2 Comments

  1. Đa tạ ca sĩ Thiên trang và các vị tác giả soạn giả ,hoà ôm ,cùng báo Thế Giới Mới cho nghe bài nhạc Giòng sông tuổi ngọc ,hay tuyệt vời.

    • Thay mặt ACE có công trong ca khúc xứ Huế này, xin cám ơn ông với những lới chia sẻ rất khuyến khích.
      Trân trọng,
      Trương Sĩ Lương

1 Trackback / Pingback

  1. Quốc Học, Huế – Nỗi nhớ niềm thương – Báo Thế Giới Mới

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*