Bài viết cho tất cả công dân Mỹ

Xin vui lòng dành một giây phút và nhìn vào bức ảnh này. Tôi không thường đăng những thứ như thế này.

President Trump calls on country to pray as coronavirus spreads

Đây KHÔNG phải là một bài chính trị hay bình luận tiêu cực KHÔNG được hoan nghênh. Tôi sẽ xóa chúng.

“Bạn có thể tưởng tượng gánh nặng người đàn ông này đang gánh vác ngay bây giờ? Khi ông ấy ra ứng cử tổng thống (không nhận tiền lương), ông ấy đã làm điều đó cho chúng ta… là những người Mỹ.

Rõ ràng ông ấy đã không làm điều đó vì danh tiếng hay vinh quang, vì ông ấy đã có tất cả những thứ đó. Ông ta sẵn sàng nhận bất cứ điều gì, nhưng cường độ của những gì chúng ta hiện đang trải qua đã bị tê liệt. Và với một số người, KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ ông ta làm là đúng hay đủ cả.

“>Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào ông ta phải đối phó với tất cả? Khi đầu của ông ấy cuối cùng đập lên gối vào ban đêm sau các cuộc họp báo và các cuộc họp, liên tục cố gắng tự bảo vệ mình và bảo vệ đất nước của chúng ta cùng một lúc, ông ấy có suy sụp và khóc vì áp lực không?

Ông ấy có sợ hãi và bối rối?
Ông ấy thậm chí có thể ngủ?

Ông ấy có thể cho tâm trí của mình nghỉ ngơi không?
Có phải ông ta nằm đó và nói chuyện với Chúa cả đêm cầu nguyện cho sức mạnh và câu trả lời?
Rốt cuộc ông là một con người chăm chỉ và có cảm giác như tất cả chúng ta.</
Cho dù ông có làm bạn tự hào hay không, hãy nhìn vào bức ảnh này và cầu xin Chúa làm dịu trái tim bạn một chút và nâng người đàn ông này lên trong lời cầu nguyện của bạn. Ông ấy cần những lời cầu nguyện của bạn ngay bây giờ hơn bao giờ hết. Ông ấy đang mang gánh nặng của cả đất nước CHÚNG TA trên vai và tôi không nghĩ có ai có thể làm công việc tốt hơn ông ấy như hiện tại.

Và xin vui lòng, nếu bạn không có bất cứ điều gì tốt đẹp để nói, KHÔNG CẦN bình luận… chỉ cần tiếp tục lướt qua.

Đây là sự kết hợp. Đây là việc đồng nhất. Chúng ta là người Mỹ và hãy cùng nhau — chỉ cần cầu nguyện rằng tất cả điều này sẽ kết thúc sớm và chúng ta sẽ ra khỏi điều này tốt hơn bao giờ hết!

P.S. Tôi đã thấy bài viết này trên một trang khác. Cảm ơn bạn nào đó đã khởi sự viết bài này!”

Ky Le chuyển ngữ

PLEASE stop scrolling for a minute and look at this photo. I don’t usually post things like this.
This is NOT a political post and negative comments are NOT welcome. I WILL delete them.

Can you imagine the weight this man is feeling right now? When he signed up for this role (without pay) he did it for us… Americans. He didn’t do it for the fame or glory, he had all that. He was willing to take on whatever, but the magnitude of what we’re currently experiencing has got to be paralyzing. And to some, NOTHING he does is ever right or good enough.

Do you ever wonder how he must be dealing with it all ? When his head finally hits the pillow at night after press conferences and meetings, constantly trying to defend himself and protect our country at the same time, does he break down and cry from the pressure?Is he scared and confused?

Is he even able to sleep?

Can he shut his mind off at all?

Does he lay there and talk to God all night praying for strength and answers?

He is, after all, a human being who is hardworking and has feeling like all of us.

Whether he’s making you proud or not, look at this photo and ask God to soften your heart just a little bit and lift this man up in prayer. He needs them right now more than ever. He is carrying the weight of OUR country on his shoulders and I don’t think anybody could be doing any better of a job than he is currently. altalt

And please, if you don’t have anything nice to say, there’s NO NEED to comment… just keep scrolling.
This is about togetherness. This is about staying united.We are Americans and in this together. Just pray that this all ends soon and we come out of this better then ever!

(P.S. I saw this on another page)

Thank you to whomever posted this originally ! 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*