APEC nghĩa là gì ? Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

APEC nghĩa là gì ? Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (tiếng Anh: Asia-Pacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC) là tổ chức quốc tế của các quốc gia nằm trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương với mục tiêu là tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị.

 

Đây là một tổ chức quốc tế, với sự tham gia của nhiều nước (hầu hết các nước nằm bên bờ Thái Bình Dương), hoạt động với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị giữa các nước thành viên APEC hiện có 21 thành viên của 12 nước:  tổ chức kỳ họp thường niên tại mỗi quốc gia tham gia diễn đàn. Thành lập từ năm 1989. Mãi đến năm 1998 Việt Nam mới gia nhập APEC.

VN đã tổ chức HN APEC thường niên ở Hà Nội năm 2006, dưới thời TT Bush (con). Lần này được tổ chức tại Đà Nẵng 11-12 tháng 11 năm 2017.

1)  VN được gì sau APEC?

2) Dự đoán Trump sẽ tính gì đối với VN, sau khi đã qua Nhật, Nam Hàn, Trung Cộng… trong chuyến công du dài ngày từ 3 đến 13 tháng 11, tức là 11 ngày.