Luận Cổ Suy Kim: Hưng Đạo Đại Vương và TT Donald Trump

Trần Trung Chính:  Thế kỷ 13, nước Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới chiến thắng quân Mông Cổ qua trực tiếp giao chiến (Nhật Bản thắng quân Mông Cổ vì hạm đội của quân Mông Cổ gặp bão ngoài khơi nên không được người viết cho là chiến thắng qua trực tiếp giao chiến). Các sử gia và các sách sử đã ghi nhận chiến thắng đó và nhân dân Việt Nam tôn vinh công đức cũng như chiến công của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Sự kính trọng đã đạt đến mức tột đỉnh khi tất cả con dân Việt Nam đương thời (thế kỷ 13) và mãi đến sau này (thế kỷ 20 – 2) vẫn cung kính gọi Ngài là Đức Thánh Trần.

Cốt cách Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn | Báo Tầm nhìn - Diễn đàn

Người viết xin lược sơ qua tiểu sử của Ngài:

Tướng Trần Quốc Tuấn mất vào năm 1300, thọ 70 tuổi, phỏng đoán năm sinh của Ngài là năm 1230. Thân phụ của Ngài là An Sinh Vương Trần Liễu (năm sinh 1211) là anh ruột của vua Trần Thái Tông Trần Cảnh (năm sinh 1216). Vua Trần Thái Tông lên ngôi vua năm 1224 (lúc mới 8 tuổi do vợ là vua Lý Chiêu Hoàng trao lại (lúc đó mới được 7 tuổi).  Mọi người đều hiểu là 2 ấu vương này phải nghe lời của Thái Sư Trần Thủ Độ – là chú ruột của Trần Thái Tông Trần Cảnh.

12 năm sau, lúc hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng mới có 19 tuổi mà chỉ sinh được 2 công chúa, Thái Sư Trần Thủ Độ tước bỏ ngôi Hoàng Hậu và giáng Lý Chiêu Hoàng xuống làm công chúa, rồi đem Thuận Thiên công chúa đang có thai (Thuận Thiên công chúa đang là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu) lên ngôi hoàng hậu. Trần Liễu tức giận nổi loạn, nhưng bị Trần Thủ Độ đánh bại và bị bắt giam. Tuy vậy Trần Liễu không bị giết mà chịu nghe theo lời “phải quấy” của Trần Thủ Độ ra trấn thủ đất Hải Dương (quê nhà của họ Trần), đó là vào năm 1228.

Như vậy, Trần Quốc Tuấn sinh năm 1230 cũng phù hợp với thời điểm mà Trần Liễu đã ra trấn thủ Hải Dương. Vì uy thế của Trần Thủ Độ quá to lớn, Trần Liễu không làm gì được nên ông có dặn Trần Quốc Tuấn phải “trả thù nhà” thay cho ông. Một điểm khác là bào thai mà Thuận Thiên công chúa lên làm hoàng hậu là con của Trần Liễu, khi sinh ra  mang tên là Khang, không được làm vua, người con trai thứ nhì tên là Hoảng mới là con của Trần Thái Tông Trần Cảnh, được phong làm Thái Tử và là vua Trần Thánh Tông sau này.

Trần Thủ Độ là người kỳ tài trong lãnh vực xử thế và cai trị đất nước, điển hình là ông đã xử ép Trần Liễu nhưng luôn giáo dục, rèn cặp và nâng đỡ Trần Quốc Tuấn vào vị thế “lãnh đạo”. Khi ông sắp qua đời, ông có dặn Trần Thánh Tông là chớ có giao cho con trai của ông chức vụ gì quan trọng mà chỉ giao cho một chức quan vô thưởng vô phạt để có “ấm tập” mà sinh sống: bởi lẽ con trai của ông không có tài gì cả. Trong thời gian dài làm Tể Tướng, ông đã ra lệnh cho các quan chức hành chánh địa phương phải vẽ bản đồ nơi các thân vương và quan chức cai quản địa phận của họ. Nối ghép các bản đồ này,  quan chức hành chánh và quân sự của triều đình biết rõ các vị trí hiểm yếu của toàn quốc gia.

Hậu thế cũng nêu thắc mắc là có quyền hành nghiêng trời lệch đất, vua nào cũng phải nghe lời của ông, vậy mà sao ông không lên làm vua mà chỉ khiêm tốn giữ chức Thái Sư Tể Tướng suốt mấy chục năm? Người viết xin lý giải theo quan điểm chính trị thực tiễn như sau: vua Trần Thái Tông lên ngôi vua là “chính danh ” do vợ là vua Lý Chiêu Hoàng chuyển giao, nếu Trần Thủ Độ lật đổ Trần Thái Tông tức là “làm loạn” làm chuyện “phản nghịch”, đương nhiên các mầm mống chống đối sẽ nổi dậy khắp nơi. Đó cũng là điều mà Thừa Tướng Tào Tháo “phụng mệnh vua Hán (bù nhìn)”  chứ không cướp ngôi vua – để bình định thiên hạ.

Mông Cổ tôn vinh Hoàng đế Hốt Tất Liệt nhân 800 năm ngày sinh | TTVH Online

Năm 1258, khi tướng Ngột Lương Hợp Thai theo lệnh của Nguyên chúa Hốt Tất Liệt đem quân Mông Cổ từ Vân Nam vào nước ta, Thái Sư Trần Thủ Độ đã ra lệnh cho tướng Trần Quốc Quân đem quân nhà Trần ra ngăn cản. Mặc dù không thành công cho lắm, nhưng quân nhà Trần cũng bắn mù một mắt của sứ giả Sài Thung và quân Mông Cổ rút về nước, vì thực sự chuyến đi này của Ngột Lương Hợp Thai chỉ là cuộc thăm dò chứ chưa phải là một cuộc xâm lăng thật sự. Là một nhà chiến lược quân sự đại tài, tướng Trần Quốc Tuấn (lúc đó mới 28 tuổi) đã nhìn ra những ưu khuyết điểm của quân ta và quân địch:

 

1/ Quân Mông Cổ thiện chiến vì là chiến binh chuyên nghiệp, cỡi ngựa di chuyển nhanh và chuyên về xạ tiễn.

2/ Quân nhà Trần chỉ có một số ít là lính chuyên nghiệp, còn lại là nông dân chiến đấu để bảo vệ đất nước nên kỹ thuật chiến đấu chưa thể nhuần nhuyễn được, binh đội nhà Trần không có ngựa để di chuyển, nên không có kỵ binh mà chỉ có bộ binh. Tướng lãnh nhà Trần chưa hề biết điều động đội hình của kỵ binh để xung trận đối đầu với kỵ binh Mông Cổ.

3/ Vũ khí của bộ binh nhà Trần không thể đối đầu với vũ khí của kỵ binh Mông Cổ.

Tướng Trần Quốc Tuấn đã đệ trình kế hoạch chuẩn bị đối phó với quân Mông Cổ, kế hoạch này đã được Thái Sư Trần Thủ Độ (quyền hành như Thủ Tướng Chính Phủ hiện nay) chuẩn thuận vì tướng Trần Quốc Tuấn chỉ là Tổng Tiết Chế (tương đương với chức Tổng Tham Mưu Trưởng) nên không thể có ngân sách để thực hiện:

  1. Tướng Trần Quốc Tuấn thành lập “Thủy quân” bao gồm đóng tàu bè, kỹ thuật tác chiến của các thủy thủ cũng như thiết lập các “căn cứ thủy bộ” để làm bãi đáp cho các cuộc chuyển quân với số lượng lớn sau này. Nhờ thủy quân, tướng Trần Quốc Tuấn đã giải quyết được khâu vận chuyển của quân nhà Trần di chuyển nhanh hơn quân Mông Cổ đi ngựa không thể vượt qua các sông rạch của đồng bằng Bắc Việt.
  2. Tại các căn cứ đóng quân, tướng Trần Quốc Tuấn đã cho tích trữ rất nhiều loại tên tre cho bộ binh (vì xứ ta có rất nhiều tre), bởi lẽ kỵ binh Mông Cổ tối đa chỉ mang theo 200 tên cho mỗi cá nhân. Thí dụ như tướng Toa Đô tử trận tại mặt trận Tây Kết vì loạn tên, ngay cả nguyên soái là Thái Tử Thoát Hoan khi rút về Tàu mà phải chui vào ống đồng để tránh loạn tên. Điều đó cũng có nghĩa là lính và quan của quân Mông Cổ bị chết khá nhiều vì không phải mọi người cũng trang bị ống đồng như nguyên soái Thoát Hoan (sử ghi Thoát Hoan về tới châu Tư Minh – cách xa biên giới, mới dám bước ra khỏi ống đồng!).

Trấn Nam Vương Thoát Hoan chui ống đồng tháo chạy khỏi Đại Việt

Thoát Hoan chạy về Tàu phải chiu ống đồng thóat thân

Năm 1288, Thoát Hoan dẫn 500,000 quân Mông Cổ sang chinh phục nước ta, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông triệu tập tất cả các vương hầu và các Tổng Đốc (cai trị các tỉnh) về Bình Than họp. Khi được hỏi để chọn lựa giải pháp CHIẾN hay HÒA,  tất cả im lặng hoàn toàn, chỉ có tướng Trần Quốc Tuấn và tướng Trần Khánh Dư là quyết CHIẾN. Hội nghị Bình Than được coi như thất bại, nên tướng Trần Quốc Tuấn đề nghị vua Trần Nhân Tôn triệu tập hội nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến các bô lão. Tất cả các bô lão từ nhiều miền trên đất nước đều đồng thanh biểu lộ ý chí  QUYẾT CHIẾN nên vua Trần Nhân Tôn  mới quyết định  TOÀN QUỐC CHIẾN ĐẤU. Tại sao các vương hầu và các Tổng Đốc im lặng? Họ không hèn nhát vì không có ai phát biểu nên HÒA mà họ cũng không dám kiên quyết nên CHIẾN, bởi vì:

A ) Quân địch Mông Cổ quá to lớn, quá mạnh, quá tàn ác khủng khiếp (thời Thành Cát Tư Hãn, quân Mông Cổ đã giết 400,000 quân dân của Baghdad trong vòng 3 ngày vì ông vua xứ Hồi Giáo này đã từ chối không cho quân Mông Cổ mượn đường qua Âu Châu mà còn chặt đầu 2 sứ giả của Thành Cát Tư Hãn nữa. Trận tàn sát này đã làm thế giới thời đó rúng động, riêng Thành Cát Tư Hãn thì cho rằng ông vua Hồi Giáo giết 2 sứ giả Mông Cổ là đã vi phạm “công ước quốc tế” và không đáng được sống như những con người văn minh!!)

B) Nước Việt Nam của chúng ta lại quá nhỏ bé về diện tích và về dân số (động binh cả nước mà chỉ được 20 vạn = 200,000 quân trong khi cả quan lẫn lính đều chưa có ai có kinh nghiệm chiến đấu cả).

Người viết nhận xét rằng tướng Trần Quốc Tuấn quả quyết phải CHIẾN ĐẤU chống quân Mông Cổ vì ông đã sớm chuẩn bị đón quân Mông Cổ từ 30 năm trước (1258 đến 1288), mà lại là chuẩn bị cẩn thận để đón đánh một kẻ địch còn non nớt chiến trận (Thái Tử Thoát Hoan là con của Hốt Tất Liệt, mà tướng Trần Quốc Tuấn ngang tuổi với Hốt Tất Liệt và biết rất rõ sở trường lẫn sở đoản của quân Mông Cổ, trong khi Thoát Hoan không biết gì về tướng Trần Quốc Tuấn cũng như không biết quân đội của nhà Trần có Thủy binh). Tôn Tử nói: “Biết người biết ta, trăm trận đều thắng”. Thoát Hoan chỉ biết TA   mà không biết NGƯỜI nên không bị giết như Toa Đô hay không bị bị bắt như Ô Mã Nhi, có may mắn sống còn chạy thoát về Tàu cũng bị vua cha Hốt Tất Liệt lột chức Thái Tử, tống ra làm thứ dân…

Tướng Trần Quốc Tuấn tự tin vào sự thành công vì ông có sự chuẩn bị  kỹ lưỡng từ trước: cơ hội thành công chỉ dành cho người chuẩn bị chứ không dậm chân tại chỗ để chờ đợi người khác. Điểm đặc biệt là người viết không thấy ông làm lễ cầu xin đấng thần linh hay cầu xin TRỜI PHẬT gia hộ giúp ông và quân lính của ông chiến thắng quân Mông Cổ, mặc dù triết lý Đạo Phật đã thấm nhuần 2 triều đại Lý – Trần và ngay chính 2 ông vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông đều là những vị thiền sư nổi tiếng.

Sau khi ông qua đời, chính ông lại trở thành biểu tượng thần linh để con dân nước Việt tin tưởng dựa vào ĐỨC THÁNH TRẦN hầu được NGÀI che chở và phò trợ như lúc ông còn sinh thời.

TT DONAL TRUMP VỚI THÁI ĐỘ KIÊN QUYẾT…

What is the 'deep state' that Trump keeps talking about? | The Bottom Line - YouTube

Thái độ kiên quyết chống lại Deep State của TT Donald Trump sau ngày 3 tháng 11 năm 2020 làm người viết nhớ lại không khí của hội nghị Bình Than hồi thế kỷ 13, dù chỉ có 2 tướng Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư lên tiếng QUYẾT CHIẾN, nhưng lập trường của tướng Trần Quốc Tuấn được toàn dân ủng hộ qua hội nghị Diên Hồng cũng như hiện nay Tổng Thống Trump vẫn được những người yêu mến ủng hộ và  “biểu dương lực lượng” với số lượng quần chúng tham dự lên đến hàng triệu người.

Ông Biden và Đảng Dân Chủ cứ xoen xoét nói rằng ông ta được 80 triệu phiếu bầu, nhưng Tổng Thống Trump thách thức rằng: “Muốn vào Tòa Bạch Ốc thì ông Biden phải chứng minh rằng ông có được 80 triệu cử tri hợp pháp – legal voters”. Ông Biden chứng minh không được, vì hôm Thanksgiving, ông Biden đọc thông điệp online mà máy đếm cho biết chỉ có 1,000  người xem, ta hãy làm con toán chứng minh, nếu có 01 triệu người xem thì tỷ lệ chỉ suýt soát 1% cũng là tỷ lệ quá yếu rồi, đàng này tỷ lệ là 1,000 / 80,000,000 = 1 / 80,000. Và nói theo giọng điệu của sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Ba thì:

“Ôi sao mà buồn vậy!”

Sau đây người viết liệt kê sức mạnh của Deep State và Đảng Dân Chủ mà họ nghĩ là họ có sức mạnh tuyệt đối (như Thoát Hoan chỉ thấy sức mạnh tuyệt đối của quân Mông Cổ hồi thế kỷ 13):

1/ Sức mạnh thứ nhất: sức mạnh băng đảng, phe Dân Chủ đã sử dụng đến Internet, những coup gọi điện thoại và email để uy hiếp, đe dọa và ép buộc những nạn nhân phải làm theo các mệnh lệnh mà chúng đưa ra. Thí dụ như bà Emily Murphy – Giám Đốc Cơ Quan GSA phải thông báo cho Joe Biden, tự xưng là President Elect có thể bắt đầu tiếp cận một số nguồn lực chuyển giao liên quan… Thí dụ tại Michigan, ông Norm Shinkle – người từ chối chứng nhận kết quả bầu cử, đã xác nhận là ông ta đã bị đe dọa bằng hàng loạt các cuộc điện thoại nặc danh và cả có đến 20 – 30 người lạ mặt đã đến bãi  cỏ nhà ông vào ban đêm để trực tiếp đe dọa và quấy rối.

Chính Luật Sư Lin Wood còn đưa ra cảnh báo trên Twitter rằng tổ chức ANTIFA đe dọa nếu trước ngày 29 /Nov/2020, ông Trump không chịu tuyên bố chấp nhận thua cuộc thì ANTIFA sẽ phát động chặn phá trên đường phố ở các khu vực của phe bảo thủ, nhóm ANTIFA còn nhấn mạnh là họ “có vũ khí”.

2/ Sức mạnh thứ hai:  sức mạnh của công nghệ cao, phe Dân Chủ sử dụng các phương tiện công nghệ cao để cưỡng bức can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử.  Đó là bên phe Dân Chủ đã sử dụng đến hackers để thao túng các máy đếm phiếu  của hệ thống các công ty như Dominion, Smartmatic và Scylt…trong việc giả mạo phiếu bầu, chuyển đổi phiếu bầu, và lật ngược vị trí dẫn đầu có lợi cho ứng cử viên Joe Biden.

Các mạng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, YouTube, Google, Yahoo… đã phát động các cuộc kiểm duyệt quy mô lớn đối với các phát ngôn liên quan đến bầu cử. Các cuộc “kiểm duyệt” thực tế là xóa những tin tức và nghi vấn gian lận bầu cử không có lợi cho ông Biden và đảng Dân Chủ. Thí dụ điển hình là các mạng xã hội đã ngăn chận hoàn toàn các tin tức liên quan đến những bê bối của Hunter Biden như Twitter đã chặn luôn tài khoản của tờ New York Post rồi còn đe dọa nếu New York Post không xóa các báo cáo chống lại ông Biden thì tài khoản sẽ không được bỏ chặn… Với Facebook, YouTube…thì mức độ ngăn chặn và kiểm duyệt ngôn luận đều xảy ra ở các mức độ khác nhau.

Amazon, Facebook, Google e Apple al Congresso Usa si difendono da antitrust | Sky TG24

Các hành động ngạo mạn như vậy của các BIG TECH đương nhiên là vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của công dân Hoa Kỳ mà Hiến Pháp đã bảo đảm, tự tiện kiểm duyệt phát biểu của người dân, đương nhiên các BIG TECH đã tự biến mình thành “Cảnh Sát tư tưởng”, đâu có khác gì bọn Trung Cộng, bọn VC, bọn Cuba, bọn Bắc Hàn của Kim Yong Un… hay bọn độc tài khoác áo Xã Hội Chủ Nghĩa!!!

3/ Sức mạnh thứ ba: Sức mạnh của hành chánh địa phương. Những tiểu bang hay thành phố do đảng Dân Chủ nắm giữ đều nảy sinh “tệ trạng” như New York, như California, như Oregon, như Washington State.  Đành rằng các tiểu bang có quyền ban hành luật bầu cử, nhưng bầu Tổng Thống, bầu Thượng Nghị Sĩ… là bầu cử của Liên Bang, chính quyền địa phương (qua Thống Đốc và Bộ Trưởng Nội Vụ) không có quyền sửa tự ý sửa đổi luật Liên Bang. Vì vậy, toán luật sư của Tổng Thống Trump qua sự dẫn dắt của luật sư Giuliani đã đưa vụ kiện tụng tiểu bang Pennsylvia lên Tòa Thượng Thẩm và chính Chánh Án Tòa Thượng Thẩm phán quyến rằng chính quyền tiểu bang Pennsylvania đã vi hiến (vì chỉ có nghị viện của tiểu bang mới có quyền ban hành Luật chứ không phài Thống Đốc hay Bộ Trưởng Nội Vụ của tiểu bang ra thông cáo ban hành luật lệ bầu cử ).

Bỏ phiếu khiếm diện đã có từ lâu, thường là do cử tri yêu cầu, nay các tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát tự tiện in hàng loạt các phiếu bầu bằng thư, cho nên hiện tượng gian lận xảy ra công khai mọi người đều thấy rõ. Thí dụ ở một County của tiểu bang Georgia, Văn Phòng Bầu Cử gửi đi 1.8 triệu bao thư, nhận về 1.5 triệu phiếu bầu, nhưng tổng số phiếu của 2 ứng cử viên Biden và Trump đã lên tới 2.5 triệu phiếu!  Đó là chưa kể đến những phiếu bầu do những những người bỏ phiếu thì không phải là cử tri (non-voters) hay những địa chỉ gian dối như người ta đã tìm thấy các địa chỉ trên phong bì không phải là resident address mà là các địa chỉ của các văn phòng như địa chỉ của Post Master Ofiice, địa chỉ của UPS Office, địa chỉ của FEDEX…

4/ Sức mạnh thứ tư: sức mạnh tư pháp địa phương. Các luật sư của Tổng Thống Trump nạp rất nhiều đơn khiếu nại nhưng các tòa sơ thẩm  bác bỏ hay không nhận đơn kiện với lý do “không có chứng cớ rõ ràng”. Luật sư Hoàng Cơ Long cho hay rằng các ông THẨM PHÁN, các ông Công Tố Viện quen lề lối làm việc của Tòa Án Hình Sự nên đòi hỏi “chứng cớ”, trong khi Tòa Án Dân Sự (Civil Justice) chưa cần  “chứng cớ” ngay lúc nạp đơn. Chứng cớ được trình cho quan tòa và bồi thẩm đoàn trong lúc cứu xét. Phía các luật sư của ông Trump chỉ cần Tòa phán quyết là “có gian lận trong việc bầu cử cũng như trong việc đếm phiếu” là ông Trump lấy lại phiếu bầu cho ông mà phía Đảng Dân Chủ đã đánh cắp. Với phán quyết như vậy, ông Trump sẽ đạt được con số cử tri đoàn vượt quá 270 phiếu (cộng thêm các cử tri đoàn của các tiểu bang đang có kiện tụng như Pennsylvania, Wiscosin, Georgia,Michigan và Arizona.

Còn chuyện trừng phạt các viên chức dính líu đến chuyện Ăn Cắp Bầu Cử sẽ có phiên tòa khác.

5/ Sức mạnh thứ năm: sức mạnh truyền thông. Kể từ ngày 27 tháng giêng năm 2017, cá nhân ông Trump và chính quyền của Tổng Thống Trump đã phải đối dầu với toàn thể truyền thông cánh tả nắm giữ các công ty truyền thanh truyền hình. Ông công khai gọi đám ký giả, bình luận gia của các đài này là “kẻ thù của nhân dân Hoa Kỳ” là bọn chuyên tung FAKE NEWS.  Điển hình là chúng tung ra những cuộc thăm dò bầu cử với kết quả lúc nào Joe Biden cũng dẫn trước 2 con số, nhưng chúng biết thừa là nếu không ăn gian thì Joe Biden không thể dành được chính quyền.

FakeNews - #MoveMe

Kết quả sơ khởi là CNN đang dẫn đầu số khán giả, trong cuộc bầu cử này tụt xuống hạng chót vì người dân thấy CNN “dỏm” quá, khỏi coi CNN người ta cũng biết CNN muốn gì, ngay cả đài FOX cũng vậy, sau khi ngả theo Joe Biden thì cũng đã mất hàng triệu khán giả. Nếu cái đà này tiếp tục thì phải dẹp tiệm vì các nhà quảng cáo họ không bỏ tiền quảng cáo vào cái đài mà chẳng ai muốn xem. Hiện nay, đã có những nhà tài phiệt thành lập các đài truyền hình mới cũng như các dịch vụ mới để thay thế Twitter, Facebook… Chờ xem vì khi anh mất tiền, mất nhà, mất của cải, kể cả mất nước…anh vẫn có thể  kiếm lại hay tái tạo được, nhưng làm mất niềm tin của quần chúng thì đồng nghĩa với sự việc mất tất cả.

Truyền thông là quyền lực đứng hàng thứ tư trong nền chính trị của Hoa Kỳ, nhưng bọn truyền thông cánh tả bây giờ được người Việt truy phong danh hiệu là TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ, nhưng bây giờ bọn chúng lại la toáng lên rằng ông Trump đang tay phá hoại sức mạnh của Đệ Tứ Quyền vì người Việt bênh vực ông Trump xếp bọn này vào nhóm ĐỆ TỨ TÀ QUYỀN.

Người viết xin trích dẫn lời nhận định của Trung Tướng Michael Flynn về  bọn TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ như sau:  Cuộc bầu cử lần này của Hoa Kỳ, trên thực tế chính là “một cuộc chiến thông tin toàn diện. Trong  cuộc chiến lần này, các phương tiện truyền thông chính thống, và các phương tiện truyền thông xã hội do các công ty công nghệ cao kiểm soát, đã thống nhất với nhau, sử dụng các thủ đoạn kiểm soát suy nghĩ mà Đảng Cộng Sản Trung Hoa thường sử dụng”.

Ông Trump cân nhắc ân xá cho cựu cố vấn Michael Flynn | Sự kiện | PLO

Tướng Flynn nói rằng, mọi người đều biết là các phương tiện truyền thông cánh tả, các công ty công nghệ cao như Twitter, Facebook và Instagram là những tổ chức vô cùng mạnh mẽ,  toàn bộ công việc của họ chính là kiểm soát tinh thần con người, nhằm truyền tải tư tưởng của riêng họ, và đạt được mục đích tẩy não người nhận, họ liên tục cung cấp (cùng một loại) tin tức đến các mục tiêu đã chọn, “chứ không phải cung cấp tin tức, và để cho mọi người tự quyết định”.

Đối với những ai không hành động đúng với mục đích của các phương tiện truyền thông đó, cũng như các nền tảng xã hội do các công ty công nghệ lớn kiểm soát, thì họ sẽ bị hạn chế, bị gắn thẻ phạt, hoặc bị khóa tài khoản.v.v…

Tướng Flynn đề nghị những người yêu nước của Hoa Kỳ nên tự đọc các văn kiện tố tụng của tòa án, không nên chấp nhận những thông tin đã bị chọn được cung cấp một cách có chọn lọc, bởi các phương tiện truyền thông chính thống, cùng một số nền tảng xã hội khác.

Như vậy mới có thể thoát khỏi việc bị kiểm soát tinh thần bởi các phương tiện truyền thông đó và các công ty công nghệ lớn, bởi vì họ đang che đậy sự thật, đồng thời vu khống cho các bằng chứng chân thật là “thuyết âm mưu”.  Hết trích.

Những gì Tổng Thống Trump đang phản kích có hiệu quả đối với Deep State và phe Dân Chủ của Joe Biden chứng tỏ là Tổng Thống Trump biết rõ về họ. Nhưng Deep State và Đảng Dân Chủ biết gì về Tổng Thống Trump?

Theo nhận định của Giáo Sư Walter Russell Mead (giảng dạy bô môn “quan hệ quốc tế”) phe Deep State và Đảng Dân Chủ không biết nhiều về những suy nghĩ của ông Trump. Giáo sư Walter Russell Mead căn cứ vào “khả năng giữ được số người ủng hộ trong 4 năm đầy xáo trộn, bất chấp Đại Dịch Corona Virus dẫn đến sa sút kinh tế, cho thấy những người đánh giá thấp Donald Trump đã sai lầm trầm trọng”.

Tư tưởng phát sinh và chỉ đạo cho mọi hành động, ông Trump không có tư tưởng, không xây dựng bất cứ học thuyết chính trị nào, vì ông Trump hành động trên cơ sở trực giác thay vì lý trí, ông Trump chưa hề chứng tỏ là người hay nghiền ngẫm những học thuyết chính trị, hay nghiền ngẫm những kinh nghiệm của các vị Tổng Thống tiền nhiệm, bởi vì ông Trump hành xử hoàn toàn theo bản năng, với một dạng cơ hội chủ nghĩa.

Theo Giáo Sư Walter Russell Mead, có 2 yếu tố chi phối đến phương cách hành xử của ông Trump:  yếu tố thứ nhất là ông Trump nhìn về phương thức hoạt động của thế giới, và nước Mỹ phải phản ứng ra sao.  Yếu tố thứ hai là tập trung vào những gì những người Mỹ đã bỏ phiếu chọn ông làm Tổng Thống. Nếu 2 yếu tố này xung đột với nhau thì ông Trump chọn yếu tố thứ hai.

Các chính khách có bằng cấp và kinh nghiệm thì sau khi đắc cử luôn luôn đề ra chương trình hành động cụ thể.  Ông Trump thì không, ông quan niệm rằng chương trình hành động cụ thể là một cái vòng tự mình vẽ ra rồi mình nhảy vào cái vòng đó, nghĩa là mình bị ràng buộc vào những điều vớ vẩn. Chính đó là điều mà đối phương và đối tác đều có một nhận xét chung là “Tổng Thống Trump là một nhân vật khó chơi”. Và dù nhiều người không ưa ông, nhưng chưa có ai lên án ông là kẻ flip- flop (kẻ tráo trở), giản dị là ông  không có chương trình hành động cụ thể nên đối phương đoán bậy rồi bị ăn đòn thì ráng mà chịu. Thí dụ Tập Cận Bình đón tiếp ông Trump long trọng nhưng vẫn bị ăn đòn như thường. Còn chính giới Hoa Kỳ thì cho rằng “Tổng Thống Trump không chơi trên cùng một sân” như các chính khách khác. (nếu ai đã từng đọc tiểu thuyết võ hiệp của văn hào Kim Dung, thì có thể đoán ông Trump đã sử dụng ngón võ VÔ CHIÊU THẮNG HỮU CHIÊU).

Is China the new world champion of free trade? Not so fast. - CSMonitor.com

Dân chúng Hoa Kỳ đã vỡ mộng trước các hiệp định tự do mậu dịch, Trung Cộng đã lợi dụng sự ngây thơ của Mỹ, đã ăn cắp công nghệ và kỹ thuật của Mỹ để làm giàu và biến thành “bá quyền”, giai cấp trung lưu và bình dân khốn khổ vì không kiếm được công ăn việc làm (nguyên do hãng xưởng đã moved sang Trung Hoa lục địa) cho nên họ đã bầu cho Donald Trump trong kỳ bầu cử 2016 đánh bại Hillary Clinton. Rồi Đảng Dân Chủ vẫn chưa nhận chân ra sự thực đó mà cứ cho rằng vì Nga giúp nên Trump mới thắng cử. Giáo sư Walter Russell Mead cho rằng bản năng của ông Trump đã nhận ra những gì mà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ không nhìn thấy.

Những lãnh tụ của cả 2 đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, do sự suy nghĩ giáo điều của họ, từ chối chủ nghĩa thực dụng đã làm nên sức mạnh của nước Mỹ. Lý do là họ đã tốn khoảng 25 năm đầu của cuộc đời trên ghế nhà trường. Thế nhưng ngồi nghe giáo sư giảng bài và đạt được bằng cấp cao về học vị,  nhưng chưa hẳn là cách tốt nhất để chuẩn bị bước vào chính trường và đóng vai trò lãnh đạo.

Giáo sư Walter Russell Mead cũng lên án các chính trị gia và những nhà khoa bảng tự cho  bọn họ là “tinh hoa của quốc gia” vì các chính khách thì chẳng quan tâm đến điều mình nói đúng hay sai, mà chỉ tìm cách khiến người dân bỏ phiếu cho mình (mị dân thứ thiệt). Họ luôn luôn nghĩ rằng đứng đầu chính phủ phải là các nhà quản trị cấp tiến, khôn khéo quyết định dựa trên những tính toán hợp lý và các nguyên tắc đã được xác định chu đáo. Nhưng Donald Trump không tin như thế.

Càng ngày những cuộc phản công của TT Trump càng hiệu quả chứng tỏ là ông  BIẾT NGƯỜI BIẾT TA thì phần thắng sẽ nằm trong tầm tay của ông. Những động thái của chính quyền Trump khi cho về vườn 11 cố vấn cao cấp trong đó có Kissinger, thay thế Bộ Trưởng Quốc Phòng, ra lệnh bắn hạ nhà bác học nguyên tử của Iran, ngày hôm qua 30 tháng 11 năm 2020 lại hạ sát thêm 01 viên tướng của Vệ Binh Quốc Gia Iran đã chứng tỏ là Tổng Thống Trump sẽ bàn giao chính quyền êm thắm cho nhiệm kỳ 2 của chính ông (Ông Trump mặc kệ lời chỉ trích của John Brennan cho rằng ông Trump là kẻ sát nhân và gây khó khăn cho chính phủ của Biden, chả lẽ ông Trump lại trả lời là Biden đâu có được công nhận là Tổng Thống nên chính quyền do Biden không được thành lập thì làm sao gặp khó khăn ngoại giao được).

Những nhà tài phiệt của Deep State và Đảng Dân Chủ đã theo lời chỉ dẫn của Joseph Kennedy (thân phụ của Tổng Thống John F. Kennedy), đó là  ông Joseph nêu 3 yếu tố thành công trên đời: thứ nhất là TIỀN, thứ hai là TIỀN, thứ ba vẫn là TIỀN. Nhưng “chiến thắng” kỳ này của ông Trump là do ông đã chuẩn bị chu đáo chứ không hẳn là vì Tiền, và ông đã tuyên bố trước khi có kết quả chinh thức là cuộc bầu cử này phải CÔNG BẰNG, TRUNG THỰC, và MINH BẠCH, không phải đối với tôi hay Biden, cũng không phải đối với Đảng CỘNG HÒA hay Đảng DÂN CHỦ, nhưng đối với quốc gia Hoa Kỳ. Không thể để lại vết nhơ trong lịch sử, điều này không được phép xảy ra ở Hoa Kỳ”.

San José, ngày 2 tháng 11 năm 2020

Trần Trung Chính      

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*