nạn chúng ta. Những gì Tổng Thống Donald Trump đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua được tập thể người Việt chống Cộng khắp nơi ủng hộ, ngay cả người Việt trong nước. Ông là khắc tinh với xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản.

Ủng hộ Tổng Thống Donald Trump là chúng ta đặt niềm tin và hy vọng để những người Việt tỵ nạn tại đất nước Hoa Kỳ có cuộc sống bình an như 45 năm qua và một tương lai quê hương chúng ta thoát khỏi vòng xiềng xích của chủ nghĩa xã hội CS.

Chính vì ao ước trên, chúng tôi trong ban Vận Động và một số thân hữu sẽ đồng hành tổ chức buổi kêu gọi ủng hộ Tổng Thống Donald Trump bằng lá phiếu của tập thể tỵ nạn chúng ta. Chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn nhất từ chủ quan đến khách quan, nhưng với quyết tâm chia sẻ với mọi người cùng lý tưởng là đặt niềm tin vào: Chính nghĩa sẽ thắng và TT Donald J. Trump sẽ tái đắc cử.

Kính mời quý đồng hương dù ở xa,  xin cùng đến với chúng tôi để thực hiện những điều mà chúng ta đang mong mỏi.

Kính mong được đón tiếp quý vị tại:

Địa điểm: ARLINGTON VETERANS PARK

Số 3600 W. Arkansas Ln. Arlington, TX 76016 

Thời gian: Chủ Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 từ 12 giờ trưa đến 4:00 giờ chiều.

Trân trọng kính mời,

Thay mặt Nhóm Vận Động

Ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh ( New Orleans, Louisiana)

Võ sư Nguyễn Tiến Hóa (Dallas-Fort Worth, Texas)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*