30 Tháng 4 – Tương Niệm Quốc Hận

  Thơ Trần Quốc Bảo: NGÀY QUỐC HẬN 

 

30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng

Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!

Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống

Trực thăng Cobra bốc thẳng ra khơi!

 

30 Tháng 4 – Miền Nam thất thủ

Quân Lực Việt Nam  tan rã đau thương

Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử

Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!

 

30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện

Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn

Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền

Tìm miền Tự do. Xa lũ ác ôn!

 

30 Tháng 4 – Hải Quân bất mãn

Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn

Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản

Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn.    

 

30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững

Mười rưỡi nghe tin, Minh-Cồ đầu hàng

Như ngọn giáo đâm ngay tim!… chết sững!

Một tiếng súng “!”.  Trời! – Tướng Nguyễn Khoa Nam!   

 

30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!

Sư Đoàn 5 , phòng tuyến vẫn y nguyên

Tư Lệnh Sư Đoàn – Tướng Lê Nguyên Vỹ

Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!

 

30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ

Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!

“Vị Quốc Vong Thân” : – Tướng Phạm Văn Phú

– Tướng Trần Văn Hai, – Tướng Lê Văn Hưng …

 

30 Tháng 4 – Người không tự vận

Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng

Vị “Liệt Sĩ”: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!

 

30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết

Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân

Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết

Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!

 

30 Tháng 4 – Hai tay hai súng

Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn

Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng

“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con”!

 

30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo

Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam

Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”

“Vùng kinh tế mới”đầy ải lầm than!

 

30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!  

Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu

Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!

Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!

 

30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi!

Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”

Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới

Sẽ về Quê hương! Một ngày không xa! 

 

                                       Trần Quốc Bảo

                                      Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*