Linh Tinh

Phiếm Luận: Vài Suy Nghĩ Về Buổi Họp Khoáng Đại Lần 2 do Cựu Chủ Tịch Hồ Văn Điền Tổ Chức

NL: Với tư cách cá nhân, chúng tôi muốn bày tỏ vài suy nghĩ vụn vặt về buổi họp “khoáng đại” của CT Hồ Văn Điền vừa qua. Trước hết, nếu đây chỉ là một buổi họp bình […]