Cung Hoàng Kim- Vai Trò Quan Trọng Của Người Cha

Vai trò của Người Cha thường bị xếp loại thứ nhì khi so sánh với Người Mẹ. Tuy nhiên, xã hội nói chung và cá nhân nói riêng, tất cả chúng ta đang học hỏi để biết là những Người Cha cũng quan trọng đối với con như những Người Mẹ. Hiện giờ, năm 2017, điều này còn đúng hơn trước đây nữa. Hơn 42 phần trăm phụ nữ là người làm ra tiền giúp gia đình và một số Người Cha quyết định ở nhà để chăm sóc con cái thay vợ. Hoặc có thể cả hai Cha Mẹ chia đôi bình đẳng mọi việc trong nhà để cùng làm, và đúng là nên làm như vậy. Các Người Cha đang liên hệ gần gũi với con nhiều hơn trước và được khen ngợi khi họ nhận lấy bổn phận làm việc trong nhà, bao gồm cả việc thay tã cho con nhỏ, đưa con đi học múa ba lê, chơi vĩ cầm, hoặc đến sân đá banh, và giúp con làm bài ở nhà sau giờ học ở trường. Thực vậy, các Người Cha rất hãnh diện khi được đóng góp phần nào vào cuộc đời của các con và xin đừng ngượng ngùng về điều này.

Tôi lớn lên trong một gia đình mà mọi việc được chia đôi công bình nên khi phải hướng đến hôn nhân và gia đình riêng trong tương lai, tôi cũng muốn thấy như vậy. Ba tôi đã đưa tôi đến vô số buổi tập luyện về Nghệ Thuật Nhảy Múa Trên Băng và từng lái xe đưa cả nhà đến Một Cuộc Thi Khu Vực Trên Băng mà tôi tham dự, với con đường dài hơn 30 giờ lái xe. Ba tôi đã giúp tôi làm các bài tập ở nhà và tôi học rất nhiều về Lịch Sử từ Ba tôi. Một số ký ức tuyệt vời trong tôi từ thời thơ ấu không phải chỉ với Mẹ tôi, mà còn với Ba tôi nữa. Khi xã hội chúng ta hiện nay vui thích đón nhận cách thức của vợ chồng chia xẻ công bằng bổn phận làm việc trong nhà, tôi cảm thấy ấm lòng khi gia đình tôi đã thực hiện việc này từ lâu. Sau cùng, Ba tôi là mối chân tình đầu tiên của tôi và đồng thời cũng là vị anh hùng đầu tiên của tôi.

Virginia, USA, viết cho Ngày Từ Phụ, 18/6/2017

Cung Hoàng Kim

Phóng viên truyền hình | Blogger về thời trang

http://www.ColorandChic.com

http://www.facebook.com/ColorandChic

@HKCung Instagram & Twitter

______________________________________________________________________________________________

The Significance of a Father

A Father’s role is often thought of as second-class when compared to a Mother. However, as a society and personally, all of us are learning Fathers are just as important to a child as  Mothers are. Now, in 2017, this is truer than ever before. More than 42 percent of women are the breadwinners in the family and some Fathers decide to stay home and take care of the children. Or perhaps both Father and Mother split everything in the household evenly, as it should be. Fathers are more involved than ever and are praised when they take on duties including changing diapers, taking the kids to ballet, violin lessons or soccer field, and helping out with homework after school. In fact, Fathers take great pride in being part of their children’s lives and please do not shy away from this.

I grew up in a household where things were split evenly and as I look toward marriage and a family of my own, I expect that of my partner. My Dad took me to countless Figure Skating practices and would drive our entire family more than 30 hours to a Regional Competition of Skating. My Dad helped me with my homework and I learned so much about History from him. Some of my greatest memories from childhood are not just with my Mom, but him as well. As today society embraces how a man and woman should evenly split duties it warms my heart my family has done this all along. After all, my Dad is my first love and my first hero.

Virginia, USA, for Father’s Day, June 18, 2017

Hoang-Kim Cung

TV Journalist | Fashion Blogger

http://www.ColorandChic.com

http://www.facebook.com/ColorandChic

@HKCung Instagram & Twitter