“KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN LUẬT PHÁP”

(NOBODY IS ABOVE THE LAW)

 
Dân biểu Matt Gaetz & Bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện

* Tiến hành “điều tra đạo đức” (an ethics investigation) đối với bà Nancy Pelosi! Ngoài ra, cần khám nghiệm về “rối loạn thần kinh” nơi Pelosi.

1/ Ngay sau khi bà Nancy Pelosi xé bản Thông điệp liên bang, lập tức Dân biểu Matt Gaetz (tiểu bang Florida) thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cùng với Dân biểu Lee Zeldin (tiểu bang New York) và Dân biểu Kay Granger (tiểu bang Texas) đã gởi một lá đơn tới Ủy ban Đạo đức Hạ viện.

“Bà Pelosi đã làm ô nhục Hạ viện Mỹ, làm xấu hổ đất nước của chúng ta! Luật pháp không cho phép Chủ tịch Hạ viện phá hủy những hồ sơ quốc gia (như xé bỏ bản Thông điệp), và các quy tắc của Hạ viện không cho phép một nhà lập pháp giận dữ chỉ vì không thích lời lẽ của Tổng thống Mỹ” – ông Matt Gaetz nói.

2/ Dân biểu Lee Zeldin (Tiểu bang New York) cho biết: “Bà Nancy Pelosi đang đầu độc Hạ viện và đất nước chúng ta. Bà Pelosi bắt đầu với việc lôi kéo đảng Dân chủ đi theo tả phái…”. Và cho rằng, bà Dân biểu 79 tuổi này đang có “vấn đề rối loạn kiểm soát xung lực” thuộc về tâm thần học.

3/ “Không ai được đứng trên luật pháp” (Nobody is above the law).
Thiết chế dân chủ của nước Mỹ đã tạo ra tam quyền phân lập: cả ba ngành Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp là “ngang bằng”, và giám sát lẫn nhau. Nhưng bà Nancy Pelosi đã lộng quyền, nuôi ảo tưởng đặt Hạ viện (Lập pháp) đứng lên trên Hành pháp (Tổng thống), phá vỡ nền tảng cân bằng (balance) giữa các thiết chế chánh trị.

Lá đơn của 3 Dân biểu (nêu tên ở trên) yêu cầu phải tiến hành “CUỘC ĐIỀU TRA VỀ ĐẠO ĐỨC”, khiển trách Nancy Pelosi trước toàn thể Hạ viện!
Việc này đã từng có tiền lệ. Thời Obama làm tổng thống, khi ông tuyên truyền về Obamacare năm 2009, bấy giờ Dân biểu Joe Wilson thuộc đảng Cộng hòa đã nói thẳng vào mặt Obama: “Ông nói láo”. Sau đó, Joe Wilson bị khiển trách trước Hạ viện.

Xúc phạm tới tổng thống bên đảng DC (Obama) thì bị khiển trách, còn xúc phạm tới Tổng thống bên đảng CH (Trump) thì … bình chân như vại, không sao hết?

“Không thể chấp nhận có tiêu chuẩn kép như vậy ở nước Mỹ”, ông Matt Gaetz phân tích.

Vậy nên, việc bà Nancy Pelosi xé bản Thông điệp liên bang cần phải áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách” – chưa kể có thể phải kỷ luật ở mức nặng hơn vì đây là hành động phá hoại một hồ sơ quốc gia.
——————————————————————————

Hình ảnh: Dân biểu Matt Gaetz (thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện) & bà Nancy Pelosi xé bản Thông điệp liên bang;
Lá đơn gởi tới Ủy ban Đạo đức Hạ viện yêu cầu có hình thức kỷ luật đối với Nancy Pelosi!

Phan Quang Trọng, www.baotgm.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*