Quang Phúc: Nghĩ Về Lễ Độc Lập Của Hoa Kỳ Năm 2017

Với tôi, Ngày 4 Tháng 7 luôn luôn là lúc để cần hiểu rõ giá trị về các Quyền Hạn được tạo ra cho cuộc sống và để đồng ý với các vị Cha Ông đã kiến tạo nước Mỹ vào năm 1776. Kể từ đó, máu đã đổ nhiều hơn qua các cuộc chiến xảy ra bên trong và bên ngoài các biên giới của đất nước Hoa Kỳ chúng ta, để bảo vệ các Quyền này. Tôi chưa bao giờ phục vụ quân đội, nhưng tôi kính trọng thâm sâu vai trò của các binh sĩ trong việc bảo vệ các lý tưởng của nước Mỹ chúng ta trên khắp quả địa cầu. Nếu muốn gìn giữ sự thịnh vượng phát triển trong tương lai, chúng ta cần suy ngẫm về các lý tưởng cao đẹp đã dẫn đường đến đất nước non trẻ được gọi là “mảnh đất của cơ hội” này.

Mỗi năm vào Ngày 4/7, chúng ta chúc tụng cuộc thí nghiệm to tát đang tiếp diễn không ngừng mang tên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và vinh danh các vị lập quốc đã hy sinh sự sống, tiền của, và “danh dự thiêng liêng” của họ để có cuộc thí nghiệm này liên tục cách đây 241 năm. Khi lớn lên, Ngày 4 Tháng 7 với tôi hầu như là về pháo bông trên trời và vui chơi dưới đất. Nhưng cha mẹ tôi – và nhất  là các thầy cô giáo  – muốn tôi hiểu rõ hết về bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã được ký tên vào ngày đó ở Philadelphia. Giống như hằng triệu trẻ em khác, tôi cam kết ghi nhớ đoạn văn nổi tiếng này:

“Chúng ta giữ lấy các sự thật này như chứng cớ hiển nhiên, là mọi người được sinh ra     bình đẳng, là họ được Đấng Tạo Hóa ban cho các Quyền Hạn không thể khoan nhượng,  đó là Sự Sống, Quyền Tự Do, và sự làm việc để theo đuổi Hạnh Phúc.”

Là người Mỹ, chúng ta nghĩ rằng con người ở bất cứ nơi đâu cũng có quyền tự do và quyền tự kiểm soát chính mình. Tuy nhiên, sau khi được nói chuyện với công dân của các nước trên thế giới, tôi thấy là trong khi chúng ta chúc mừng các lý tưởng của July the 4th – Ngày Lễ Độc Lập, như là những việc phổ quát, thì chúng lại không được áp dụng khắp nơi. Những sự tự do chúng ta được hưởng ở Mỹ, thật ra là ngoại lệ, nhiều hơn là luật lệ. Nên tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể ngừng lại và suy nghĩ về sự may mắn của chúng ta, và nhớ là thế giới đang quan sát chúng ta, và họ dựa vào chúng ta như một gương tốt, để chứng tỏ là dù có khuyết điểm, cuộc thực nghiệm sinh sống tạo ra nước Mỹ này, cũng có thể  được thực hiện và tiến hành tốt đẹp ở các nơi khác.

Đối với các độc giả, tôi hy vọng quý vị thấu hiểu, cũng như tôi, vai trò cực kỳ quan trọng của quý vị trong việc bảo vệ “Sự Sống, Quyền Tự Do và mưu cầu Hạnh Phúc” cho các công dân Mỹ chúng ta. Sự liên hệ giữa việc làm của quý vị như một công dân nổi bật hằng ngày và việc đạt được một cuộc sống thịnh vượng, lành mạnh, và vui vẻ là dễ hiểu, không cần giải thích.  Nhưng để tôi bàn một chút về Quyền Tự Do. Tôi đồng ý với công dân Texas cao quý Mirabeau Lamar, người đã nói, “Một người với Đầu Óc Có Văn Hóa là Đặc Tính Giám Sát cần thiết cho Sự Dân Chủ”. Hệ thống Tự Kiểm Soát Mình chủ yếu dựa vào Các Nhà Giáo Dục của nước Mỹ có các Giá Trị Truyền Thống – để dạy bảo học sinh từ các lớp ấu thơ tới trình độ sau tiến sĩ – để chuẩn bị cho mỗi công dân góp phần hoạt động một cách có ý thức. Để mỗi người dân biết suy nghĩ rõ ràng và sâu sắc, khôn ngoan. Để hiểu thế giới mà họ đang sống, để hiểu quyền lợi và cả trách nhiệm của họ.

Và mặc dù gọi là Ngày Độc Lập, tôi nghĩ ngày đó là lúc hay nhất cho chúng ta suy ngẫm về sự Nương Tựa Vào Nhau để sống. Tất cả chúng ta chỉ là một trong vô số các dây sợi đã được dệt vào trong mảnh vải chung, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khả Năng Nương Tựa Nhau có lẽ là sức mạnh cao cả nhất của Mỹ Quốc, và việc giữ lấy cái khả năng nương tựa đó – làm cho nó mạnh hơn, như không bỏ rơi bạn trong lúc gian khó, không hèn nhát bằng cách đứng lên bênh vực bạn, không phản bội bạn, hoặc không đâm sau lưng nhau – là một thử thách đòi hỏi nhiều nỗ lực nơi chúng ta.

Nên nhớ, các vị dựng nước đã có các ý kiến khác hẳn nhau về nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng khi ký tên chung vào Bản Tuyên Ngôn Độc Lập cổ xưa trên giấy da, vào Tháng 7 năm 1776, họ đều lắng nghe lời báo động khẩn thiết của Ông Benjamin Franklin, “Chúng ta phải, thực sự, giúp đỡ lẫn nhau, cùng làm việc chung để đạt được mục tiêu như ý; nếu không, chúng ta sẽ bị (nước England) xử tử bằng cách treo cổ từng người một.”  Những lời vàng ngọc này vẫn vang dội như một chân lý hôm nay, vì là các công dân Mỹ, chúng ta có thể không chia xẻ cùng quan điểm, nhưng sau cùng, chúng ta vẫn cùng chịu chung số phận với nhau.

Cha mẹ tôi và các thầy cô giáo đã dạy tôi, nền Dân Chủ của Nước Mỹ là Hy Vọng Của Thế Giới, và kinh nghiệm sống của tôi đã xác định điều này nhiều lần. Những năm tháng về sau trong tương lai,  chúng ta vẫn là cuộc thực nghiệm tiền phong mà thế giới hiện đang theo dõi. Chúng ta có một vai trò – một vai trò quan trọng như nhau – để thi hành cuộc thực nghiệm đó. Vậy hãy bước ra và cùng làm đi.

Texas, Happy Independence Day in 2017!!!

Quang Phúc (Nhóm Biển Xanh)

Bản Anh ngữ

My Thoughts on The American Independence Day in 2017

For me, July 4th is always a time of appreciation for the Rights brought to life and agreed on by our Founding Fathers in 1776. Since then, more blood has been shed through wars inside and outside our US borders to protect these Rights. I’ve never served in the military, but I have a deep respect for their role in protecting our ideals across the globe. If we are to keep prospering into the future, we need to reflect on the ideals that have led to our young country to be called the “land of opportunity.”

Every year on July 4th, we celebrate the grand, ongoing experiment that is the United States of America and honor the founders who pledged their lives, fortunes, and “sacred honor” to set the experiment in motion 241 years ago. When I was growing up, the Fourth of July was mostly about fireworks in the sky and fun on the soil. But my parents – and my school teachers in particular – made sure I knew all about the document of the Declaration of Independence signed that day in Philadelphia. Like millions of other kids, I committed to memory the most famous passage:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

As Americans, we take as a given this idea that people everywhere have a right to be free and to govern themselves. However, having spoken to citizens of countries all over the world, while the ideals we celebrate on July 4th are universally applicable, they are not universally applied. The freedoms we enjoy in America are, in fact, more the exception than the rule. So I hope we can all pause and reflect on our good fortune, and remember that the world is watching us, and relying on us to set an example, to prove that despite its flaws, this ongoing experiment can and does work in other places, too.

To all you readers, I hope you appreciate, as I do, the incredibly important role you play in assuring “Life, Liberty and the pursuit of Happiness” for our fellow Americans. The link between the work you do as an upstanding citizen everyday and the pursuit of a happy, healthy, and prosperous life is simple and requires no explanation. But let me spend a moment on Liberty. I agree with the great Texan Mirabeau Lamar, who said “The Cultivated Mind is the Guardian Genius of Democracy.” Our system of Self-Government relies heavily on America’s Educators having Conservative Values – to teach students from Pre-Ks to post-doctorates – to prepare each citizen to participate meaningfully. To think clearly and critically. To understand the world they live in, their interests, and their responsibilities.

And though we call it Independence Day, I think it’s a great time to reflect on our interdependence. We are all just one of many, many strands that have been woven into the fabric of the United States. Our ability to depend on one another is perhaps America’s greatest strength, and sustaining that ability – strengthening it, such as not leaving a friend behind in times of adversity, not being coward by standing up for him/her, not being disloyal to friends, or not stabbing into the back of each other – is a challenge that demands our very best efforts.

Remember, our founders had wildly varying views on a wide range of topics. But in signing their names on the Declaration of Independence in July 1776, to the parchment, they took heed of Benjamin Franklin’s earnest warning, “We must, indeed, all hang together, or most assuredly we shall all hang separately.” Those golden words ring true today, because as Americans, we may not share the same views, but we ultimately share the same fate.

My parents and teachers taught me that American Democracy is the Hope of the World, and my life experiences have confirmed it many times over. All these years later in the future, we are still the pioneering experiment that the world is watching. We all have a role – an equally important role – to play in that experiment. So get out there and play it together.

Texas, Happy the Fourth of July, 2017!!!

Quang Phúc (Saturday Ocean Group)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*