Giáo Già: Uống Say Hương Đời

Father Day đến nữa rồi

Con ngồi đốt lửa bồi hồi nhớ Ba

Elk Grove ở quá xa

Oak Hill chắc lạnh mây qua chắc buồn

Image result for happy father day 2018

Nhớ Mương Khai nhớ Tân Hương

43 năm hận vô thường kệ kinh

43 năm biết bao tình

Sắc Không Không Sắc cuộn mình ngắm trăng

Di ngôn Ba Má dặn rằng

Ở cho có Đức mười phân vẹn mười

Father nhớ nụ cười

Má Ba mim mỉn tình người không phai

Cúng Ba ly nhỏ rượu cay

Để tàn nhang uống tìm say hương đời

 

Giáo Già

Ngày Father Day 6172018

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*