Hội thoại Cộng Đồng của Việt Radio, Dallas, Texas

Hội thoại Cộng Đồng của Việt Radio, Dallas, Texas

Qua cái nhìn chung Cộng Đồng Việt Nam đã thành công về nhiều lãnh vực đặc biệt là giáo dục và tuổi trẻ càng ngày đang dấn thân vào dòng chính Hoa Kỳ; tuy nhiên sự thành công này đã thay đổi nhiều về đạo đức và xã hội đáng báo động. Giới trẻ ngày nay thiên về khuynh hướng xã hội theo đường lối xã hội chủ nghĩa và ngã theo Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Quan niệm về cuộc sống, nguồn cội của con người Việt Nam đã biến mất. Thảm kịch của một gia đình mà chúng tôi đã nhắc đến trong diễn chương trình diễn đàn Cộng đồng trên hệ thống Việt Radio như một biểu hiện đáng quan tâm, Linh mục Trịnh Đức Hòa chia sẻ trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 8 tháng 12 năm 2019 tại Giáo xứ Thánh Phêrô tại Dallas, TX.

Xin gởi tới quý thính giả một youtube do đài thực hiện tuấn trước.

www.baotgm.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*