Giáo Già: Đáp Từ Hoàng Nguyên

Chưa thăm hỏi Bảo Harvey [26-8-2017]

Thơ Hoàng Nguyên nói chẳng hề hấn chi

Đường xa già cả khó đi

Giáo xin “remote” vài ly chúc mừng

Tuổi già cứ tưởng còn xuân

Bảy mươi tám tuổi tưởng chừng… bảy lăm [Giáo Già]

 

“Cám ơn mọi sự hỏi thăm 

Rằng: “Cơn Thiên bảo “Har-vey” năm nầy”.

Hôm nay phúc đáp như vầy…

Harvey thì có, nơi đây mưa nhiều

Thiên cung, ảm đạm buồn hiu

Mây đen kéo đến là điều gió mưa

Trên trời có mây có mưa

Dưới đất nước ngập cho vừa ướt chân

Bạn bè cùng xóm xa gần

Xăn quần lỏm bỏm mà lần đường đi

Tụ họp bàn luận nghĩ suy

Tâm tình thế sự chuyện gì… rỏ hơn

Bây giờ nước rút hết trơn

Để lại mặt lộ sạch hơn ngày thường

Sáng nay… em gái (lối xóm) dể thương

Sang chơi… hỏi mượn cái “gương” tạm dùng

Khó chi! Mà chẳng xài chung 

Tối lửa tắt đèn ta cũng có nhau….

Đồng hương, lối xóm ra vào

Mỗi ngày hai buổi ta chào thật tươi

Cô em vui vẻ mĩm cười …

Làm duyên, yểu điệu thấy mười cái răng

Xấu ơi, cái mặt nhăn nhăn

Như con khỉ cái ăn nhằm ớt cay…

Thôi thì Thiên Bảo hôm nay

Tạm thời lắng dịu, ngày mai… thế nào???

Ai ơi! Đất thấp Trời cao

Đố ai biết được làm sao giải trừ…


Thiên Bảo là việc của Trời

Tai ương là chuyên của người Thế Gian.


Cám ơn còn nhớ Anh Em…

Hỏi thăm lo lắng, Bảo xem thế nào?

Bằng hữu trước cũng như sau

Còn bao kỷ niệm ngày nào… quê ta

Thôi mình kính chúc cả nhà

Thân Tâm An Lạc cùng là Hạnh Thông…

Humble – Houston

Ngày, 27/08/17. 11:00 AM

hoangnguyen.”

Xin cho Giáo có lời mừng

Anh em bè bạn có cùng vận may

 

Image result for Martell Cordon Bleu

Thôi thì “remote” cơn say

Martell” hay tạm “Bud Light” cũng đành

Mồi ngon một trái xoài xanh

Cũng xin xúm xít ngồi quanh nhau cười

Giáo Già, Elk Grove, CA [27/08/17.08PM]

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*