Chiến Tranh Việt Nam qua Tầm Nhìn của người Miền Nam

Quyển Chiến Tranh Việt Nam qua tầm nhìn của người Miền Nam Việt Nam là một Hợp Tuyển gồm chín (9) chương do sáu (6) tác giả đóng góp bài viết.

Ước vọng của người thực hiện là chuyển giao kiến thức, quan điểm mà các tác giả có được từ thực tế cuộc sống, hoặc nghiên cứu cho thế hệ con cháu, hoặc cá nhân không đọc, hiểu tiếng Việt và những người nghiên cứu lịch sử sau nầy để họ biết một giai đoạn lịch sử nước nhà.

www.baotgm.com  hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả:

Khác với một số sách cùng đề tài do một số tác giả người ngoại quốc, hoặc người  Việt viết với những tài liệu sưu tầm từ văn khố của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam, hoặc do những chính kiến được định hướng, hoặc lấy từ những tài liệu tuyên truyền xưa, cũ.

Trong chương trình bậc Trung Học của Mỹ có phần trình bày về Chiến Tranh Việt Nam, nhưng với nội dung không gần với thực tế mà những ai đã từng sống, chiến đấu ở Việt Nam từng nhìn thấy.

Dĩ nhiên, tầm nhìn luôn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, kiến thức, hoàn cảnh, tình cảm v, v.., của người nhìn, nhưng chúng tôi cố gắng tránh những khuynh hướng cá nhân ảnh hưởng đến sự thật trong khả năng có thể.

Thế hệ tị nạn thứ nhất đang đi qua và sẽ hết, việc chia sẻ di sản (heritage) là bổn phận của những người đi trước.  Cố gắng giữ, gởi lại được chút gì cho thế hệ kế tiếp trở nên nỗi thao thức của thế hệ đâu tiên tỵ nạn chúng tôi.

Trong tinh thần đó, Tuyển Tập nầy mong được sự đón nhận của qúi bậc trưởng thượng, các bạn, các cháu thuộc thế hệ tiếp theo.

Xin cám ơn qúi vị độc giả,

Trân trọng,

Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng


“Military aid for South Vietnam also reflects the US “washing of the hands” policy. The aid package that had been at $2.8 billion in 1973 was wound down to $1 billion in 1974 and $300 million in 1975, a time when SVN more than ever needed all the helps it could get to fight against the NVA invasion. The story did not end there. In December 1974, the US Congress decided to cut off all aids and the Republic of Vietnam, without means to continue the fight, succumbed to the enemy on April 30, 1975. Except for the Communist “Liberation Army” myth bragging about its soldiers “catching” the US airplanes with bare hands, no army in the world that I know of could win a war without necessary weapons and resupplies”. (The Vietnam War, p. 223)

“Despite the purported time spent on researching and collecting materials, the film (The Vietnam War Documentary Film by Ken Burns and Lynn Novick, 9/17/2017) still comes across as a worn-out communist propaganda. It still shows the picture of Major General Nguyen Ngoc Loan shooting the Viet Cong (VC) Bay Lop on the street of Saigon, the incident in which Lieutenant William Key ordered the massacre of 128 civilians, and the villagers burnt by napalm bombs. My question is why didn’t the filmmakers show the scene of the VC shelling on March 9, 1974, that had killed 200 pupils of Cai Lay Elementary School and the massacre of almost six thousand innocent people of Hue during the VC ‘Tet’ Offensive in 1968? To the film’s claim that napalm bombs produced by Dow Chemical Company were used to kill innocent villagers, my answer is that that was the unfortunate but unavoidable casualties of the war, any war. The Kim Phuc incident is not unlike the accidental bombing of the Chinese Embassy in Kosovo in 1999 or the “friendly fire” that killed the US and Allied forces in Iraq, Afghanistan, and Syria etc. In other words, mistakes in wars, though regrettable, are inescapable. The US mainstream media has chosen to ignore that fact and shamelessly piled on one lie after another”.

(Trích 2 đoạn ngắn trong tuyển tập nói trên)

Qúi vị muốn mua sảch xin vui lòng liên lạc:

TS. Nguyễn Ngọc Sẵng qua email:

ngngsang283@cox.net

Giá $19.50 /cuốn (bao bưu phí)

Xin cám ơn sự ủng hộ của qúi vị.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*