1 Comment

  1. Gia đình Phạm Tương Như chân thành chia buồn cùng Anh Chị Huỳnh Công Ánh trong nỗi mất mác lớn lao này
    Nguyện Cầu Hương Linh Bà Anna Nguyễn Thị Phúc sớm Hưởng Nhang Thánh Chúa

    Thành Kính Phân Ưu
    GĐ Phạm Tương Như

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*