Biên Bản buổi họp ngày 24/7/2021

Của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa DFW, TX —Bàn giao chức vụ Liên Hội Trưởng Nhiệm Kỳ 2021 – 2023

Địa điểm: Nhà Hàng Thanh Thanh 2515 E. Arkansas Ln, Arlington, TX 76010

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7, 2021 lúc 1 pm

Thành phần tham dự: 20 chiến hữu (CH) và 6 phu nhân, bao gồm Ban Chấp Hành LH, Đại diện và thành viên các Hội Công Binh, Cựu Thiếu Sinh Quân, TQLC, Võ Bị, Quân Cảnh … (Danh sách tham dự đính kèm)

Diễn Tiến:

Lúc 1:20pm. Buổi họp bắt đầu bằng nghi thức một phút mặc niệm.

CH Phạm Văn Tiền, TTK giới thiệu thành phần quan khách tham dự.

Lúc 1:25pm. Cựu LHT Nguyễn Hữu Duyệt tổng kết tất cả công tác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/DFW trong thời gian 7 năm qua, các thành quả, các khuyết điểm, các trở ngại, các việc chưa hoàn thành. Kết thúc phần trình bày là lời cám ơn sự hợp tác của các thành viên LH. Sẽ giải đáp thắc mắc trong phần linh tinh.

Lúc 2:00pm. CH Nguyễn Tống Hiến đại diện Liên Hội trao quà lưu niệm cho Cựu LHT Nguyễn Hữu Duyệt.

Lúc 2:05pm. Lễ bàn giao giữa Cựu LHT Nguyễn Hữu Duyệt và Tân LHT Nguyễn Tống Hiến. Quỹ LH lúc bàn giao là $5118.34.

Lúc 2:15pm. CH Phạm Văn Tiền, TTK giới thiệu thành phần Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/DFW, nhiệm kỳ 2021 – 2023. Gồm có:

LHT: Nguyễn Tống Hiến

                   – Cố Vấn: Nguyễn Hữu Duyệt

                   – LH Phó Nội Vụ: Võ Tấn Y

                   – LH Phó Ngoại Vụ: Lai Văn Hai

                   – TTK: Phạm Văn Tiền

                   – Đặng Phước Reng

                   – Ban Truyền Thông Báo Chí: Thu Nga

                   – Ban Văn Nghệ: Đinh Tiến Đạo

                   – Ban An Ninh: Nguyễn Văn Trung

                   – Ban Tài Chánh: Lê Kim Oanh

                   – Ban Xã Hội: Nguyễn Trọng Hiếu

 Vấn đề duyệt xét lại Nội Quy, BCH sẽ nghiên cứu và đề nghị tu chính sau.

Lúc 2:20 PM. Linh tinh: Các thành viên phát biểu liên quan đến sinh hoạt của LH, vài lời tâm tình của vài thành viên.

Bế mạc: Buổi họp chấm dứt lúc 2:35pm

Danh sách các Hội và Gia Đình, thân hữu tham dự

1.Ngô Văn Tuận + Phu nhân, Hội VB
2.Lại Văn Hai + Phu nhân, Gia Đình Thủ Đức
3.Nguyễn Trọng Hiếu, Hậu Duệ VB, Hội Cao Niên FW
4.Lưu Xuân Phước, Hội VB
5.Đinh Tiến Đạo + Phu nhân, Hội VB
7.Đặng Phước Reng,  Hội Quân Cảnh
8.Nguyễn Văn Trung + Phu nhân,  Quân Cảnh/TQLC
9.Phạm Văn Đức,  Hội Quân Cảnh
10.Nguyễn Tống Hiến,  Hội Trưởng Võ Bị
11.Phạm Văn Tiền + Phu nhân,  Hội TQLC
12.Võ Tấn Y,  Gia Đình NKT
13.Bùi Quang Chiêu, Hội Trưởng Công Binh
14.Đỗ Văn Hạnh + Chị Thu Nga,  Hội Võ Bị
15.Đặng Văn Hai Hội TQLC
16.Nguyễn Hữu Duyệt TSQ/HQ (LHT)

Thân hữu hiện diện:

17.TS Trương Minh Ẩn, Thị Trưởng Haltom City
18.Trương Sĩ Lương,  Thân Hữu
19.Nguyễn Kinh Luân, Cựu CT/CĐ Hạt Tarrant
20.Lê Kim Oanh, Hậu Duệ VB
21.Anh Việt,  thân hữu

Arlington, Texas, Ngày 24 tháng 7 năm 2021

CH Lưu Xuân Phước, Thư Ký buổi họp

LTS của www.baoTGM.com:  Sẽ bổ túc “youtube” ngắn của buổi lễ bàn giao nay mai. Riêng nội dung lời tâm tình của ông cựu LHT Nguyễn hữu Duyệt (sau 7 năm làm việc với các thành viên LH) … sẽ được “upload” lên diễn đàn một cách minh bạch,  nếu Ban truyền thông báo chí của Tân Ban Chấp Hành chấp thuận.