Kính gởi quý bậc trưởng thượng và quý ACE, CĐ Tarrant

Thư góp ý kiến của cựu CT Nguyễn Kinh Luân

Arlington, TX ngày 21/4/2021

Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý ACE,

Sau khi đọc qua các email của quý ACE, chúng tôi xin trình bày ý kiến, dựa theo Nội Quy của CĐNVQG Hạt Tarrant và VPC (xin gọi tắt là CĐ Tarrant).

Sinh hoạt đại hội thường niên của cộng đồng Tarrant

Như quý vị đã biết Ban Đại Diện gồm Chủ Tịch, 2 Phó Chủ Tịch và Tổng Thư Ký của nhiệm kỳ 2017-2020 đã mãn nhiệm từ tháng 6 năm 2020. Nếu trong thời gian qua, Ban Đại Diện có tổ chức một đại hội khoáng đại hoặc gởi thông báo đến đồng hương trong vùng để xin đuợc lưu nhiệm thì không có gì đáng nói. Rất tiếc từ tháng 6 (chúng tôi chỉ tính từ tháng 6, 2020 đến hiện tại) Ban Đại Diện CĐ Tarrant đã không làm bất cứ điều gì để xin được lưu nhiệm. Như chị Kim Oanh đã trình bày, chính ông Chủ Tịch đã cho là không cần thiết (điều này chứng tỏ ông CT không muốn được lưu nhiệm hoặc ông Chủ Tịch xem thường Nội Quy của CĐ Tarrant). Vì vậy, theo Nội Quy, Ban Đại Diện đương nhiên không còn tính pháp lý để đại diện và lãnh đạo tổ chức CĐ Tarrant kể từ tháng 6 năm 2020. Cho nên tất cả quý vị trong Ban Đại Diện phải được gọi là “Cựu CT, cựu PCT và cựu TTK” cho đúng với vị thế hiện tại.

Kể từ giờ phút này, trên các văn thư, emails … chúng tôi sẽ gọi các vị trong Ban Đại Diện CĐ Tarrant nhiệm kỳ 2017 – 2020 theo đúng danh xưng là “Cựu …”

  1. Trong email trước của anh Nguyễn Xuân Hùng, cựu CT CĐ Tarrant có đoạn viết (không biết đó là đề nghị hay ra lệnh) để Ban Đại Diện CĐ Tarrant, nhiệm kỳ 2017 – 2020 tiếp tục điều hành CĐ Tarrant, chúng tôi không đồng ý vì theo Nội Quy hiện hành không có điều khoản nào cho phép một Ban Đại Diện không muốn lưu nhiệm và không hoạt động lại tiếp tục đại diện và điều hành CĐ Tarrant.
  2. Cũng theo Nội Quy, chúng tôi được biết trong trường họp CĐ Tarrant không hoạt động thì bất cứ Thành Viên Chính Thức nào của CĐ Tarrant đều có quyền triệu tập buổi họp. Vì vậy việc chị Kim Oanh đứng ra triệu tập buổi họp trong tư cách Thành Viên Chính Thức là việc làm đúng và chính danh. Ngoài ra Nội Quy CĐ Tarrant cũng không quy định phải là cựu CT CĐ Tarrant mới có quyền triệu tập buổi họp.
  3. Về Ngày Quốc Hận 30-4 lần thứ 46, chúng tôi thật đau lòng và cảm thấy mắc cỡ vì CĐ Tarrant đã không đứng ra tổ chức một buổi lễ quan trọng vào bậc nhất trong các sinh hoạt định kỳ của CĐ Tarrant nói riêng và của tập thể người Việt tỵ nạn công sản nói chung. Theo chúng tôi nhận biết, trong lịch sử hình thành tổ chức CĐNVQG Hạt Tarrant (tiền thân là CĐNVQG Fort Worth và VPC) năm nay là năm đầu tiên CĐ Tarrant không đứng ra tổ chức Lễ Tưởng Niệm QH 30-4. Chẳng những vậy, các công tác đinh kỳ như chị Kim Oanh nêu ra cũng không thấy Ban Đại Diện CĐ Tarrant, nhiệm kỳ 2017-2020 thực hiện.

Chúng tôi xin đặt câu hỏi: Một Ban Đại Diện như vậy có xứng đáng tiếp tục điều hành và đại diện cho CĐ Tarrant, cho đồng hương trong vùng hay không?

  1. Mấy hôm nay chúng tôi thấy ông Lê Lới, khi thì đại diện cho Hội Quân Cảnh, khi thì đại diện của “Ủy Ban Bầu Cử”. CĐ Tarrant lên tiếng yêu cầu ông Nguyễn H. Duyệt kêu gọi các hội đoàn cụu quân nhân tẩy chay Lễ Tưởng Niệm QH 30-4 do TS Trương Minh Ẩn tổ chức. Nếu ông Lới viết thư cho ông Duyệt trong tư cách là Hội Trưởng Hội Quân Cảnh thì chúng tôi không màng. Tuy nhiên, khi ông Lới đã xác nhận gởi email để ông Duyệt trong tư cách là “Trưởng Ủy Ban Bầu Cử” CĐ Tarrant thì chúng tôi buộc sẽ phải lên tiếng:

– Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử là một Ban Đặc Nhiệm do HĐQT/CĐ Tarrant lập ra để thi hành duy nhất một công tác đặc biệt: Vận động và tổ chức bầu cử. Ủy Ban này được lập ra không phải để vận động các hội đoàn khác tẩy chay ngày Lễ Tưởng Niệm QH 30-4 do TS Trương Minh Ẩn tổ chức (thiết nghĩ chỉ có cs mới làm việc tẩy chay này. Đâu ngờ …). Xin quý vị nhớ cho Ủy Ban này là do CĐ Tarrant lập ra nên khi họ làm bậy thì CĐ Tarrant phải chịu trách nhiệm. Quý vị nghĩ sao nếu chỉ vì hành động của ông “Trưởng Ban Bầu Cử” mà người ta nói CĐ Tarrant vận động các hội đoàn quân đội tẩy chay Lễ Tưởng Niệm QH 30-4?

– Sự việc xảy ra từ sáng ngày 21/4 nhưng cho đến giờ phút này không vị “cựu …” nào lên tiếng về việc ông Lới đang làm có ảnh hưởng tệ hại đến uy tín và danh dự của CĐ Tarrant. Người dân bên ngoài đang nhìn về CĐ Tarrant để xem phản ứng của quý vị ra sao. Rất tiếc… không ai lên tiếng mà chỉ lo tranh giành, đấu đá trong nội bộ. Cho nên tối hôm nay chúng tôi buộc sẽ phải lên tiếng với ông Lới trong tư cách là cựu Chủ Tịch CĐ Tarrant.

Kết luận:

Vì những điều nêu trên và nỗi ưu tư về tiền đồ của CĐ Tarrant, chúng tôi quyết định:

  1. Tham gia buổi Lễ Tưởng Niệm QH 30-4 lần thứ 46 do TS Trương Minh Ẩn tổ chức. Đây là một buổi lễ tối quan trọng mà người Việt tỵ nạn cs trong vùng không thể bỏ qua.
  2. Sẽ tham dự buổi họp do chị Kim Oanh, Thành Viên Chính Thức của CĐ Tarrant đứng ra triệu tập.

Chúng tôi mong rằng quý vị hãy đến đông đủ để cùng nhau tìm một hướng đi mới và đồng thời giải quyết sự bế tắc hiện tại của CĐ Tarrant. Chúng tôi cũng đồng ý với anh Nguyễn Xuân Hùng là có thể chúng ta cần nhiều buổi họp khác để giải quyết vấn nạn của CĐ Tarrant.

Con đường dù dài, chúng ta vẫn phải đi. Buổi họp vào Chủ Nhật này là bước đầu tiên của cuộc hành trình xây dựng lại Cộng Đồng. Xin mọi người cố gắng tham dự đầy đủ.

Trân trọng,

Nguyễn Kinh Luân

Cựu Chủ Tịch CĐ NVQG Tarrant

2 Comments

  1. Thật đáng buồn ! ở đâu người Việt chúng ta cũng KHÔNG THỂ đoàn kết với nhau nên dễ bị CS mua chuộc, chia rẽ, phá nát. VÌ vậy, người Việt chúng ta hơn kém 1.5 triệu người nhưng không có nỗi một vị đại diện trong QHLBHK. Những người “được gọi là” dân biểu Việt tại Quốc Hội Liên Bang hay Tiểu Bang Hoa Kỳ là những phụ nữ HOÀN TOÀN MẤT GỐC VIỆT (“Bọn y thị” này không có chút gì trong máu huyết hay tinh thần là Việt cả.) Vì vậy 45 năm tranh đấu chống cộng sản KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ gì. CĐNVTNCS KHÔNG LỚN NỔI, ngày càng chia rẽ chống đối nhau, trong khi CS ngày càng lớn mạnh, qủy quái ! Làm gì đây hở trời !!!

  2. Thì người Việt Quốc gia xưa tới giờ nó vậy mà than làm gì, 45 rồi chỉ chống nhau và kháng chiến ma. Chưa làm mà tung hê lên mây xanh như các ông lãnh tụ khiến chán ./

Comments are closed.