Đại Hội Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ 2021

Tường Trình Kết Quả Đại Hội Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ 2021

Đi Hi Cng Đng Ngưi Vit Quc Gia Hoa K đưc t chc ti thành ph Atlanta, Georgia trong  hai ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2021 va qua, đã đt kết qu như mong mun. Dù đang trong hoàn cnh khó khăn do đi dch Covid gây ra, nhưng các đi biu t nhiu thành ph, tiu bang đã st sng v tham d. Các cng đng hi đoàn không v tham d đưc cũng gi thư y nhim cho các cng đng đến d đ thay mt.

 

 

 

 

Xin mời quý vị xem phóng sự CĐ của Vũ nhân, Đài SBTN,  trực tiếp phát hình:

Mời xem tiếp tường trình trang 2 phía dưới

www.baotgm.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*