Tâm thư và danh sách MTQ – CĐNVQG Dallas & VPC

Kính thưa quý đồng hương,

Trong vòng 3 ngày chúng tôi đã nhận trên $8,000 tiền ủng hộ. CĐ đã tặng trên 400 phần ăn và đang chuẩn bị 62 phần cho Sở Cứu Hoả Garland, 75 phần cho Sở Cảnh Sát Garland, và 120 phần cho Sở Cảnh Sát Dallas cho ngày thứ 5 và thứ 6 tuần này.
Đính kèm là danh sách mạnh thường quân, xin quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ chương trình.
 
Xin chân thành cảm ơn,
 
CĐNVQG Dallas & VPC

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*