Thông cáo Báo Chí:

V vic ông Tôn Phi (Lê Minh Tôn) Việt Nam đánh cắp tài sn trí tu

Kính gi:

-Các Cơ quan Truyền thông ti Hoa Kz và các nước
-Các T Chc, Hi Đoàn Vit Nam

-Toàn th đồng bào Vit Nam ti hi ngoi và trong nước

Kính thưa qu{ vị,

Trước hết, xin thưa với quý v là trong tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã phát hành cuốn sách
nhan đề Chuyn Dài Ch Nghĩa nhm mục đích giúp đồng bào có tài liu tham khảo để nói và
viết tiếng Vit trong sáng, hầu tránh cách dùng sai đang thịnh hành bên Việt Nam và cũng đã
xâm nhp vào hi ngoi t nhiu năm nay.

Trong ngày th Hai đầu tun này, 4 tháng 4 năm 2022, chúng tôi nhận được một điện thư
do ông Tôn Phi (tên tht là Lê Minh Tôn) gửi đến tôi và by v thân hu ca tôi là các ông
Nguyn Gia Quc (Hi Ký Gi Độc Lp Minnesota), Francis Khúc (Hội Người Vit Illinois),
Vương Trùng Dương (báo Cali Today ở California), Trương Sĩ Lương (Tạp Chí Thế Gii Mi
Texas), Tâm Vô L (Thư Viện Vit Nam Toàn Cu California), Nguyn Nghiêm (bút hiu Lão
Móc San Jose, CA), và Nguyễn Văn Lập (Báo Tr Đẹp Dallas).

Nôi dung thư của Tôn Phi ch vn vn một câu “Giới thiu sách Sa li chính t và li ng
pháp ca các tác gi Đỗ Văn Phúc và Tôn Phi.” Kèm theo là hình bìa sách và mt cái link

https://saigonpick.com/2022/04/05/gioi-thieu-sach-sua-loi-chinh-ta-va-loi-ngu-phap-cua-cac-
tac-gia-do-van-phuc-va-ton-phi/

Ln theo cái link ca trang web, chúng tôi biết được anh Tôn Phi đã đưa cuốn sách quảng cáo để
bán trên mng và ngay c trên Amazon.com với giá 300 ngàn đồng Vit Nam (bn in) và 120
ngàn Vit Nam (bn bng dng PDF).

Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì chưa hề có hân hnh quen biết ông Tôn Phi, và cũng không
nghe ông hi ý kiến hay xin phép được s dng, phát hành cun sách.

Xem sơ qua nội dung vài trang mà ông Tôn Phi kèm theo một điện thư sau đó, chúng tôi
thy ông ly toàn b ni dung bài viết ca tôi, ct ra nhiu đon ngn. Mi đon có in thêm
nhng tm hình ca ông chp chung vi mt cô gái tr nào đó mà chúng tôi đoán có l là bn
gái ca ông ta. Thế mà ông đã tư tin ghi thêm tên Tôn Phi chung vi tên của tôi như là đồng
tác gi ca cun sách.

Với mục đích phục vụ bảo tồn văn hoá chứ không vì lợi nhuận thương mại, chúng tôi không nề hà chuyện các bài vở trong sách được đăng tải, sao chép phổ biến rộng rãi trong quần chúng; nhất là ở Việt Nam, nơi tiếng Việt từ mấy chục năm qua đã bị làm cho sai nghĩa một cách nghiêm trọng.

Nhưng việc làm của ông Tôn Phi được xem là sự đánh cắp tài sản trí tuệ của người khác để mua danh và kiếm lợi cho ông. Đó là hành vi gian trá thiếu tự trọng của một thanh niên tự xưng mình là Triết Gia, tự phong mình là Giám Đốc Trung Tâm Văn Bút Việt Nam, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Ký Giả Á Châu và nhiều chức Chủ Nhiệm, Chủ Tập Đoàn khác.

Vì nước Việt Nam Cộng Sản nằm ngoài tầm tay của chúng tôi, chúng tôi khó nhờ cậy đến luật pháp Hoa Kỳ để bảo vệ tác quyền của mình và cũng không có cách gì để theo dõi các sự vi phạm hiện nay hay trong tương lai.

Do đó, chúng tôi gửi ra bản thông cáo này để minh xác rằng chúng tôi không hề quan hệ gì với ông Tôn Phi ở Việt Nam; cũng không hề cho phép ai ở Việt Nam sử dụng bài vở của chúng tôi.

Nếu bài vở nào của chúng tôi xuất hiện bên Việt Nam, và có thể bị thay đổi nội dung, thì đó không phải là việc làm của chúng tôi. Kính nhờ quý cơ quan truyền thông, thần hữu, phổ biến bản thông cáo này ra công chúng. Xin cám ơn.

Trân trọng,

Đỗ Văn Phúc

Điện thoại 412-437-1193

Email: Md46usa@gmail.com

Website: www.michaelpdo.com

Tủ sách online: https://fliphtml5.com/homepage/ykequ