Thơ Cao Nguyên: Quyết án

Trước tình hình quốc nội đau đớn với chủ trương của Việt cộng muốn bán đất cho Tàu cộng dưới hình thức gọi là đấu thầu 3 Đặc Khu;  xin gửi anh chị em một bài thơ tôi vừa cảm tác qua tình hình bi đát này, như một sự chia sẻ nhỏ nhoi của một người con Việt lưu vong.

Quyết Án

từ bán đất tiến lên bán nước 

đúng quy trình sau trước thực thi 

theo mệnh lệnh kẻ thù truyền kiếp 

án nghiêm minh xử quyết lăng trì

lời tiên tổ uy nghi quốc sử 

nghịch lòng dân trảm tử không tha 

hỡi một lũ thân người dạ thú 

muốn yên mồ tự xử trước đi

đừng manh tâm tùy nghi tháo chạy 

mang vác theo tài sản quốc gia 

mọi ngả đường toàn dân nổi dậy 

với quyết tâm bảo vệ sơn hà

không thể quên ngàn năm Bắc thuộc 

không thể chờ chết bởi giặc Tàu 

nổi lửa lên toàn dân nước Việt 

đốt sạch loài nghiệt súc Hán gian! 

Cao Nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*