Một Lý Thuyết Mới Giới Thiệu, Giải Thích Về “Thể Trạng Vũ Trụ Tiền Big Bang”

Trần Ngẫu Hồ

Thưa quý vị độc giả,

Nhân Loại hiện nay đang được hưởng sự tiến bộ vượt bậc, nhờ Khoa Học và Kỹ Thuật, nhưng đáng tiếc thay, sự tiến bộ ấy chưa đem lại niềm tin chắc chắn và hạnh phúc toàn triệt. Chiến tranh khủng khiếp vẫn lơ lửng đe dọa trong bối cảnh những cuộc chiến cục bộ vẫn bộc phát khắp nơi. Sự kỳ thị, chèn ép vẫn đang đều đặn xảy ra. Cái ác vẫn đang hành hoạt ở cấp độ Quốc Gia và tập thể. Con người vẫn nhìn về tương lai với sự hoài nghi và thất vọng.

Sở dĩ nền văn minh của nhân loại bị mất cân bằng và khập khiễng như thế, vì từ lúc khởi đầu cho tới nay, chúng ta chỉ tìm kiếm những sự tiến bộ và thành tựu từ hữu vi, tức từ khoa học, kỹ thuật, và lãnh vực vật lý, mà bỏ quên hoàn toàn khía cạnh phi hình tướng (ở đây, chúng tôi ý muốn nói về Tâm Bất Sinh), và những thuộc tính của nó (như tướng không, tánh không, thể không…). Đây là những điều thực sự rất quan trọng và cần thiết cho nền hòa bình và sự tiến bộ của đời sống. Sự thiếu sót trong sự tìm hiểu và ứng dụng về Tâm Bất Sinh và những thuộc tính phi hữu đã làm cho nền văn minh thiên về vật chất của con người trở thành mất cân bằng, khập khiễng.

Thấu triệt và giải thích rõ phi hữu sẽ trả lời thỏa đáng những vấn đề cơ bản của cuộc sống. Nó cũng sẽ dắt đến sự thấu triệt Bản Thể, Thực Tại và Thể Trạng Của Vũ Trụ Trước Big Bang đầu tiên xảy ra. Và như vậy, toàn thể những bí ẩn của Vũ Trụ trước Big Bang đầu tiên, cũng như sau Big Bang đầu tiên được tìm hiểu và trả lời từ tâm bất sinh trong từng con người hiện tại mà không phải là những giá trị từ hữu vi.

Thế nên thiền định miên mật, sự kiến tánh, tánh không, tướng không với Bản Thể và Thể Trạng của Vũ Trụ trước Big Bang đều có liên hệ tuyến tính và mật thiết, mà trong đó tướng không là yếu tố quan trọng đầu tiên để hiểu và thấy được Bản Thể.

Big Bang đã tạo ra thế giới hữu vi, mà như chúng đang là, thì thể của trước Big Bang là thể phi hữu, rỗng lặng là đương nhiên và hợp lý.

Cái thể Tâm phi hữu, rỗng lặng này chính là cái: “Không có gì cả” của Giáo Sư Steven Hawking, khi ông trả lời trong một chương trình Star Talk của nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson. Tuy nhiên, và dĩ nhiên, giáo sư Hawking chỉ dựa trên kết quả nghiên cứu của ông qua những kiến thức khoa học uyên áo của ông, nói một cách khác, thông qua mô tả và thể trạng, và không nghiên cứu về phi tướng. Do đó, chúng tôi muốn giải quyết khía cạnh phi tướng bằng một tóm tắt như sau:

Trước Big Bang, Vũ Trụ ở thể Tâm rỗng lặng, thể phi hình tướng của nó là một đại định bao la không ngằn mé, điều này lại có thể tìm thấy ngay nơi chính Tâm không rỗng lặng ở trong từng con người và trong đơn vị tận cùng của muôn vật. Những cung (dây) lạc thoát ra từ đại lạc của vũ trụ thể tâm, giống sự lạc trong đại định, mà có thể theo dõi, đo đưọc bằng máy tính (computer) trên con người đang trong thiền định. Hai cung lạc tìm chặp vào nhau ở Vũ Trụ thể Tâm rỗng lặng, giống như sự đi tìm lạc nơi 2 con người.

Big Bang nổ bùng giống sự khoái lạc, sự kích ngất sung sướng, bùng lên tuyệt đỉnh và lan rộng khắp châu thân là kết quả của 2 con người sau sự tìm lạc, và chập vào nhau. Sự kết hợp và biến đổi từ một tinh trùng của người nam và một trứng của người nữ, đem đến sự biến đổi cấp số nhân của các tế bào để thành một con người (sự sinh), mang hình ảnh lập lại của sau Big Bang, với những hạt biến đổi và chập lên nhau*.

*[Heisenberg: Werner Heisenberg won the 1932 Nobel Price in physics:

“Thế Giới giống như một chuỗi phức tạp sự kiện, trong đó những mối liên hệ sự kiện đan xen vào nhau, chúng chập lên nhau và kết hợp với nhau, qua đó quyết định nền tảng tổng thể”].

Chính nơi con người cũng mang trên nó toàn thể những biến đổi tiến hóa từ lúc khởi đầu cho đến hiện tại, và con người hiện tại cũng vẫn đang tiếp tục biến đổi và tiến hóa, như những biến đổi Thiên Văn ở ngoài Vũ Trụ mênh mông, hay những biến đổi ở hạt, ở quarks cũng vẫn chỉ là những biến đổi, những sinh diệt ở tầng vĩ mô và vi mô mà thôi. Sự giải trình sẽ chi tiết, trọn vẹn hơn ở trong nội dung cuốn sách này.

Sau cùng, với những sự thấu triệt những điều căn bản này, cộng với những vốn liếng đồ sộ sẵn có từ khoa học và kỹ thuật, con người sẽ loại bỏ tất cả các tai họa của nhân loại được mô tả ở trên. Một khi chúng ta nhắm vào sự tiến bộ được thành lập trên cả hai trí tuệ, chúng ta có thể gặt hái lợi lộc cao nhất và sau cùng sẽ giúp sự tiến bộ được hài hòa, không còn khập khiễng, thiếu sót, và tiêu cực như trước.

Chúng tôi mong rằng sự tiến bộ của nhân loại sẽ theo chiều hướng hợp tác, cộng sinh chặt chẽ giữa Tâm Bất Sinh và Khoa Học. Được như vậy, chúng ta mới mong có được một thế giới loài người văn minh tiến bộ trong một nền hòa bình chân chính.

Thế nên hình bìa của tác phẩm phối hợp ba hình ảnh đặc biệt:

1] Công thức lừng danh E = mc2   của Einstein;

2] Hình ảnh vụ nổ Big Bang; và

3] Hình đức Phật đứng đằng sau.

Tại sao lại có đức Phật đứng đằng sau? Thưa, vì Phật Giáo sẽ cung ứng được một sự giải thích rõ ràng về những giá trị của tâm không, để hiểu rõ Bản Thể, cùng với con đường quay trở về sự an bình, và hạnh phúc vĩnh cửu trong Bản Thể.

Đúng như với lời nhận xét của tác giả Egerton C. Baptist trong tác phẩm của ông “Supreme Science of the Buddha”, ông viết: “Buddhism begins where science ends”, tạm dịch: “Phật Giáo bắt đầu nơi khoa học chấm dứt”.

Cầu mong quý độc giả đón nhận tác phẩm này với một tâm cảnh mới, không bằng sự nóng vội, thực dụng, vắn tắt, máy móc, mà bằng sự kiên nhẫn và tìm hiểu. Vì khi hiểu rõ, quý vị sẽ thấy một con đường cho mình và cho mọi người mà không cần tôn giáo, không cần những thần linh tạo dựng mơ hồ, không cần những phương trình bí hiểm khó hiểu, mà chỉ cần một cái Tâm đơn sơ, dịu dàng, trong sáng của mình là đủ.

Xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý độc giả tác phẩm:

Thể Trạng Vũ Trụ Tiền Big Bang.

A New Theory Introduces, Explains About

“The State of the Universe Before The Big Bang” 

Ho Ngau Tran

Bản tiếng Anh:

Ladies and gentlemen,

Mankind is now enjoying tremendous progress, thanks to Science and Technology, but unfortunately, that progress has not brought full certainty and complete happiness to mankind. Terrible war is still a hovering threat, and civil strife is rampant across the globe. Discrimination and oppression are the norm. There is wickedness at the national and collective level. People are still looking at the future with skepticism and disappointment.

The reason that human civilization is still imbalanced and limping along is because, from the beginning until now, we have sought progress and accomplishments that result from science, technology, and the physical realm, completely ignoring the non-physiognomy  (here, we meant to say the Unborn Mind ) aspects of reality and its attributes (i.e. non-physiognomy, emptiness nature, non-form …). These are truly very important and essential as the foundation for a peaceful life and advancement. The failure to study and apply the Unborn Mind and not-real existence aspects has imbalanced and limping civilization.

Understanding thoroughly and explaining clearly the non-physiognomy will address life’s most fundamental matters. It will also lead to the insight of the Nature’s Essence, Reality, and the State of the Universe before the first Big Bang occurred. As such, the whole mystery of the Universe before the first Big Bang, as well as after the first Big Bang, can be studied and answered using the unborn mind in each living person as the starting point, not from the describable and physical.

Therefore, interminable meditation, perceiving nature, emptiness nature, the Essence and the State of the Universe before the Big Bang, all have a linear and closed relationship, in which the non-physiognomy is a first important factor for the understanding and recognizing the Original Essence.

Big Bang has created a describable world as they are, then its state before the Big Bang is the non-existence state, empty, silent is obviously reasonable. This mind state of empty silent, non-existence itself is the: Steven Hawking’s “Nothing was around”, as he responded in a Star Talk show by astrophysicist Neil deGrasse Tyson.

However, and of course, Professor Hawking based his finding only on his wide scientific knowledge, in other words, through the describable and physical, and did not study about the non-physiognomy. Therefore, we would like to address the non-physiognomy aspect by a summary as follows:

Before the first Big Bang, the Universe was in a state like the empty silent mind.  Its non-imaged appearance is an immense, boundless Samadhi,  which can be found right in the empty mind of each of us and in the end unit of all things.

The bliss tones (strings) released from the bliss of the universe, which are resembled as the bliss tones in samadhi (in meditation), which can be monitored, measured by computer on the person who is in samadhi (meditation). The two tones found and intertwined into each other in the emptiness-mind-like Universe, resembling the searching for bliss between two people. Big Bang bursts like bliss, like the blissful climax and expansion throughout the bodies of the two lovers, which results after two people search for bliss, and intertwine into each other. The combination of a male’s sperm and a female’s egg into a multiplication of cells to become a new human (birth) carried an image of the repetition of the Big Bang phenomenon with mutated particles intertwining and overlapping *.

*[“Heisenberg: Werner Heisenberg won the 1932 Nobel Price in Physics:

“The world is like a complex chain of events, in which interrelated events intertwine, they overlap and combine together, thereby determining the basis of the whole.”]

Human beings themselves carry all the changes in the Universe that have evolved from the beginning to the present, and the present man is also still changing and evolving, like the astronomical changes in the vast Universe, or the atomic changes in particles, in quarks which are only transformations, arising and ceasing at the atomic scale. I provide thorough details and a complete explanation of these phenomena in my book.

Finally, with a thorough understanding of these basics, combined with the enormous resources available from science and technology, human beings will eliminate all the scourges of humanity described above.  When we seek progress founded on both wisdom, we can reap the highest benefits that will help progress be harmonious, no longer lame, lacking, and negative as before.

We seek to orient human progress toward a symbiotic and closed cooperation between the unborn Mind  or the awakened awareness and Science. To that end, we hope to have a progressive human civilization in a genuine peace.

Thus, the cover image of this work combines three special symbols:

1) Einstein’s famous formula, E = mc2;

2) An image of the Big Bang explosion; and

3) the Honored Buddha standing behind.

Why do we have the Honored Buddha standing behind? It is because Buddhism will provide a clear explanation of the value of the emptiness mind, allowing us to understand clearly the Essence, as well as the way to return to the ultimate, eternal peace and happiness contained in the Essence.

Just as the remarks from the author Egerton C. Baptist in his work “Supreme Science of the Buddha”, he wrote: “Buddhism begins where science ends”.

May our readers receive this work with an open perspective, not with hasty, brief, and mechanical judgment, but with patience and an inquiring mind. Because once you understand, you will find a path to peace and happiness for yourself and for all of humanity, without a need for religion, without a need to rely on any deity, without a need for mysterious and difficult to understand equations, but only one’s own simple, gentle, untarnished Mind.

I would like to have the honor of introducing my dear readers to the work:

The State of the Universe Before the Big Bang

Ho Ngau Tran

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*