Ký Thiệt: Cuộc xâm lăng thứ tám

Mới đây có tin Linh mục Anton Đặng Hữu Nam thuộc Giáo phận Vinh, đã “được cho tạm nghỉ mục vụ từ tháng 6, 2020” sau một bài giảng được trích dẫn như sau: Bàn tay làm nên tất cả.

Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được. Chúng ta vẫn thường nghe “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta”.

THÔNG LUẬN - Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam bị cho nghỉ mục vụ

– Rồi “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Rồi Trời già nép lại một bên, để cho nông hội đứng lên làm Trời. Để thay Trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn. Bởi vì thần thánh chết rồi……

– Được đào luyện trong thể chế phi nhân đó, không lạ gì con người không sợ “Trời có mắt”, không lo “làm lành lánh dữ”, không cần “cha mẹ hiền lành để đức cho con”. Nên sẵn sàng đấu tố, giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu và ân nhân, để cướp của cướp quyền, để giữ ghế, giữ chức. Lại coi đó là đạo đức, là phong cách, phải ra sức mà học tập.

– Với đỉnh cao trí tuệ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình và toàn diện của đảng, Bàn tay ấy đã làm nên những điều mà nhân loại không thể làm được.

– Thác Bản Giốc không còn, Ải Nam Quan đã mất, Hoàng Sa Trường Sa đã bị chiếm. Các vị trí trọng yếu của quốc phòng như Tây Nguyên Vũng Áng đã đổi chủ. Bãi Tư Chính đã bị xâm chiếm, nhưng đảng ta lấp liếm chẳng dám mở miệng gọi tên kẻ thù.

– Người dân không còn quyền lực đối với chủ quyền quốc gia, ngay chính trên mãnh đất mà ông bà để lại.

– Bàn tay ấy đã làm suy thoái kinh tế, suy đồi luân lý đạo đức, bất ổn xã hội, gia tăng bạo lực và bất công.– Bàn tay ấy đánh tráo sự thật, bẻ cong chân lý, chà đạp nhân phẩm, tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo.

– Bàn tay ấy dâng nước cho Tàu cộng, phủ nhận ý kiến cảnh báo Đất Nước lâm nguy của nhân sĩ trí thức yêu nước. Đàn áp, bắt bớ, dấu tố, bỏ tù, thủ tiêu những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ.

– Bàn tay ấy đã biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những người nhu nhược vô cảm, độc ác và man rợ.

– Bàn tay ấy giữ biển đảo bằng cờ, chống ngập lụt bằng lu, biến cô giáo thành con đĩ, bác sĩ thành con buôn, chùa chiền thành động quỷ, chí sĩ thành bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa, chó gà có bằng tiến sĩ. Hiền tài thì bắt bỏ tù, thằng ngu lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường…(ngưng trích)

Tìm hiểu về thân thế Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, qua Wikipedia tiếng Việt, được biết ông sinh năm 1976 tại Nghệ An, thụ phong linh mục năm 2008. Tuy ra đời tại miền Bắc sau chiến tranh, Cha Nam đã có những nhận định sắc bén và chính xác về đảng Cộng sản VN cùng cái “nhà nước nhân dân” gồm toàn đảng viên cộng sản độc quyền sanh sát 90 triệu dân Việt Nam. Vì vậy LM. Đặng Hữu Nam đã sớm có tư tưởng chống đối, qua các bài giảng và bằng hành động dấn thân.

Từ năm 2015 đến nay, ông đã nhiều lần bi bắt giữ, bị hành hung, nhưng đã không làm ông lùi bước, cho đến bài giảng “Bàn tay làm nên tất cả” thì không khác nào một bản cáo trạng kể ra hết mọi tội với dân với nước cho “ngày phán xét cuối cùng”, trong đó tội nặng nhất có lẽ là tội bán nước cho Tàu.

Thật vậy, núp dưới chiêu bài “kháng chiến” giành độc lập, đánh Tây, đuổi Mỹ, từ năm 1945 đảng CSVN đã tiến hành hai cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt để chiếm được toàn cõi Việt Nam vào năm 1975, đem dâng cho Tàu mà sau hàng ngàn lịch sử chúng đã không chiếm được.

Theo một cuộc sưu khảo lâu dài của Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nhà nghiên cứu lịch sử và khoa học chính trị, thì trong quá khứ quân xâm lược Tàu đã đánh chiếm nước ta 7 lần nhưng đều đã bị đã bị đánh bật ra, không đặt được ách thống tri lâu dài. Đây là lần thứ 8, chúng đang trên đường thực hiện mộng xâm lược bá quyền do sự bán nước của đảng CSVN, và do lỗi lầm của người Mỹ.

Trong bài “NGUỒN GỐC CỦA NHỮNG THẢM HỌA MÀ VIÊT  NAM, HOA KỲ VÀ CÁC NƯỚC Á CHÂU PHẢI NHẬN LÃNH TỪ KHI MAO XÂM LĂNG VIỆT NAM”,  đề ngày 12.7.2020, tác giả Nguyễn Anh Tuấn viết:

“Trong suốt hơn 1000 năm qua, Các triều đại của Trung Hoa đã xâm lăng VN tất cả 8 lần, kể từ các triều đại của nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Nhưng không ai biết đến cuộc xâm lăng đất Việt thứ 8  của triều đại Mao Trạch Đông; bởi vì cuộc xâm lăng này được che dấu và ngụy trang tài tình bằng ‘chiến tranh dành độc lập cho Dân Tộc Việt Nam”. Mao đã quỷ quyệt xử dụng HCM và những người Việt Nam – để lừa Dân Tộc VN, lừa Hoa Kỳ và lừa cả thế giới để xâm lăng VN lần thứ 8 – cho đến hôm nay mà không có  mấy ai thấy được sự thật ghê gớm đó.”

Theo cuốn “Việt Nam Sử Lược” của Trần Trọng Kim, ông Nguyễn Anh Tuấn đã lược kê 7 cuộc tấn công của quân xâm lược Tàu thời cổ đã bị vua quan và toàn dân nước ta “đánh đuổi như xua gà trong chợ”. Vì trang báo có hạn, xin lược kê như sau:

1 – Vua Lê Đại Hành đánh đuổi quân Nhà Tống (năm 981).

Vào năm Tân Tỵ, 981, nhà Tống sai tướng đánh VN. Vua Đại Hành đem binh thuyền ra chống giữ ở Bạch Đằng. Vua Đại Hành sai người sang trá hàng để dụ Hầu Nhân Bảo đến chỗ hiểm chém đi, rồi đuổi quân nhà Tống, chém giết được hơn một  nửa, và bắt được hai bộ tướng. Bọn Lưu Trùng thấy lục quân của chúng tan vỡ, vội vàng đem thủy quân rút lại vè Tầu.

2 – Lý Thường Kiệt đánh quân xâm lược Nhà Tống (1076)

A Poem By Lý Thường Kiệt | Freedom For Vietnam

Lần xâm lăng kế tiếp, theo Vương An Thạch, nếu không đánh để lấy đất Giao Châu thì về sau sẽ thành mối lo cho nước Tàu. Vua nhà Tống nghe lời tâu ấy bèn sai Thẩm khởi đi đánh Giao Châu. Lý triều tức giận sai Lý Thường Kiệt và Tô Đản đem 10 vạn binh chia ra làm hai đạo, thủy bộ cúng tiến sang đánh nhà Tống, lấy lý do là nhà Tống làm khổ dân. Vậy quân Đại Việt sang đáng để cứu dân. Lý Thường Kiệt đem quân đánh Khâm Châu. Quân Tôn Đản đánh Ung Châu.

Tháng chạp năn Bính Thân, 1076 quân nhà Tống xâm phạm nước ta, Lý Triều sai Lý Thường Kiệt ra cự địch. Lý Thường Kiệt đánh quân của nhà Tống ở sông Như Nguyệt, Bắc Ninh. Quân Tống chết 1000 người. Trước làn sóng xâm lăng quá mạnh, Lý Thường Kiệt hết sức chống đỡ… quân nhà Tống không tiến lên được. Quân sĩ trước sang 8 vạn thì chết 4 vạn nên bắt buộc phải lui binh. Lý Nhân Tông đòi lại Châu Khâm, Châu Liêm và Châu Ung.

3 – Giặc Nhà Nguyên (1257).

Tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai, sai sứ sang bảo vua Trần Thái Tông về thần phục Mông Cổ. Thái Tông không những không chịu, lại bắt giam sứ Mông Cổ, rồi sai Trần Quốc Tuấn đem binh lên giữ ở phía Bắc, năm Đinh Tỵ,1257.

Ngột Lương Hợp Thai bèn từ Vân nam đem quân sang địa phận An Nam, đi đường sông Thao Giang, tỉnh Hưng Hóa, xuống đánh Thăng Long. Trần Quốc Tuấn đánh không nổi, lui binh đóng ở Sơn Tây.. Quân Mông Cổ tràn xuống sông Thao Giang. Thái Tông phải bỏ kinh đô, chạy về đóng ở sông Thiên Mạc, tỉnh Hưng Yên. Được ít lâu (1258), Thái Tông đem binh lên đánh ở Đông Bộ. Quân Mông Cổ thua chạy về trại Qui Hóa, liền bị chủ trại ở đó chiêu tập thổ dân ra tiến đánh quân Mông Cổ thua to, phải chạy về lại Vân Nam.

4 – Giặc Nhà Nguyên (1282-1288).

Thoát Hoan sang đánh VN lần thứ nhất, Sài Thung bị thương phải bỏ chạy. Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư quyết đem quân đi phòng giữ các nơi hiểm yếu, không cho quân Mông Cổ sang nước ta.

Trần Quốc Tuấn - Nhân Vật Anh Hùng Việt Nam

Ưng ĐạoKhi Nhân Tông nghe quân Nguyên kéo sang mặt Lạng Sơn. Vua lo lắng quân ta địch không lại, lập tức cho triệu tập lại các bô lão của muôn dân tại Hội Nghị Diên Hồng – nên hòa hay nên chiến? Muôn người hô to: QUYẾT CHIẾN. Vua thấy muôn dân một lòng như thế, cũng quyết chiến. Quân Nguyên chia hai đạo quân, một do tướng Mông Cổ là Toa Đô. Còn Thoát Hoan thì kéo đại binh đánh Ải Quan. Hưng Đạo Vương liền đưa ra “hịch tướng sĩ”, đem quân đánh Thoát Hoan để khôi phục Thăng Long. Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn,

Phạm Ngũ Lão đem quân từ Thanh Hóa ra bến  Chương Dương, vây đánh chiến thuyền của quân Nguyên. Quan Nam đánh như vũ bão, quân Nguyên địch không lại phải bỏ chạy. Quan quân  Đại Việt đem quân đánh bộ,  về chân thành Thăng Long hạ trại. Thoát Hoan đem đại quân ra cự quân Đại Việt, bị phục binh của Trần Quang Khải ra đánh tơi tả, quân Nguyên phải bỏ thành Thăng Long như đàn gà lạc mẹ qua sông Hồng Hà.

5 – Đánh giặc Nhà Nguyên lần thứ hai (1287).

Vào mùa xuân, tháng 2 năm Đinh Hợi (1287) nhà Nguyên đưa 7 vạn quân, 500 chiếc thuyền, 6000 quân Vân Nam, và thêm vạn và 5000 quân khác nửa. Tướng cầm đầu đoàn quân xâm lăng này là Thoát Hoan. Áo Lỗ Xích , Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đem tất cả 30 vạn quân sang đánh nước Nam, giả danh đưa Trần Ích Tắc về nước.

Hưng Đạo Vương sai Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái dẫn 3 vạn quân trấn giữ mặt Lạng Sơn, sai Trần Quốc Toản, Lê Phụ Trần dẫn 3 vạn quân vào  giữ Nghệ An. Hưng Đạo Vương rút về giữ Thăng Long.

Sau ba trận Vân Đồn, Bach Đằng Giang, và trận đại thắng quân Mông Cỗ lẫy lừng của Hưng Đạo Vương, hai tướng Mông Cổ đều tử trận, và quân sĩ nằm chết ngổn ngang từng đống. Còn Bằng Phi cố bảo vệ Thoát Hoan, chạy qua Lọc Châu, đi lẻn vào đường tắt  mà về lại Tàu.

6 – Lê Lợi đánh đuổi quân xâm lược Nhà Minh (1418-1427).

Vua Lê Thái Tổ và cuộc đánh dẹp dòng dõi họ Hồ cát cứ xưng vương

Năm 1418, nước ta bị đặt dưới ách cai trị hà khắc của Nhà Minh bên Tàu. Lê Lợi, hiệu là Bình Định Vương, với Nguyễn Trãi làm quan tham mưu, Trần Nguyên Hãn đem hơn 70 chiếc thuyền vào đường biển.

Khi quân nhà Minh kéo tới Tuy Đông thi bị quân Bình Định Vương bốn mặt giáp công, đánh chém được quan Thượng Thư của nhà Minh là Trần Hiệp, và nội quan là Lý Lương. Quân sĩ của nhà Minh chết quá nhiều, một phần dày xéo lên nhau mà chết, phần khác chết dưới sông, số chết lên tới 5 vạn người, số bị bắt sống cũng một  vạn.

Trước những thảm bại lớn lao của quân nhà Minh, Vương Thông cho người đưa thư xin được cầu hòa với quan quân Đại Việt, và xin cho được đem toàn quân Minh về lại Tàu.

7 – Quang Trung đại phá quân Nhà Thanh (1788).

Vào năm Mậu Thân, 1788, quân nhà Thanh có ý muốn chiếm lại đất An Nam. Vua Càn Long nghe lời tâu của nịnh thần, bèn sai Tôn Sĩ Nghị khởi quân từ Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam đem quân sang đánh Tây Sơn, kéo quân đến Kinh Bắc, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trong lúc Lê Chiêu Thống việc gì cũng trông cậy vào người Tàu.

Bắc Bình Vương nghe tin quân nhà Thanh đã sang đóng quân tại Thăng Long, lập tức hội các tướng sĩ lai để bàn việc đem binh đánh quân Tàu.

Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng năm Kỷ Dậu, 1789 quân của vua Quang Trung tiến đến đồn Hạ Hồi vây kín đồn giặc nhà Thanh. Sáng ngày mồng 5 quân Tây Sơn tiến đến làng Ngọc Hồi. Vua Quang Trung cưỡi voi đi sau đốc chiến…quân nhà Thanh không đương cự nổi, xôn xao chạy tán loạn, đạp cả lên nhau mà chạy. Quân Nam thừa thắng xông lên như sóng thần, chiếm được tất cả các đồn của địch, giết quân nhà Thanh chết tràn ngập trên các cánh đồng, máu chảy nhu tháo nước. Sầm Nghi Đống, đóng đô tại  Đống Đa cũng  bị quân An Nam vây kín, phải thắt cổ tự vẫn.

– Cuộc xâm lăng VN lần thứ 8 do Mao Trach Đông chủ động (1945-1975)

Cuộc sống đời thường của Mao Trạch Đông | Tiêu điểm nổi bật, tin ...

Sang Thế kỷ 19 và 20, tưởng như nước Tàu đã bỏ mộng xâm chiếm Việt Nam và bá chủ Á Châu, nhưng lần xâm lăng thứ 8 này nói lên tính chất liên tục lịch sử của hơn 1000 năm của tham vọng bành trướng về vùng Châu Á Thái Bình Dương của 8 triều đại Trung Hoa. Nếu Mao đem quân Cộng Sản để tiến chiếm Việt Nam thì chúng sẽ thảm bại. Và những đoàn quân của đất Việt sẽ đánh chúng như xua gà trong chợ như 7 lần xâm lăng  của Tống –Nguyên – Minh -Thanh suốt chiều dài của lịch sử mấy ngàn năm.

Trong lần xâm lăng thứ 8 này, triều đại Mao Trạch Đông đã dùng người Việt giết người Việt, với chiêu bài “chiến tranh dành độc lập cho Việt Nam”- vì thế triều đại Mao Trạch Đông đã được cả người Việt lẫn thế giới ủng hộ suốt 30 năm xâm lăng đất Việt.

Đã đến lúc những sự thật bí ẩn lịch sử của Chiến Tranh Việt Nam cần được khai mở để cho Hoa Kỳ và cả thế giới biết rằng, nước Tàu không chỉ là kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc VN, mà là kẻ thù nguy hiểm của các nước tại Á Châu Thái Bình Dương, và là kẻ thù của Hoa Kỳ. Dân Tộc VN đã luôn luôn là quốc gia nạn nhân thê thảm nhất của nước Tàu. Mang thân phận của một thứ “NÚT CHẶN”, hay “Tiền Đồn” trước tham vọng bành trướng của nước Tàu cho vùng Á Châu TBD – nên  Việt Nam đã phải liên tục tranh hùng với Hán, Đường,Tống, Nguyên, Minh, Thanh, và cả  Mao, để cho các nước Á Châu thoát khỏi họa xâm lăng của nước Tầu từ hơn 1000 năm qua.

Đến lần xâm lăng thứ 8 của triều đại Mao, đoàn quân đánh mướn trong chiến tranh VN của Mao là Cộng Sản Bắc Việt, như chính lời thú nhận của Lê Duẩn (Ta đánh đây là đánh cho Trung quốc, cho Liên-xô), cũng chẳng thoát khỏi thảm bại thê thảm trong những trận đánh lớn tại Miền Nam giống như những đoàn quân của Tống, Nguyên, Minh, Thanh ngàn năm trước.

Nhưng, thật chua chát và bất hạnh cho Việt Nam, sự phản bội và rút chạy của “đồng minh” Hoa Kỳ đã đưa đến hậu quả là giúp cho CSBV chiếm được cả nước VN đem dâng cho Tàu cộng, và giúp Tàu cộng không những lộng hành tại Biển Đông mà còn đe dọa cả Hoa Kỳ với mộng bá chủ toàn cầu.

Vì trang báo có hạn, xin hẹn kỳ sau sẽ viết về các trận đại thắng của Quân Lực VNCH và hậu quả vô lường về sự “ra đi trong danh dự” của đồng minh Hoa Kỳ.

Ký Thiệt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*