Đảng Cộng Hòa Á Châu, Texas Mừng Năm Mới 2018

Dallas, TX.- Tối Thứ Bảy, ngày 20 tháng 01 năm 2018, Nghị Hội Texas Cộng Hòa gốc Á Châu (Texas Asian Republican Assembly – TARA) tổ chức mừng Năm Mới 2018 tại khách sạn Highland tại trung tâm thành phố Dallas.

Chương trình sinh hoạt bắt đầu vào lúc 7 giờ với sự tham gia tích cực của các cơ quan truyền thông, truyền hình, nhất là của người Việt tại DFW. Nhiều khuôn mặt quen thuộc trong hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas- Hạt Tarrant và nhiều Hội đoàn đã hiện diện mà chúng tôi được biết qua lời mời của ông Nguyễn Xuân Hùng, Commissioner đơn vị II Tarrant County.

Về báo chí Truyền thông có sự tham dự của bà Đỗ Thu Nga, Giám Đốc Đài Truyền hình SBTN Dallas cũng là Giám Đốc Đài Phát Thanh  Saigon Dallas 1600AM, Đài Truyền Hình VIETV Dallas 55.5, ông Trương Sĩ Lương Báo Thế Giới Mới và Người Việt Dallas.

Ông Tom Hà, thành viên CH của Texas đã giới thiệu đầy đủ thành phần tham dự của cộng đồng Việt Nam đã tham gia trong buổi dạ tiệc…

Theo chúng tôi được biết, ông Andy Nguyễn Xuân Hùng cũng là cựu Chủ tịch TARA, một tổ chức ngoại vi chính thức của Đảng Cộng Hòa được thành lập năm 2013 với nhiệm vụ xây dựng sự quan hệ của Đảng Cộng Hòa với Người Mỹ gốc Á đang phát triển nhanh cũng như khuyến khích sự tham gia bầu cử cũng như ủng hộ cho đảng viên Đảng Cộng Hòa.

Hai nhân vật được chiếu cố nhiều nhất là Bộ Trưởng Điền Địa Texas George P. Bush (thuộc dòng họ nhà Bush) và Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Texas James Dickey.

Ngoài ra còn nhiều dân biểu, dân cử địa phương cũng tới tham dự. Ông Andy Nguyễn trong phần mở đầu đã đề cập một số đặc điểm cốt lõi của Đảng Cộng Hòa của người Mỹ gốc Á như mến giáo dục tốt, truyền thống gia đình và sự thành tựu ước mơ. Ông Andy rất có giỏi về khoa ăn nói (diễn thuyết), rất rành cả hai ngôn ngữ Việt Mỹ, nên cũng rất thu hút người tham dự.

Đảng Cộng Hòa hiện đang nắm cả ba cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp & Tư Pháp.  Những nguyện vọng và nhu cầu của cộng đồng Người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng chánh sách chung của Đàng Cộng Hòa.

Trong phần phát biểu của Bộ Trưởng Điền Địa George P. Bush, ông chia sẻ kinh nghiệm cũng như những kế hoạch ông đã thực hiện nếu được tín nhiệm trong tương lai.

Theo lời ông Andy Nguyễn cho biết mục đích của buổi dạ tiệc tân niên là tạo cơ hội cho thành viên Đảng Cộng Hòa Texas tiếp xúc với nhiều lãnh đạo địa phương và truyền thông Á Châu.

Trong dịp này, chúng tôi có phỏng vấn nhà báo Trương Sĩ Lương của báo Thế Giới Mới về bối cảnh chính phủ vừa đóng cửa của đêm hôm trước cũng như điểm với sự lãnh đạo của Tổng Thống Donald Trump vừa tròn một năm, tính đến ngày hôm nay.

Ông phân tích chính xác qua những dữ kiện đưa ra qua nhiều lãnh vực, nhất là tại Hoa Kỳ. Đồng thời, cũng thông báo báo Thế Giới Mới không còn phát hành dưới dạng báo giấy in vì nhiều lý do khó khăn chung trước tình trạng ấn loát. Và,  hiện tại ông cũng như ban Biên Tập đang dồn mọi nỗ lực cho báo Thế Giới Mới trên mạng, www.baotgm.net để phuc vụ độc giả.

Kim Dinh

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*