Bình Luận

Lật tẩy 10 sự dối trá của truyền thông về Rittenhouse/ranh giới tiểu bang và biên giới quốc gia

https://tienglongta.com/2021/11/23/ranh-gioi-tieu-bang-va-bien-gioi-quoc-gia/ November 23, 2021tienglongtaTIẾNG LÒNG NGƯỜI, TOP STORIES, ĐIỂM BÁO & BÌNH LUẬN Nguyễn Thị Bé Bảy – Ngày 21/11/2021  Trong vụ xử án Kyle Rittenhouse, nhiều người đã chứng kiến một sự đảo điên, cái đảo […]