Ca sĩ – Thiên Trang: Giòng Sông Tuổi Ngọc

Tác giả: Truong Sĩ Lương – Phạm Như Đà Lạc Tiếng hát Thiên Trang Nhạc và Lời Trương Sĩ Lương / Phạm như Đà Lạc Hoa Âm: NS Lê Văn Thiện TT Giáng Ngọc Phát … Continue reading Ca sĩ – Thiên Trang: Giòng Sông Tuổi Ngọc