Hạ Viện thông qua nghị quyết chống TT Trump “phân biệt chủng tộc”

Hôm qua, 16/7, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Tổng thống Donald Trump vì  ông đã phát ngôn, mà họ cho là “kỳ thị chủng tộc”,  nhắm vào bốn nữ tân dân biểu da màu.

Image result for House votes for resolution against Trump

Hạ viện Hoa Kỳ hiện do phe Dân chủ lãnh đạo  đã thông qua nghị quyết với 240 phiếu thuận – 187 phiếu chống hai ngày sau khi Tổng thống Trump lên Twitter viết về bốn nữ tân dân biểu nhiệm kỳ đầu “hãy trở về xứ đi,” bất chấp cả 4 người đều là công dân Mỹ, và chỉ có một người sinh ra ở ngoài nước Mỹ.

Báo The New York Times trích lời Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu lúc thảo luận nghị quyết: “Mỗi thành viên của Hạ viện, cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa, nên cùng chúng tôi lên án lời phát biểu mang tính phân biệt chủng tộc trên Twitter của Tổng thống.”

Tổng thống Donald Trump công kích 4 nữ nghị sĩ gốc nước ngoài trên Twitter, gọi đây là “những bình luận phân biệt chủng tộc, làm gia tăng và hợp pháp hóa tình trạng thù địch người da màu và công dân mới của Mỹ”. Nghị quyết cũng chỉ trích việc TT Trump coi người nhập cư và xin tị nạn là “những kẻ xâm lăng”.

Phản ứng sau khi Hạ Viện thông qua nghị quyết, TT Trump cho rằng cuộc bỏ phiếu tại hạ viện là “trò chơi” của phe Dân chủ;  đồng thời ông kêu gọi đảng Cộng hòa “đừng tỏ ra yếu đuối và rơi vào bẫy” của đối thủ. “Những lời bình của tôi không phải phân biệt chủng tộc“, Tổng thống Trump khẳng định,  ông thực sự tin các tân nữ Dân biểu này chỉ thù ghét nước Mỹ.

TT Trump còn cho rằng  các nữ tân dân biểu của đảng Dân chủ,  gốc nước ngoài,  không có quyền phàn nàn về cách điều hành chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời khuyên họ nên “trở về để giúp cải thiện quê hương họ, nơi tội ác tràn ngập và bị tàn phá”.

Bình luận của Trump hôm 14/7 không nêu đích danh ai, nhưng được cho là nhắm tới nhóm nữ nghị sĩ da màu trẻ tuổi lần đầu tiên được bầu vào hạ viện Mỹ, bao gồm Alexandria Ocasio-Cortez, người gốc Puerto Rico sinh ra ở New York, Ilhan Omar, người từ Somalia tới Mỹ tị nạn khi còn nhỏ, Rashida Tlaib, người Mỹ gốc Palestine và Ayanna Pressley, người Mỹ gốc Phi.

Image result for House votes for resolution against Trump

Một cuộc khảo sát của Reuters và Ipsos, được thực hiện vào ngày 15 và 16/7 sau khi Tổng thống Trump nói các nhà lập pháp này nên “quay về xứ sở nơi mấy người ra đi mà giúp chấn chỉnh lại hệ thống cầm quyền hoàn toàn vô hiệu quả, đầy dẫy tội ác của mình đi, cho thấy mức độ ủng hộ của các thành viên Đảng Cộng hòa đối với ông Trump tăng 5%, đạt đến 72%, theo Reuters.

Cũng theo cuộc thăm dò ý kiến này, 41% công chúng (những người trả lời câu hỏi) tán thành thành tích của ông Trump trong cương vị Tổng thống, trong khi 55% không tán thành.

Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos được tiến hành trực tuyến bằng tiếng Anh và thu thập phản hồi từ 1.113 người trưởng thành, gồm 478 người theo đảng Dân chủ và 406 người theo đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ.

The House of Representatives passed a resolution against Pres. Trump: “racist”

Yesterday, July 16, the US House of Representatives voted to adopt a resolution of condemning President Donald Trump because he spoke, which they said was “racist discrimination”, targeting on “four women of color”.

The US House of Representatives is currently led by the Democrats who passed a resolution with 240 votes – 187 votes against two days after President Trump wrote on Twitter about the four new women in the first term. “Despite all four people being American citizens, and only one person was born outside the United States.

The New York Times quoted House Speaker Nancy Pelosi speaking at the resolution of conduct the voting: “Each member of the House of Representatives, both Democrats and Republicans, together with us condemned the statement of discrimination. President’s Twitter race. ”

President Donald Trump attacked four foreign female lawmakers on Twitter, calling it “racist comments, increasing and legalizing the hostility of color people and new US citizens”. The resolution also criticized Trump’s treatment of immigrants and asylum seekers as “invaders”.

Reacting after the House passed the resolution, Pres. Trump said that the House of Representatives vote was “a game” of the Democrats; At the same time, he called on the Republican Party “not to be weak and fall into the trap” of the opponent. “My comments are not racist,” President Trump asserted, he really believed that the new women delegates only hated America.

Trump also said that Democrats, foreign-born women, had no right to complain about how to run the US government, and advised them to “return to help improve their homeland, where crime of flooding and destruction “.

Trump’s comment on July 14 did not identify anyone, but is said to target a group of young female were elected for the first time in the US House of Representatives, including Alexandria Ocasio-Cortez, a native of Puerto Rico, but born in New York, Ilhan Omar, who came from Somalia to America as a refugee as a child, Rashida Tlaib, Palestinian American and Ayanna Pressley, African-American.

A survey by Reuters and Ipsos, conducted on July 15 and 16 after President Trump said these lawmakers should “return to the country where the people left to help rectify the ruling system.” completely ineffective, full of their crimes,  “said the level of support of Republicans to Mr. Trump by 5%, reaching 72%, according to Reuters.

According to the poll, 41% of the public (who answered the question) espoused Mr. Trump’s achievement as President, while 55% disagreed.

The Reuters / Ipsos poll was conducted online in English and collected feedback from 1,113 adults, including 478 Democrats and 406 Republicans in the United States.

www.baotgm.com with news sources

www.baotgm.com tổng hợp các nguồn tin

4 Comments

 1. Tôi không nghĩ khi nhận xét một cá nhân “xuất xứ” từ một dân tộc nào đó không có nghĩa là “phân biệt chủng tộc” mà chỉ đề cập sự suy nghĩ và hành động của cá nhân đó mà thôi!Ông Trump không có sự phân biệt chủng tộc mà chỉ là một sự nhận định hiện tượng có thật có thể làm băng hoại nước Mỹ từ “rác rưới” ngoại nhập. Dù là người Mỹ 100% về quyền lợi và pháp lý nhưng người tỵ nạn Việt Nam không thể quên cội nguồn của mình, chối bỏ cội nguồn… Do đó phải có trách nhiệm lời nói và hành động của mình. Hành động của 4 vị “anh thư Dân biểu” đã vô tình làm nhục đến nguồn gốc và thiếu trách nhiệm với đất nước cưu mang mình…Ông Trump đã nói thật cũng như trách nhiệm của người lãnh đạo đối với sự hưng vong đất nước Hoa Kỳ!
  Kim Dinh

 2. Chuyện Bên Đường

  Tháng 7, 2019.Bài 4

  Ngày hôm qua, hạ viện đã thất bại trong việc bỏ phiếu đề nghị cách chức (Impeach) T/T Trump sau khi Trump tuyên bố và twitting, chỉ đích danh 4 dân biểu, có bí danh là (The Squad), nếu những người này không yêu nước Mỹ, cảm thấy họ không hạnh phúc khi sống tại Mỹ, họ hãy trở về quê hương là chùm khế ngọt của những vị này. Sở dĩ những đài phe ta và với sự hỗ trợ của quốc hội đa số phe Dân Chủ, cố làm to chuyện vì mấy cô dân biểu này, 3 trong 4 người của the Squad đều sinh trên đất Mỹ, chỉ trừ dân biểu Ilhan Omar, người Somalia, theo cha mẹ qua Mỹ theo diện Tị nạn chiến tranh tư khi còn nhỏ. CBĐ trở lại việc này để quý vị thấy tại sao, một tuần trước đó, the Squad, đang bị Pelosi, cô lập trong quốc hội, vì 4 người này chống Pelosi, họ không bỏ phiếu ủng hộ dự luật ngân sách dùng để trang trải tiền y tế, thực phẩm, nước uống, và shelter cho những gia đình hiện đang ở trong những nhà tạm trú tại biên giới hai nước này. Theo Pelosi, bà này cho rằng, những dân biểu trẻ tuổi này không đủ hiểu biết và kinh nghiệm tại quốc hội về những vấn đề quan trọng của Mỹ, Pelosi cho rằng nhóm dân biểu trẻ này ồn ào, nhưng thử hỏi họ được bao nhiêu phiếu ủng hộ ? Ngược lại, những người này bèn tố Pelosi là cô lập họ, gièm pha họ, không cho họ có tiếng nói trong các vấn đề đang xẩy ra liên quan đến nước Mỹ và dân tị nạn. Cái cảnh dê non háu đá, ở đâu cũng thấy. Cô dân biểu Cortez của Texas, 29 tuổi, tự cho mình là chuyên gia về mọi vấn đề ( Expert ) từ môi trường sống, kinh tế, ngoại giao, chỗ nào cô này cũng ý kiến. Cô dân biểu Ilhan Omar, sinh tại Somalia, được cha mẹ mang sang Mỹ, giờ này, cô chối bỏ , không cho rằng Al Qaeda, là kẻ thù của người Mỹ, không dám nêu đích danh những tên khủng bố trong vụ 9-11, cô chỉ gọi chung chung là “ Một nhóm người nào đó, làm việc gì đó ( some people do something). Chối bỏ một sự thật rõ ràng gây nên vụ 9-11, hơn nữa, khi nói tới nước Mỹ, cô này thù hận, không yêu nước Mỹ. Trong cuộc biểu tình, xé cờ Mỹ, treo cờ Mexico, 4 người này đứng về phe xé cờ Mỹ. Thử hỏi họ là ai? . Họ là người yêu nước Mỹ hay kẻ thù của người Mỹ?. T/T Trump rấ có lý khi phát biểu tại buổi nói chuyện tại Greenville North Crolina, tối hôm qua “Nếu người nào muốn rời khỏi nước Mỹ, họ có thể làm. Nếu người nào đó, không yêu nước Mỹ, không muốn tranh đấu vì nước Mỹ, họ cũng có thể làm, nhưng bảo tôi phải rút lời tuyên bố “ những dân biểu trong the Squad, nên về quê hương cũ của họ vì họ căm thù Mỹ, vì ghét nước Mỹ, tôi không bao giờ rút lại lời nói đó. Ngay sau khi Trump nói như trên, đám đông dân chúng tại North Carolina đã hô to “Send Ilahan Omar home“, dùng chữ dễ hiểu , dân gian của người Việt Nam, bọn the Squad là bọn “ Ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản”. Loại người này, ở đâu , thời nào cũng có và có nhiều, loại đón gió trở cờ như Thích Trí Quang, như Đoàn Hữu Thanh , Hà Thúc Mẫn, Trịnh Công Sơn, và nhóm Mặt Trận Giải Phóng miền Nam, tiếp tay cho Việt Cộng để khuấy phá miền Nam ngày nào. Bọn chính trị gia kiểu quê hương là chùm khế ngọt tại Mỹ này phải bị mất ghế dân biểu Mỹ trong mọi cuộc bầu cử từ cấp thành phố tối cấp dân biểu, nghị sĩ.

  Trong sự kiện the Squad đã đổi hướng tấn công Pelosi, sang tấn công Trump, nhiều người quan sát chính trị, và đặc biệt khi muốn so sánh ảnh hưởng của việc này tới việc bầu cử 2020, ta thấy hai ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng, T/T Trump đã giúp Pelosi tránh được mũi dùi tấn công của the Squad, họ cũng dùng chữ RACE làm lá bài nhắm vào Pelosi, nếu Trump không twitting rằng “Mấy cô dân biểu không yêu nước Mỹ, ghét nước Mỹ thì sống ở Mỹ làm gì, hãy trở về quên cũ của các cô đi. Từ đó Trump lãnh đủ mọi mũi dùi của bọn Tứ Quái, và Pelosi trở lại vào bầy với bọn này để tấn công Trump, và kết quả như nhiều người thấy phe Dân Chủ bèn lật đật bỏ phiếu đòi truất phế Tổng Thống. Ý kiến thứ hai, theo Newt Gingrich, cựu speaker of the house cho rằng Trump chơi một ván cờ cao, khi ông tuyên bố với bọn Tứ Quái, điều này , tổng thống Ronald Reagan đã từng nhiều lần áp dụng. Trump muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rõ ràng như trắng với đen, là Pelosi, và bọn tứ cô nương đều cùng một nhóm, tuy hai mà một, họ cùng phản lại nước Mỹ, họ cùng đứng về phía những kẻ hạ lá cớ Mỹ và giương là cờ Mexico cách đây hơn một tuần tại một trại tạm giữ (ICE Detention Center). Trump muốn nêu cao khẩu hiệu Yêu Nước Mỹ (Patriotism), để chông lại với phe Dân Chủ cực tả, theo chủ nghĩa Xã Hội cực đoan. Nhiều lần Trump đã nhắc đi nhắc lại “ Nước Mỹ không bao giờ là nước theo chủ nghĩa xã hội.

  Trong cuộc tranh cử 2020, chúng ta thấy phe Dân Chủ với chiêu bài Democratic Socilaist, và T/T Trump với khẩu hiệu Patriotism. Make America Great Again. Cử tri Mỹ hơn bao giờ hết phải biết chúng ta muốn gì, Cộng Sản Chủ Nghĩa, Xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã biết qua kinh nghiệm xương máu, đừng để bọn chính khách lương ương như bọn Tứ Quái đưa nước Mỹ vào con đường tự hủy diệt. Hãy nhìn vào con số thực tế, tỉ số thất nghiệp là 3.0, số Dow Jones là 27,300. Cả nước Mỹ đàng hưởng lợi kể cả Pelosi, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Karma Harris, Barrack Obama, Hillary Clinton, bọn chính khách xã hội chủ nghĩa. Hãy cùng nhau nói No với mọi ứng cử viên mang nhãn hiệu Dân Chủ (Democratic), bọn này thật sự là những con lừa trong chính trị ( Lừa theo tiếng Việt Nam, là không biết gì và cũng có nghĩa là lừa đảo )

  CBĐ còn tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*