Phong Trào Bất Tuân Dân Sự Kháng Chiến Chống Hán Hóa 

Chúng tôi muốn sống với lương tri và phẩm chất của mình

Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Hoa”

Image result for Biểu tình chống Tàu cộng

– Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn
– Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng
– Chúng tôi không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho 1 nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi
– Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi Con Ông Cháu Cha.
– Chúng tôi không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng.
– Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Tàu đã gây ra cho cha ông chúng tôi.

(Joshua Wong-Hoàng Chí Phong)

Phan Văn Song

Thưa quý thân hữu, thưa quý bà con,

Trong tuần qua, chúng tôi trong bài viết «lá thư tháng sáu» đã xin phép quý bà con, nhận định rõ ràng rằng chúng ta, những người Việt tử tế, những người Việt đầy nhơn bản, không thể sống, và dứt khoát không thể sống trong một thế giới do người Cộng Sản quản trị.

Nay, đối chiếu với những lời phát biểu của Hoàng Chí Phong, người đại diện và phát ngôn của Phong trào chống ảnh hưởng của Bắc Kinh vào đời sống của người dân Hong Kong, nói rất rõ ranh giới giữa thế giới Cộng Sản với thế giới Con Người Tử Tế.

Xin trích bài tuần trước:

1/  Thế giới Tự Do khác hẳn Thế giới Cộng Sản!

Image result for freedom in different with communism

«Rõ ràng là Hai văn hóa, hai văn mình khác nhau!  Không thể hòa hợp, hội nhập nhau được! Và ngày nay, lại rõ ràng hơn nữa là hai phương trời Đông và Tây xa lạ, cạnh tranh. Với xứ Tàu ngày nay, với giấc mộng làm bá chủ Phương Đông, với giấc mơ chia đôi thiên hạ với Hoa Kỳ, bá chủ Phương Tây. Hãy so sánh:

 – Tư bản Tự Do Chủ Nghĩa: thế giới Hoa Kỳ, Tây Âu với một văn hóa Thiên Chúa đầy Nhơn bản, lấy Con Người làm trọng tâm… Mặc dù, với một nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa có vẻ đầy vật chất đấy! Nhưng lại biết ăn đồng chia đủ, đầy tư tưởng Xã hội… Phát triển Công nghiệp, Phát triển Doanh nghiệp tạo của cải, tạo tiền bạc, lợi nhuận cho Tư bản đó! Nhưng không quên Hạnh Phúc Con Người . Với quan niệm và tổ chức An Sinh Xã hội, Tư bản Tự Do chủ nghĩa tạo Phúc Lợi, tạo của cải lợi nhuận gia đình tư nhân, tư hữu. Khi tạo lợi nhuận gia đình, tạo của cải gia đình là tạo Mãi lực. Khi tạo mãi lực gia đình là tạo Thị trường. Khi tạo thị trường, là tạo Đầu tư tư bản! Do đó chính Tư Bản tạo Hạnh Phúc An lành cho mọi công dân qua Hệ thống An sinh Xã Hội! Lo cho Con người từ Giáo Dục qua Y tế đến cả Hưu bổng, tuổi già… Chế độ Tư Bản Tự do Chủ nghĩa lo cho Con Người Từ A đến Z, từ sơ sinh đến mộ phần.

– Trái lại, Thế giới của Cộng Sản Chủ Nghĩa chỉ biết nói đến Đảng và Đảng. Yêu Nước là Yêu Đảng. Phục Vụ Nước là Phục Vụ Đảng. Công dân là Đảng Viên. Ngoài Đảng Viên là Thứ dân.

Image result for freedom in different with communism

Thiên An Môn là biểu tượng điển hình của Cái Ác. Đảng Cộng Sản Tàu giết sinh viên Tàu. Đó là Mẹ ăn thịt Con. Chỉ có bà Chằng mới giết con mình thôi! Thế giới Cộng từ ngày ra đời từ năm 1917. Bắt đầu từ các đại đồ tể như Lénine qua đến Staline, qua Mao ZeTung của Tàu đến các tiểu đồ tể như Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Nicolae Ceausescu… có bao nhiêu triệu người bị hành quyết, bao nhiêu triệu người bị đi đày… ? Goulag, Laogay,  Cải tạo… bao nhiêu tên, bao nhiêu từ ngữ để chỉ những trại giam khổng lồ, chỉ thấy ở những nước Cộng Sản, Liên Sô, Trung Cộng, Việt Cộng! Ấy là chưa kể bao nhiêu nam nữ thiếu niên bị xua vào vòng chiến, bao nhiêu chí nguyện quân Tàu ở Bắc Triều Tiên, ở Điện Biên Phủ trong các trận biển người?… Và bao nhiêu người đi đày ở Liên Sô với các Goulag, Tàu với các Laogay, Việt Nam với các Trại Tập Trung Cải Tạo ? Đúng là  Hai Thế giới, hai Văn Hóa, hai Văn Minh» !

Joshua Wong-Hoàng Chí Phong, được nuôi dưỡng bởi người mẹ Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, được giáo huấn bởi đức tin Cơ Đốc Tin Lành, được giáo dục bởi văn hóa dân chủ tự do nhân bản của Hong Kong, nên đã nói rõ ràng không thể sống chung với chế độ độc tài Cộng Sản được.  «Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình… »!

2/ «Lương tri và phẩm chất»:  

Hai yếu tố Cần và Đủ của bản chất để tạo thành một Con người, tử tế, lễ nghĩa, nhân bản.   Rõ ràng khác biệt với thế giới Cộng Sản, với văn hóa Cộng Sản, với nền văn minh, xã hội, nếp sống Cộng Sản. Nghĩa rằng trong thế giới Cộng Sản, không có chỗ cho quan niệm Nhân bản, không có chỗ đứng cho cá thể, cá nhân một con Người. Đó là thế giới của Xã Hội Cộng Đồng, của Tổ Chức, Đảng, Angkar,.. Vật Chất giải quyết tất cả,,, Đảng cho cái ăn, ban cái mặc, phân phát, bố trí cái sinh hoạt hằng ngày,… tất cả duy trì cái sinh tồn vật chất, dùng cái sinh tồn vật chất để quản trị, cai trị dân… không lương tri, không phẩm chất… Muốn sinh tồn, phải tuân thủ, không phản kháng, không sáng tạo! Tuân thủ, Vâng, Dạ, Nhứt trí… không có quyền Hỏi, thắc mắc, nói Không!

Và Hoàng Chí Phong tiếp tục nói rõ, rằng dân Hong Kong (chúng tôi) NÓI KHÔNG, từ chối cái thế giới phi nhân bản ấy, cái thế giới phi văn hóa nhân bản ấy! Thế giới của «Nói dối, ăn cắp tham nhũng, một nhóm người giàu (đảng viên) để bóc lột dân», thế giới «đầy Con Ông Cháu Cha, giáo điều», và nguy hiểm hơn «lẫn lộn quyền lợi Đảng và Tổ Quốc»! (câu 2 đến câu 6).

Image result for joshua wong hong kongCám ơn Hoàng Chí Phong đã nói giùm chúng tôi! Chỉ với 7 câu nói, Hoàng Chí Phong đã tả rõ thảm họa của người dân hiện đang sống trong thế giới Cộng Sản, từ Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba hay Việt Nam… Và Hoàng Chí Phong đại diện dân Hong Kong đã từ chối, không chấp nhận, không tuân thủ, DÁM NÓI KHÔNG! Dân Hong Kong, và tuổi trẻ Hong Kong, tương lai  của 7 triệu dân Hong Kong dám và ĐÃ nói KHÔNG với Cộng Sản Bắc Kinh-Beijing!

3/ Kháng Chiến – Nói Không – Bất Tuân Dân Sự:

Nếu Hong Kong và người dân Hong Kong, nay đã là một gương sáng để người Việt chúng ta noi gương để mơ dám đấu tranh đòi Dân Chủ, đòi Nhân Quyền, chống Tàu đô hộ, chống chương trình Hán Hóa; thì mai nầy, cũng sẽ là một gương sáng để người dân Việt Nam tại quốc nội mở một phong trào bất tuân, chống đối, một phong trào đa dạng, một cuộc kháng chiến  – une résistance! Hãy khoan nói làm một cuộc Cách Mạng đã – hãy chờ kết quả!

 

Hãy cảnh giác, hãy coi chừng! Vì lúc nào, nhà đương quyền Cộng sản Việt Nam Hà Nội cũng ngụy biện, cũng viện cớ, viện dẫn sự ổn định chánh trị để phát triển, bởi Việt Nam là một nước đang phát triển để, chẳng những, không chấp nhận mọi đối thoại, về Dân Chủ, về Nhân Quyền, trái lại còn lợi dụng, nhân danh phát triển kinh tế để đàn áp, trù dập, mọi đòi hỏi thực thi Dân Chủ, Nhân Quyền.

Thế nhưng ngày nay, thuyết  “dân chúng an ninh do quốc gia ổn định” không còn giá trị nữa, mà trái lại, sự an ninh quốc gia phải được xoáy theo sự an ninh của toàn dân.

Hong Kong đã chứng minh điều đó. Cho Đảng Cộng Sản Tàu Beijing thấy rõ. Khi Bắc Kinh không thực thi Nhân Quyền, thì dân Hong Kong bèn xuống đường, biểu tình, tạo ngay tê liệt kinh tế, bất ổn, bất an cho sự phát triển của Hong Kong. Đó là kim chỉ nam cho tất cả người Việt chúng ta, cũng là bài học cho các nhà độc tài thế giới và là bài học cho các Đảng Cộng Sản Tàu và Việt rõ:

Chính sự an ninh của toàn dân mới mới là điểm quy chiếu. Quan niệm này đã làm thay đổi mọi tiêu chuẩn chánh trị của thế giới bởi nó không còn chấp nhận chủ quyền quốc gia như là cột trụ của bang giao quốc tế  (Nhựt báo Le Monde, 22/5/1999, Lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng Gia-Nã-Đại, Ông Lloyd Aworthy). (cf trường hợp Vênêzuéla)

Do đó, hãy theo gương Hong Kong, người Việt Nam, trong và ngoài nước hãy chung sức lại tạo một phong trào kháng chiến, một làn sóng kháng chiến Chống Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, chống Hán hóa, bằng NÓI KHÔNG! Hãy tạo một làn sóng Bất Tuân…

Hải Ngoại Không Chấp Nhận Việt Nam Công Sản,

Quốc Nội  Không Chấp Hành Việt Nam Cộng Sản

Phải biết NÓI KHÔNG:

Image result for về VN - việt kiều....

Hải Ngoại: Không về Việt Nam, Không Gởi tiền về Việt Nam, Không mua hàng Việt Nam … Vì nếu VỀ, nếu GỞI, nếu TIÊU THỤ chỉ làm lợi cho các cơ sở «kinh doanh Nhà Nước», cả Việt Cộng lẫn Tàu Cộng. Kiều Hối ngày nay đã là 11/12 Tỷ US$ rồi!

Phục Vụ 1/10 Tổng Sản Lượng quốc gia Việt Nam, mà không được nói một tiếng! Mất dạy chưa?

Quốc Nội: Không xài hàng hóa Tàu, thử không tiếp đải người Tàu… Thử… sáng tạo  Thành thị đánh kiểu thành thị Thôn quê đánh theo thôn quê … Tàu đi lẻ tẻ, đánh lẻ tẻ, Tàu đông, đánh đông. Tạo một Việt Nam bất ổn với người Tàu lục địa. Bãi biển, khách sạn, du lịch Việt Nam không tiếp người Tàu… Chợ không nhận người Tàu, hàng không bán cho người Tàu… Da dạng, đa hình, biến chuyển … nay biểu tình chổ nầy, mai đình công chổ khác, xoay vần … Da dạng, muôn mầu, làm sao tạo biến động, nay, mai khác nhau… không lường được!…

Nhắc lại lần nữa (xin lỗi bà con cái nói dai của người viết). Năm tới 2020, năm thực thi những lời ký kết bán nước Thành Đô! Chánh trị – Kinh tế Việt Nam sẽ về tay người Tàu. Xưa cha ông chúng ta giữ nước được vì Tàu không có đường đi xuôi Nam. Nay giao cho Tàu làm đường cao tốc, hắn trực chỉ Cà Mau!

Ngày mai, chữ Việt giản thể bính âm của tên bán nước họ Bùi sẽ được áp dụng. 20 năm nữa con cháu Việt Nam đọc được chữ nầy và sẽ không đọc được chữ quốc ngữ phổ thông ngày nay. Dân Việt Nam 2040 sẽ dốt chữ viết quốc ngữ, như chúng ta ngày nay dốt chữ viết Hán Nôm vậy!

Người Việt năm 2040 sẽ không đọc được những văn tự, tài liệu, sách báo của chúng ta viết bằng quốc ngữ ngày nay. Văn Hóa Cộng Sản toàn thắng! Chao ôi! Đau đớn!

Image result for Tẩy chay hàng hóa Tàu chệt

Đến 2047, cũng là năm Trung Cộng toàn thắng, đem Kong Kong về Tàu… Việt Nam đã về Tàu… Trung Cộng bá chủ Đông Nam Á! Một viễn tượng hãi hùng! Dó đó, bằng mọi giá

Phải  Kháng Chiến Chống Tàu! Xưa Việt Cộng dùng lá bài Bài Phong Đả Thực.

Nay Dân tộc Đại Việt ta, muốn Sinh Tồn, muốn còn giữ Hồn Đại Việt, còn giữ ngôn ngữ Đại Việt, còn giữ chữ Quốc Ngữ! Chúng ta  PHẢI Kháng Tàu, Đả Cộng.

 Ðánh cho để dài tóc, Đánh cho để đen răng,… Vua Quang Trung (1753-1792)

Để Kết Luận: Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống!

Một ngòi bút trong nước đã rằng viết gương sáng Hong Kong «là có dân trí cao». Phải! Muốn có «Dân trí cao», nhưng theo thiển ý của cá nhân thằng tôi, phải là một dân tộc trưởng thành.

Cụ Phan Châu Trinh, đầu thế kỷ 20, đã nói rằng Dân sinh, Dân trí, Dân khí là ba điều để đo lường xem một dân tộc có trưởng thành hay không? Nước Việt Nam ta ngày nay, bị cai trị bởi chủ nghĩa duy vật Cộng Sản, nghĩa là họ sử dụng vật chất và bao tử để trị dân. Khi Cộng Sản đã nắm Dân Sinh, thì làm sao người dân ta có được Dân trí? Bụng có no, đầu có ấm, mới yên tâm học hành trau dồi trí tuệ. Dân Trí yên ổn,  mới có Dân Khí. Dân Hong Kong có chẳng những Dân trí (giấc mơ của tay bút trong nước) mà còn có cả khí phách . Khí Phách NÓI KHÔNG với nhà cầm quyền Cộng Sản! Dân tộc Hong Kong là một dân tộc đã trưởng thành – chánh trị là cái chắn chắc, mà cả kinh tế nữa. Trưởng thành là tự tin, tin tưởng vào tài nghệ mình, dám làm, không sợ nhà cầm quyền Cộng Sản bóp nghẹt miếng ăn, bao tử của mình! Hong Kong hoàn toàn độc lập. Dân Trí cao, Dân Khí mạnh, vì Dân Sinh Độc lập.

Do đó, Dân tộc Hong Kong là một dân tộc oai hùng, trưởng thành. Bình dân mà nói. Dân Ngon, Dân Ngầu. Ce sont DES HOMMES- des VRAIS MECS- REAL MEN! Yes MEN!

Và Do đó:

Dân tộc Hong Kong, văn hóa Hong Kong đã tạo được cậu bé Hoàng Chí Phong. Mới 23 tuổi đầu đã (sinh năm 1996) lãnh đạo dẫn dắt một Phong trào đấu tranh chống bạo quyền. Đây không phải là một ngẩu nhiên. Hong Kong là mãnh đất lành. Mọi giống tốt gieo ở đất lành đều thành những cây tốt. Hột giống tốt – mẹ là một Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản – biết rõ chế độ Cộng Sản; gia đình giáo dân đạo Cơ Đốc Tin Lành – thấm nhuần Đức tin Nhân Ái của Thiên Chúa – được giáo dục trong một xã hội tôn trọng Tự Do cá nhân, Dân Chủ và các quyền Công dân do hệ thống xã hội người Anh để lại, Hoàng Chí Phong dĩ nhiên phải là người trưởng thành thôi!

Cũng như các con cháu của bà con người Việt tỵ nạn chúng ta trên toàn thế giới vậy. Ngày hôm nay, sau hơn 44 năm tỵ nạn xứ người, trên mọi quốc gia tiên tiến, trên mọi lục địa Mỹ châu, Âu Châu hay Úc Châu, các con cháu chúng ta đều NÊN NGƯỜI, TRƯỞNG THÀNH! là những công dân ưu hạng ưu tú … Ở Mỹ đã có những người lên hàng tướng lãnh của quân đội Hoa Kỳ…Ở Pháp không thiếu chi các công chức cao cấp trong chánh quyền… Ở các quốc gia tiên tiến, trên mọi lãnh vực đều có mặt con cháu Việt Nam… Từ ngành Văn hay ngành Võ, chuyên viên … đâu đâu cũng có vài Nguyễn, vài Lê, vài Trần, Phan, Phạm … Phải con cháu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại đã Trưởng Thành, đã Nên Người. Ils sont devenus Des Hommes!

Dưới đây xin được cùng chia sẻ với bà con, bài thơ bằng tiến Anh nổi tiếng IF của nhà văn Rudyard Kipling (1865- 1936), và bản dịch bằng tiếng Pháp SI do văn hào André Maurois (1885-1967). Bản dịch Pháp ngữ cũng là một áng văn bất hủ nổi tiếng không kém bản chánh!

Toàn hai bản đáng cho chúng ta đọc và suy ngẫm. Nhưng cá nhân thằng tôi vẫn giữ hai câu đầu của bài thơ SI – pháp ngữ làm châm ngôn của đời tôi và dạy con cái tôi. Cũng như bao người Việt tỵ nạn Cộng Sản khác. Tôi đến đất lành dung thân với hai bàn tay trắng và cái quần xà lỏn là của mình, tất cả từ đồ mặc đến đồ ăn đều do thiên hạ cho… Cơ đồ đỗ vỡ bỏ lại đất Sài gòn thất thủ, từ nay làm lại cuộc đời.

« Nếu con biết nhìn cơ đồ đỗ vỡ ;

Và thản nhiên, con làm lại cuộc đời … » (PVS dịch thoáng)

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you – (bản chánh IF)

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie

Et, sans dire un seul mot te remettre à rebâtir (bản Pháp SI)

Và tôi cũng mê nhứt những câu sau đây: xin phép đăng bản Anh và Pháp; Không dịch!

“…Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront, …                Tu seras un homme, mon fils.

“If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings–nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much; …      -– you’ll be a man, my son!

Để đi đến kết luận:  Tu seras un homme mon fils – you’ll be a man, my son!

Tôi xin phỏng dịch  “Con sẽ Trưởng Thành, Nên Người  đấy, con ạ!’

Từ man- homme nghĩa âu châu không dịch được: Nên Người? Trưởng thành? Ngầu? Ngon?

Mong tuổi trẻ, mong các em, các con hãy biết nói không!

Nói Không để Không Nô lệ Chế độ Cộng Sản,

Nói không với hàng hóa Tàu là Kháng Chiến chống Hán Hóa.

Nói Không để lớn lên,  Nói Không để thành Người!

Một Người Việt Tử tế, Tự hào! Người Đại Việt của Dân tộc Đại Việt !

Lời yêu cầu:

Quý thân hữu, quý bà con, quý bạn. Những ai có tài nghệ Thi Phú xin dịch dùm hai bài thơ nầy  Tuy bài Pháp do André Maurois là bài dịch của IF; Nhưng Maurois dich thoát ý và rất hay. Do đó bài của A.Maurois nổi tiếng hơn các bản dịch khác. Cám Ơn tất cả !

Nhắc thêm bài IF, nhà văn viết con trai mình được ra đăng năm 1909. Maurois dịch SI năm 1918.

Hồi Nhơn Sơn, Những ngày hạn nắng đầu Hè 2019

Phan Văn Song

 

 

1 Comment

 1. • XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT Sai lầm nghiêm trọng của hoa kỳ là đã để cho những con chó đen MAFIA CS mở toang cánh cổng thiên đường tự do tư bản hoa kỳ cho hàng trăm ngàn tên âm binh mafia csvn đảng con đẻ tay sai mafia c strung cộng tràn vào ẩn phục ứng chờ ,cài cắm giăng bẩy câu mồi,thu hồn đoạt vía ,gieo truyền phát tán mạnh mẻ hạt giống đỏ ra toàn nước mỹ ,tạo dựng nên những đại gia đình âm binh mafia cs rúc rĩa gậm nhấm ,ăn luồn ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng đất nước của nử thần tự do …lũng đoạn kinh tế khuynh đảo chính trị,ngấm ngầm lèo lái con thuyền tự do tư bản hoa kỳ vào quỷ đạo của chủ nghĩa cộng sản ,nếu nước mỹ không kịp thời thức tỉnh cực kỳ cảnh giác,để có biện pháp đề phòng hửu hiệu ,phát hiện kịp thời hành động thủ ác trong bóng tối ngấm ngầm thực hiện mưu đồ ..đê hèn và sâu độc của bọn mafia cs đen trung cộng và bọn âm binh mafia cs vn đảng con đẻ tay sai của chúng,thì chắc chắn trong tương lai gần chế độ tự do tư bản hoa kỳ sẻ gục chết mà vẩn chưa kịp hiểu …SỨC MẠNH ĐEN VÔ ĐỊCH ÂM BINH MA FIA CS ….là gì…?XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT Trong cái nhà nước súc vật âm binh mafia csvn đảng này , tất cả phải bò bốn chân truyền kiếp làm chó phục vụ cho mưu đồ sự nghiệp của đảng …trong cái xã hội của loài thú đeo mặt nạ người này ,tất cả những thành phần từ trí thức đến dân đen …ma cô đỉ điếm ..các tổ chức tôn giáo ..các tổ chức chính trị kêu gọi tự do dân chủ ..hay ngay cả những tổ chức chống cộng …đều đưoc đảng cấp giấy phép hoạt động , đều được quốc doanh hóa ..chúng là những cái mặt nạ không thể thiếu trong việc bảo đảm tôn trọng nhân quyền …tự do tín ngưởng …..quyền tự do ngôn luận ,như một xã hội bình thường của các quốc gia khác trước cái nhìn của công luận quốc tế ….và sự thật đằng sau những tấm mặt nạ này …không một ông sư hay linh mục ,nhà dân chủ kẻ chống cộng ,hay cả bọn trí thức ..đỉ điếm ma cô nào dám tự phát mà không có sự đạo diển dàn dựng điều hành và chỉ đạo chặc chẻ của bọn thú vật cộng sản đen …và nếu có một ai đó dám đi ngoài quỷ đạo đó thì cũng không thể nào sống sót được trong cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh mafia csvn đảng này …..XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT Nước mỹ hãy cực kỳ cảnh giác lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng con đẻ tay sai mafia cs trung cộng …kịp thời phát hiện và ngăn chặn lủ âm binh mafia cs chui lòn ngấm ngầm hành động thủ ác rúc rĩagậm nhấm ruột gan lục phủ ngủ tạng của các bạn trong bóng tối ….đừng để đến khi các bạn hấp hối giãy chết mà vẩn chưa hiểu đưoqực sức mạnh đen súc vật âm binh mafia cs là gì …-TỐ CÁO NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VÂT ÂM BINH M FIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC SÚC VẬT ÂM BINH MA FIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT hãy cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cộng sản với biệt tài bắt hồn nhân loại bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp với đội ngủ âm binh ma fia hùng hậu giàn trãi khắp.nơi lai vô ảnh khứ vô tung những con thú đeo mặt nạ người một loại rô bốt người được điều khiển từ xa …. âm thầm cùng nhau phối hợp chầu chực trong bóng tối cùng nhau hợp sức hành động cài cắm câu mồi giăng bẩy nam nữ nhân kế moi móc đời tư…xui khiến phạm tội khống chế bắt hồn đưa vào tổ chức trở thành một thành viên âm binh ma fia âm thầm bán linh hồn và thể xác cam tâm làm súc vật phục vụ cho đảng những con mồi chúng thường nhắm đến để bắt lấy linh hồn là giới cầm quyền lảnh đao cao cấp vợ con em của thành phần chúng xem là kẻ thù sử dụng họ làm ang ten tình báo về kinh tế chính trị v…v theo lệnh đảng ngấm ngầm âm thầm tiếp sức cho cộng sản tiêu diệt cha chồng người thân của chúng trong kế sách gậy ông đập lưng ông hay chính xác hơn theo như thằng lê duẩn đã phát biểu trong công cuộc giải phóng miền nam và thực hiện chính sách âm binh súc vật MA FIA HÓA hóa toàn bộ quân dân cán chính ngụy quân ngụy quyền sau giải phóng ngăn ngùa DẬP TẮT MỌI SỰ sự trổi dậy của vnch TRONG TRỨNG NƯỚC bằng lực lượng âm binh ma fia vợ con em của kẻ thù …DÙNG MỞ NÓ ĐỂ RÁN NÓ tiếp tục sự nghiệp gieo truyền lan tỏa hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ ra toàn cầu nhất là trong cộng đồng người việt hãi ngoại và người bản xứ HOA KỲ nhằm xây dựng những đại gia đình âm binh ma fia cộng sản ngấm ngầm mai phục ứng chờ thời cơ trổi dậy thực hiện mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của đảng … CỰC ĐỘ CẢNH GIÁC NHỮNG GÌ ĐẾN từNHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG DÙ LÀ GIỚI TRÍ THỨC HAY LÀ ĐÁM ĐỈ ĐIẾM MA CÔ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ….VỢ CON DIỆN HO.. NHỮNG CÔ DÂU TỘI NGHIÊP V..V VÀ V..V CHÚNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ..TỔ CHỨC LUÔN LUÔN ĐÓN CHỜ ………TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NHỮNG CON THÚ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI VỚI MUÔN VÀN TẤM MẶT NẠ ….TIN LỦ ÁC QUỶ MA FIA CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT nói rằng cộng sản ngu dân hóa để trị là chưa đúng.. phải nói chính xác là chính sách súc vật ma xó âm binh ma fia hóa toàn dân để trị vô cùng tàn bạo và man rợ của lủ thú vật ma fia cộng sản …chúng đã biến con dân thành nhũng con thú bò bốn chân đeo mặt nạ người bán cả linh hồn và thể xác hy sinh tất cả cho đảng trong nhũng đại gia đình ma fia cộng sản đảng chui rúc trong bóng tối đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu … cũng vì bọn ma fia cộng sản đen này mà hiện nay đám thú vật ma fia cs … nhũng con rô bốt người được điều khiển từ xa đã lan tràn như nhũng xác sống gieo truyền hạt giồng đỏ rộng khắp năm châu mà nhất là đang phát triển mạnh mẻ tại đất nước của nữ thần tự do …nếu không kịp thời cảnh giác âm mưu sâu độc và đê hèn của lủ âm binh ma fia cộng sản ..lai vô ảnh khứ vô tung này thì một ngày không xa tượng nử thần tự do sẻ bị đạp đổ thay thế bằng tượng ông mao ông mác ông lê tay cầm búa liềm thống lỉnh nhân loai
  Thằng thú vật vật ma fia csvn đảng nguyễn văn linh tay sai của lủ ma fia mèođen trung cộng tại sao nó mở mõm tru sủa xin đảng cởi trói cho giới văn nghệ sỉ mở rộng cửa chào đón chấp nhận nền văn minh phồn vinh của tư bản nhất là nước mỹ để khai Sáng thay đổi cảnh nghèo đói lạc hậu man rợ của chế độ cs đã tồn tại gần tám chục năm nay kể từ khi con cẩu họ hồ mang vác cái ách cs về đè đầu cởi cổ dân tộc vn này những người không hiểu và không biết gì là âm binh ma fia cs thì cứ tưởng là lủ thú vật ma fia cs vn đảng chúng cũng biết hối cải muốn đem tự do dân chủ thật sự cho dân tộc việt nhưng đối với những người biết rỏ hành tung của lũ súc vật này trong bong tối thì họ hiểu rất rỏ bộ mặt thật của những con thú đội lốt người này chúng là lủ ma fia cs lien kết chặc chẻ cấp nhà nước trong bong tối ngấm ngầm thực hiện giấc mơ đại đồng sự nghiệp vĩ đại chân lý bất di bất dịch của lủ tổ tiên mao mác lê stalin cha ông thằng hồ …vậy sự thật của cái gọi là mở rộng cửa chào đón luồng gió mới hòa mà không tan là gì …và cởi trói cho văn nghệ sỉ là như thế nào … là chúng chỉ cởi trói cho cái xác phàm còn linh hồn thì ma fia cs nó bắt trói chặt lấy .thì trí thức giới văn nghệ sỉ sau khi được đảng cởi trói cái xác phàm thu mất linh hồn thì họ đã trở thành một lủ thú vật không hơn không kém … không có linh hồn không còn trái tim chỉ biết ngoan ngoản bò bốn cẳng triệt để tuân phục theo mọi hiệu lệnh của chủ ….một nhà nước với chính sách súc vật âmbinh ma xó ma fia hóa dân tộc mình bién con dân thành lủ súc vật đeo vòng kim cô cam tâm làm chó chỉ biết bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của đảng thì hòa vào đâu nó đều lan tỏa ra màu đỏ màu của lủ xác sống{không có linh hồn} âm binh ma fia cs đến đấy Chỉ có những người sống trong tim óc ruột gan của lủ súc vật cộng sản vn ….sống giửa bầy thú đeo mặt nạ người của cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs …tự do làm chó muôn năm này .. mới hiểu biết thế nào là chính sách súc vật âm binh MA FIA hóa con người để trị và phát triển chủ nghĩa cs ra toàn cầu CỦA LỦ THÚ VẬT MA FIA CSVN ĐẢNG …. Sau 75 cả một chế độ ngụy quân ngụy quyền và con em của họ bị cs súc vật âm binh ma fia hóa đén tận gốc..chúng đã biến họ thành những con thú đeo mặt nạ người …một loại người mà khi có lệnh của tổ chức thì ngay đến CẢ cha mẹ ÔNG BÀ anh chị em ruột thịt của chúng ,,,,chúng cũng sẳn sàng trói đầu giao nộp cho cộng sản như một con chó ….. …thì CHUYỆN những con thú đeo mặt nạ người tranh đấu cho tự do theo sự giật giây chỉ đạo của đảng với những màn kịch vô tiền khoáng hậu bịt mắt cả thế giới chứ không riêng gì người việt hãi ngoại ….tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước ma fia csvn đảng này là tự sát ……..một hình thức giành quyền đấu tranh cho một nước vn tự do dân chủ thực sự từ tay của của những người vnch và hậu duệ của họ…. gạt ra ngoài và từ từ dập tắt tiêu diệt những tổ chức vnch chống cộng thực tâm vì một nền tự do dân chủ cho tổ quốc dân tộc vn…thay vào đó bằng một tập đoàn âm binh ma fia cộng sản đeo mặt nạ diển kịch đấu tranh cho tự do dân chủ .. âm thầm trong bóng tối gieo truyền hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt có nguồn gốc vnch ….đến khi đạt được mục tiêu giành lấy nắm được hoàn toàn sự chỉ đạo điều hành tất cả mọi phong trào đấu tranh ở hãi ngoại …không còn thế lực nào khả dỉ đe dọa đến sự an nguy của cs vn nửa thì chúng lại hiện nguyên hình . những con ác quỷ cs đỏ …tin lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng là tự sát …. tự sát …. Cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cs ….chúng là ác quỷ lủ ác thú đến từ địa ngục với muôn vàn tấm mặt nạ nhân nghĩa đạo lý nhân bản nhân hiền vv…. Với muôn vàn mưu sâu kế hiểm giăng mồi câu bẩy …. Được sự huấn luyện và điều hanh của lủ ma fia mèo đen trung cộng …..tin lủ súc vật âm binh ma fia cs châu á là tự sát….

  thầy tu linh mục quan quyền nhà chính trị hay sinh viên hay bất cứ ai ..cũng dều là con người cũng hỉ nộ ái ố tham san si nằm trong lục dục thất tình bọn ác ma ma fia cs đã triệt để lợi dụng vào cái cốt lỏi này của con người sử dụng chiêu thức câu bẩy giăng mồi đưa kẻ bị câu vào tròng rồi khống chế quy nạp vào tổ chức để đời đời làm súc vật âm binh ma fia cs cho chúng sai khiến ..bất cư ai đều không thể thoát khỏi nanh vuốt một khi đả lọt vào tầm ngắm của bọn chung . tổ chức của bọn chúng ngày càng lớn mạnh cùng với các đám ma fi a chư hầu chúng âm thầm bành trướng khắp thế giới , ngấm ngầm ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng của các nước như một căn bệnh ung thư di căn từ từ nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ còn chờ một ngày nào đó sẻ lọt vào vòng tay của ác quỷ có hối cũng đả muộn… với những âm mưu đen tối ngấm ngấm tấn công khống chế toàn bộ thế giới bọn ác ma cùng vơí bọn đàn em tay sai đã tạo ra những con robot người điều khiển từ xa rồi tung ra khắp toàn cầu bằng các con đường kết hôn , di dân tỵ nạn vượt biên ; vợ con của diện HO vv.. chủ yếu xâm nhập vào nước mỹ có đến hàng trăm ngàn tên kế đến là nươc úc hàn quốc đài loan nhật bản vvv qua con đường kết hôn buôn nguoi, ty nan ..v..v.hình thức hoạt động ngấm ngầm luồn lách ăn sâu lan toả rộng khắp của bọn này, có thể phân chia ra ba nhóm gia đình mafia hoat động như sau………. 1./-ma fia công tác về tài chính [ ban tay đen ] hoạt động trong các phi vu làm ăn phi pháp buôn lậu rửa tiền buôn người mãi dâm vv..nói chung tất cả mọi công việc miển là làm ra tiền bằng mọi thủ đoạn tội ác trên đời chúng đều không tư với vai trò đảm nhiệm về tài chính cho tổ chức hoạt động …. 2/- bon ma fia chuyên ngành lừa đảo [hoa hồng đen ] câu bẩy giăng mồi mồi chài gồm một lũ ma cô đỉ điếm trong đó có lực lượng chủ động là thành phần trong giới trẻ sinh viên học sinh bị lừa đảo gia nhập phục vụ cho tổ chức được huấn luyện tinh vi về nghệ thuật giăng bẩy câu mồi cùng các kỹ năng thiện nghệ trong chuyện phong the chuyên lừa đảo nhắm vào giới quan chức trong chính quyền sở tại dùng nam- nữ nhân kế tiền bạc giăng bẩy tình mua chuộc hối lộ khiến họ sa chân vào lổi lầm phạm tội sau đó khống chế ép buộc họ gia nhập phục vụ cho tổ chức mục đích nắm bắt thông tin trong các hệ thống tài chính chính trị khoa học của nước sở tại ‘…và nhắm vào em cháu vợ con của các thành phần bị chúng liệt kê vào danh sách kẻ thù.. nhất là đối với các gia đình có con em là sinh viên học sinh đi học xa nhà chúng du dỗ mồ chài vợ con của kẻ thù sa vào lầm lổi xui khiến phạm tội rồi khống chế gia nhập tổ chức một khi đả là thành viên của bon ác quỷ thì chỉ còn phần xác ,còn phần hồn thì do chủ nhân nắm giử, khống chế suốt đời ,tuyêt đối trung thành đến khi lập gia đình cũng trong sự sắp xếp của bọn chủ nhân, chúng mang tính kế thừa truyền kiếp từ đòi này sang đòi khác , phục vụ cho chủ nhân vô điều kiện ,dưới mọi hình thức chúng đuợc sử dụng dể giám sát cha anh của chúng ,phục vụ bán dâm mòi chài câu nhử những mục tiêu do tổ chức chỉ định , đóng góp tự nguyện tài chính cho tổ chức góp phần vào mục tiêu làm phân hoá tan rả những tổ chức kiều nhân chống đối tại hải ngoại và lủng đoạn chính trị của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho mục đích thâu tóm toàn thế giới về sau nay của chủ nhân… .3/ nghiệm vu của các thành phần ma fia trí thức chủ yếu công tác về mặt chinh trị nằm yên chờ thời ngấm ngầm che dấu bảo vệ và ủng hộ cho các thành phần khác trong tổ chức gây sức ép về các hoạt động trong chính tri hậu thuẩn cài cắm người của chúng vào các cơ quan công quyền kết hợp với các vị quan chức bị mua chuộc chúng lũng đoạn chính trị kinh tế của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho chủ nhân của chúng …với một bon người bị lấy mất trai tim, không còn lương tâm, lương tri không còn biết phân biệt phải trái đúng sai , tuyệt đối chấp hành lệnh của chủ nhân vô điều kiện , các gia đình ma fia này truyền kiếp từ đòi cha sang đời con, đời cháu ,mãi mãi phuc vụ cho bọn ác ma này để giử bí mật tuyệt đối ,hiện nay với tình hình phát triển công nghê cao tôi đang nghi vấn bọn này đang được hổ trợ mọt loại vủ khí bí mật công nghệ cực kỳ cao siêu ,có thể điều khiển con người từ xa mọi lúc nọi nơi thông qua tín hiêu não ,ở trung tâm điều khiển bi mật…. tóm lại chỉ vì một mục đích điên cuồng bọn chúng đả và đang biến con người thanh nhửng xác sống vô tri vô giác như những zoombi lay lan lan toả khăp địa càu chi biết nghe theo lệnh và phụcvụ trung thành tuyệt đối để tiến đến mục đích cuối cùng thu tóm năm châu năm giử quả đất trong tay đương đến vinh quang không còn xa sẽ đưa loài người lên dỉnh cao rừng rú của thời đai nguyên thuỷ sống bầy đàn trong sự chăm sóc và giám sát tận tình,không một kẻ nào có thể ra khỏi tầm tay chăn dắt của bọn ác ma ….thời đại đó sắp đến

  Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hành dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bóng để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đứng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ ..có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy mafia cs trung cộng trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng

  Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên ngành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … . Vào cuối thế kỷ 20 các nước cs … liên xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt động phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tức trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với đám đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng sâu hiểm thâm độc với một lực lượng khổng lồ nhũng tổ chức hoạt động trong bóng tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới để chúng dể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của bọn quan thầy tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

  • CẢNH BÁO …….quốc nội ,,,một con kiến cũng không thoát được mọi con mắt của lủ súc vật ma xó… âm binh mafia cs ,,,, và bọn súc vật âm binh mafia csvn đảng chó đeo mạt nạ người này đang được tổ chức tung ra tòan cầu để thực thi mưu đồ cực kì thâm độc sâu hiểm,,,,của bọn quan thầy mafia cs trung cộng ,,,,,nhất là nước mỹ ,,,chúng đang ngày đêm rúc rĩa gậm nhấm ngấm ngầm đục ruổng ăn luồng ăn sâu ăn hết lục phủ ngủ tạng của các bạn ,,,độc hại nhất là thành phần thường được chúng tự hào..lai vô ảnh khứ vô tung …..là lủ chó ẩn mình dấu mặt sau những tấm mặt nạ nhân hiền trí đạo ..v…v đang nằm yên chờ thời … ủng hộ điều hành toàn bộ các thành phần khác…. hoạt động ngầm trong bong tối ..dưới sự trực tiếp chỉ đạo cầm tay chỉ việc của lủ chó csvn và quan thay bắc kinh khi hửu sự ,, nếu không có biện pháp hữu hiệu ,phát hiện được những hành động thủ ác trong bóng tối của chúng thì e rằng tư bản tự do hoa kỳ ,một ngày không xa ,sẻ giãy chết mà vân chưa hiểu được sức mạnh đen vô địch âm binh mafia cs là gì ,,,,,,những người thù ghét khinh bỉ cái nhà nước súc vậtXHCN đem cả sinh mạng ra TỐ GIÁC BÈ LỦ SÚC VẬT NÀY…. nằm yên không nhuc nhich được ngay cả vào face book ,,,google ,,, đều bị xóa ngay tài khoản ,,,duy chỉ còn có thể duy nhất tố cáo lủ súc vật mafia cs vn thông qua trang mạng g+ này …… hãy cực kỳ cảnh giác chiêu trò khốn nạn bỉ ổi thường được sư dụng của bọn súc vật âm binh mafia csvn đảng cẩu nô chó tay sai tuyệt đối trung thành của bọn thú vật quan thầy mafia c s tàu ,,,,,,chúng giăng mồi câu bẫy ….khống chế thu hồn đoạt vía …. cấy hạt giống súc vật vào bà mẹ vợ con em của kẻ thù ,,,,,biến họ thành chó đeo vòng kim cô bò bốn chân phục vụ cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của bọn quan thầy mafia cs meo đen trung cộng ….hay chúng thường cấy chim mái vào bọn chim trống thù địch ….nằm yên dưới lớp vỏ mẹ hiền dâu thảo ……vào các nhân vật quyền chức .các nhà chính trị có tương lai …..các nhà tài phiệt ..v..v… vì thế chúng nắm bắt tất cả thông tin tuyệt mật nhạy cảm về quân sự kinh tế chính trị ..v..v của các nước sở tại một cách dể dáng thông qua lủ gà mái âmbinh mafia cs này ……. chúng sinh sôi nảy nở truyền kiếp tư đời này sang đời khác đến khi giòng giống ác quỷ nắm đa số thì chúng lại hiện nguyên hình bầy ác quỷ đỏ ..một khi chúng nắm thóp được lủ chóp bu và khi đám bậu sậu nhũng nhiểu bên dưới đủ lông đủ cánh …chúng sẻ bóp chết các thế lực yêu chuộng tư bản tự do, xoay chuyển sang XHCN một cách dể dàng ……….Dù có cố diển tả thế nào đi nửa các bạn cũng không thể nào hiểu hết ĐƯỢC mọi mưu đồ cực kỳ thâm độc cuả lủ súc vật chó đeo mặt nạ người này ,,duy chỉ nhắn nhủ cùng các bạn ,,,một câu ,,,,,,TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VẬT Âm BINH MAFIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT ,,,,TỰ SÁT

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*