Chương trình bình luận thời sự của Ls. Hoàng Duy Hùng

Kg. quý thân hữu:

Một thông báo nhỏ:

Tôi (Ls HDH) không có một website chính thức trên youtube. Do đó, xin chân thành cám ơn ai đó vì thương mến cá nhân tôi đã làm website nói đây là website youtube chính thức của cá nhân HDH thì xin gọi điện thoại cho cá nhân tôi để tôi biết ai đã làm website này. Riêng cá nhân tôi, tất cả những ai tiếp vận cho các bình luận của tôi thì đó là một vinh dự rất lớn cho tôi, nhất là những vị đáng ở vai trò bậc thày của tôi như Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà báo Trương Sĩ Lương, v.v…  Và mới đây có thêm Phố Bolsa. Bình luận của tôi không có bản quyền (“reserve copy right)”. Tôi có nói rõ điều này ngay từ những phút đầu trong chương trình kỳ này.

Xin chân thành cám ơn quý vị.

Ls. Hoàng Duy Hùng

Tại sao lại chống chánh án Brett Kanavaugh?

Nghi phạm ẩn danh viết trên New York Times tấn công TT Trump

 

2 Comments

  1. Bình luận của LS Hoàng Duy Hùng rất thực tế đi song hành với thái độ vui vẻ, lời lẽ dí dỏm thân ái nên nghe rất hâp dẫn. Xin cám ơn HDY & NS

  2. Bình luận của LS Hoàng Duy Hùng rất thực tế , đi song hành với thái độ vui vẻ cỡi mở, lời lẽ dí dỏm thân ái nên nghe rất hấp dẫn. Xin cám ơn HDH & NS

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*